Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00187 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 30/01/2018
 • Giải Nhất
  • 2
  • 3
  • 1
  • 7
  Giải Nhì
  • 2
  • 7
  • 9
  • 3
  • 8
  • 6
  • 6
  • 0
 • Giải Ba
  • 4
  • 4
  • 4
  • 0
  • 6
  • 3
  • 0
  • 3
  • 6
  • 3
  • 0
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 3
  • 1
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 1
  • 7
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2317 4 15,000,000
Giải nhì 2793-8660 20 6,500,000
Giải ba 4440-6303-6304 7 3,000,000
Giải KK 1 *317 75 1,000,000
Giải KK 2 **17 679 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00186 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 27/01/2018
 • Giải Nhất
  • 1
  • 1
  • 7
  • 2
  Giải Nhì
  • 7
  • 7
  • 5
  • 6
  • 9
  • 0
  • 4
  • 1
 • Giải Ba
  • 0
  • 7
  • 4
  • 7
  • 9
  • 1
  • 2
  • 4
  • 9
  • 6
  • 8
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 7
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 7
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1172 8 15,000,000
Giải nhì 7756-9041 7 6,500,000
Giải ba 0747-9124-9681 10 3,000,000
Giải KK 1 *172 69 1,000,000
Giải KK 2 **72 942 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00185 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 25/01/2018
 • Giải Nhất
  • 1
  • 7
  • 1
  • 6
  Giải Nhì
  • 7
  • 7
  • 8
  • 3
  • 6
  • 2
  • 4
  • 2
 • Giải Ba
  • 8
  • 1
  • 3
  • 6
  • 7
  • 6
  • 1
  • 8
  • 9
  • 3
  • 1
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 7
  • 1
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 1
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1716 6 15,000,000
Giải nhì 7783-6242 5 6,500,000
Giải ba 8136-7618-9317 10 3,000,000
Giải KK 1 *716 29 1,000,000
Giải KK 2 **16 627 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00184 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 23/01/2018
 • Giải Nhất
  • 3
  • 4
  • 3
  • 4
  Giải Nhì
  • 8
  • 1
  • 3
  • 2
  • 8
  • 5
  • 4
  • 0
 • Giải Ba
  • 9
  • 6
  • 0
  • 7
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3
  • 7
  • 3
  • 6
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 4
  • 3
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 3
  • 4
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3434 8 15,000,000
Giải nhì 8132-8540 7 6,500,000
Giải ba 9607-9543-7367 8 3,000,000
Giải KK 1 *434 76 1,000,000
Giải KK 2 **34 513 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00183 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 20/01/2018
 • Giải Nhất
  • 8
  • 3
  • 8
  • 3
  Giải Nhì
  • 6
  • 0
  • 2
  • 6
  • 6
  • 8
  • 4
  • 0
 • Giải Ba
  • 9
  • 8
  • 2
  • 8
  • 6
  • 4
  • 2
  • 6
  • 6
  • 5
  • 4
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 3
  • 8
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 8
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8383 3 15,000,000
Giải nhì 6026-6840 9 6,500,000
Giải ba 9828-6426-6542 16 3,000,000
Giải KK 1 *383 86 1,000,000
Giải KK 2 **83 590 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00182 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 18/01/2018
 • Giải Nhất
  • 6
  • 8
  • 4
  • 3
  Giải Nhì
  • 0
  • 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 0
  • 9
  • 5
 • Giải Ba
  • 2
  • 3
  • 6
  • 9
  • 9
  • 7
  • 1
  • 5
  • 8
  • 4
  • 2
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 8
  • 4
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6843 2 15,000,000
Giải nhì 0967-8095 15 6,500,000
Giải ba 2369-9715-8429 28 3,000,000
Giải KK 1 *843 36 1,000,000
Giải KK 2 **43 693 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00181 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 16/01/2018
 • Giải Nhất
  • 5
  • 5
  • 6
  • 5
  Giải Nhì
  • 6
  • 2
  • 8
  • 9
  • 6
  • 5
  • 5
  • 2
 • Giải Ba
  • 6
  • 2
  • 4
  • 6
  • 7
  • 1
  • 5
  • 9
  • 6
  • 7
  • 2
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 6
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5565 2 15,000,000
Giải nhì 6289-6552 13 6,500,000
Giải ba 6246-7159-6721 19 3,000,000
Giải KK 1 *565 75 1,000,000
Giải KK 2 **65 880 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00180 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 13/01/2018
 • Giải Nhất
  • 4
  • 4
  • 2
  • 2
  Giải Nhì
  • 3
  • 6
  • 8
  • 8
  • 0
  • 2
  • 2
  • 0
 • Giải Ba
  • 3
  • 7
  • 8
  • 5
  • 4
  • 0
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9
  • 8
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 4
  • 2
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 2
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4422 6 15,000,000
Giải nhì 3688-0220 13 6,500,000
Giải ba 3785-4056-7986 16 3,000,000
Giải KK 1 *422 57 1,000,000
Giải KK 2 **22 750 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00179 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 11/01/2018
 • Giải Nhất
  • 8
  • 4
  • 6
  • 5
  Giải Nhì
  • 6
  • 8
  • 2
  • 4
  • 4
  • 3
  • 6
  • 8
 • Giải Ba
  • 8
  • 8
  • 5
  • 8
  • 8
  • 1
  • 5
  • 1
  • 2
  • 8
  • 9
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 4
  • 6
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8465 3 15,000,000
Giải nhì 6824-4368 87 6,500,000
Giải ba 8858-8151-2895 9 3,000,000
Giải KK 1 *465 47 1,000,000
Giải KK 2 **65 594 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #0017 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 09/01/2018
 • Giải Nhất
  • 1
  • 8
  • 4
  • 1
  Giải Nhì
  • 5
  • 5
  • 7
  • 1
  • 9
  • 7
  • 2
  • 8
 • Giải Ba
  • 5
  • 4
  • 0
  • 1
  • 0
  • 3
  • 0
  • 3
  • 3
  • 4
  • 0
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 8
  • 4
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1841 12 15,000,000
Giải nhì 5571-9728 17 6,500,000
Giải ba 5401-0303-3401 16 3,000,000
Giải KK 1 *841 49 1,000,000
Giải KK 2 **41 648 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00177 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 06/01/2018
 • Giải Nhất
  • 5
  • 0
  • 9
  • 6
  Giải Nhì
  • 4
  • 0
  • 0
  • 5
  • 8
  • 5
  • 9
  • 6
 • Giải Ba
  • 7
  • 3
  • 8
  • 1
  • 2
  • 4
  • 4
  • 6
  • 4
  • 7
  • 9
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 9
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5096 1 15,000,000
Giải nhì 4005-8596 9 6,500,000
Giải ba 7381-2446-4796 25 3,000,000
Giải KK 1 *096 38 1,000,000
Giải KK 2 **96 573 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00176 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 04/01/2018
 • Giải Nhất
  • 1
  • 1
  • 9
  • 5
  Giải Nhì
  • 1
  • 2
  • 1
  • 6
  • 2
  • 0
  • 1
  • 9
 • Giải Ba
  • 2
  • 5
  • 7
  • 9
  • 1
  • 2
  • 1
  • 7
  • 3
  • 8
  • 1
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 9
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1195 6 15,000,000
Giải nhì 1216-2019 18 6,500,000
Giải ba 2579-1217-3813 34 3,000,000
Giải KK 1 *195 68 1,000,000
Giải KK 2 **95 441 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00175 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 02/01/2018
 • Giải Nhất
  • 8
  • 1
  • 0
  • 4
  Giải Nhì
  • 4
  • 1
  • 0
  • 9
  • 2
  • 0
  • 2
  • 9
 • Giải Ba
  • 7
  • 3
  • 1
  • 5
  • 1
  • 4
  • 4
  • 4
  • 1
  • 5
  • 8
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 0
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 0
  • 4
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8104 1 15,000,000
Giải nhì 4109-2029 21 6,500,000
Giải ba 7315-1444-1585 26 3,000,000
Giải KK 1 *104 49 1,000,000
Giải KK 2 **04 580 100,000