Hà Nội

°C | °F

Hiện tại:

Hướng gió -

Độ ẩm: %

TP. Hồ Chí Minh

°C | °F

Hiện tại:

Hướng gió -

Độ ẩm: %

Hải Phòng

°C | °F

Hiện tại:

Hướng gió -

Độ ẩm: %

Đà Nẵng

°C | °F

Hiện tại:

Hướng gió -

Độ ẩm: %

Huế

°C | °F

Hiện tại:

Hướng gió -

Độ ẩm: %

Nghệ An

°C | °F

Hiện tại:

Hướng gió -

Độ ẩm: %