Chơi game Ghép hình Online

Lượt chơi: 1134 lượt.

Bạn dùng chuột để di chuyển và xoay các khối hình cho khớp với hình cho trước.