KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Nhận KQXS theo tỉnh: Soạn KQ(Mã tỉnh) gởi 8185   
Thứ 4
06/02/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Đà Nẵng
DNG
18
118
6765
2414
8084
3265
95302
65241
90698
13264
10706
66875
74362
39999
93656
09185
24469
828237
Khánh Hòa
KH
04
001
8074
5054
6413
3589
92908
03568
74406
08520
27305
09344
07844
74450
30540
76391
46060
162802
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Nhận KQXS theo tỉnh: Soạn KQ(Mã tỉnh) gởi 8185   
Thứ 4
06/02/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Đà Nẵng
DNG
18
118
6765
2414
8084
3265
95302
65241
90698
13264
10706
66875
74362
39999
93656
09185
24469
828237
Khánh Hòa
KH
04
001
8074
5054
6413
3589
92908
03568
74406
08520
27305
09344
07844
74450
30540
76391
46060
162802
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Nhận KQXS theo tỉnh: Soạn KQ(Mã tỉnh) gởi 8185   
Thứ 4
06/02/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Đà Nẵng
DNG
18
118
6765
2414
8084
3265
95302
65241
90698
13264
10706
66875
74362
39999
93656
09185
24469
828237
Khánh Hòa
KH
04
001
8074
5054
6413
3589
92908
03568
74406
08520
27305
09344
07844
74450
30540
76391
46060
162802
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Nhận KQXS theo tỉnh: Soạn KQ(Mã tỉnh) gởi 8185   
Thứ 4
06/02/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Đà Nẵng
DNG
18
118
6765
2414
8084
3265
95302
65241
90698
13264
10706
66875
74362
39999
93656
09185
24469
828237
Khánh Hòa
KH
04
001
8074
5054
6413
3589
92908
03568
74406
08520
27305
09344
07844
74450
30540
76391
46060
162802