Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00343 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 31/01/2019
 • Giải Nhất
  • 0
  • 0
  • 7
  • 7
  Giải Nhì
  • 8
  • 5
  • 6
  • 9
  • 8
  • 4
  • 0
  • 8
 • Giải Ba
  • 4
  • 5
  • 4
  • 9
  • 3
  • 8
  • 7
  • 8
  • 2
  • 5
  • 3
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 7
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 7
  • 7
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0077 1 15,000,000
Giải nhì 8569-8408 8 6,500,000
Giải ba 4549-3878-2534 18 3,000,000
Giải KK 1 *077 34 1,000,000
Giải KK 2 **77 752 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00342 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 29/01/2019
 • Giải Nhất
  • 7
  • 9
  • 0
  • 8
  Giải Nhì
  • 6
  • 1
  • 9
  • 0
  • 0
  • 5
  • 2
  • 3
 • Giải Ba
  • 1
  • 8
  • 1
  • 4
  • 5
  • 0
  • 8
  • 7
  • 3
  • 4
  • 8
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 9
  • 0
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 0
  • 8
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7908 2 15,000,000
Giải nhì 6190-0523 6 6,500,000
Giải ba 1814-5087-3485 12 3,000,000
Giải KK 1 *908 55 1,000,000
Giải KK 2 **08 576 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00341 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 26/01/2019
 • Giải Nhất
  • 9
  • 1
  • 9
  • 1
  Giải Nhì
  • 9
  • 6
  • 6
  • 2
  • 9
  • 0
  • 9
  • 5
 • Giải Ba
  • 7
  • 5
  • 5
  • 9
  • 3
  • 5
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 1
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 9
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9191 9 15,000,000
Giải nhì 9662-9095 8 6,500,000
Giải ba 7559-3576-5416 18 3,000,000
Giải KK 1 *191 69 1,000,000
Giải KK 2 **91 370 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00340 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 24/01/2019
 • Giải Nhất
  • 5
  • 8
  • 9
  • 5
  Giải Nhì
  • 6
  • 7
  • 4
  • 1
  • 9
  • 3
  • 9
  • 4
 • Giải Ba
  • 6
  • 2
  • 5
  • 2
  • 8
  • 4
  • 2
  • 7
  • 4
  • 2
  • 8
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 8
  • 9
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5895 24 15,000,000
Giải nhì 6741-9394 30 6,500,000
Giải ba 6252-8427-4282 19 3,000,000
Giải KK 1 *895 47 1,000,000
Giải KK 2 **95 375 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00339 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 22/01/2019
 • Giải Nhất
  • 2
  • 7
  • 7
  • 3
  Giải Nhì
  • 7
  • 3
  • 3
  • 0
  • 3
  • 1
  • 7
  • 4
 • Giải Ba
  • 4
  • 6
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1
  • 4
  • 9
  • 3
  • 4
  • 3
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 7
  • 7
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 7
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2773 7 15,000,000
Giải nhì 7330-3174 9 6,500,000
Giải ba 4632-4149-3436 22 3,000,000
Giải KK 1 *773 69 1,000,000
Giải KK 2 **73 542 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00338 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 19/01/2019
 • Giải Nhất
  • 3
  • 9
  • 6
  • 0
  Giải Nhì
  • 8
  • 5
  • 4
  • 6
  • 7
  • 0
  • 0
  • 1
 • Giải Ba
  • 4
  • 8
  • 6
  • 2
  • 3
  • 9
  • 0
  • 2
  • 3
  • 9
  • 2
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 9
  • 6
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3960 2 15,000,000
Giải nhì 8546-7001 4 6,500,000
Giải ba 4862-3902-3925 15 3,000,000
Giải KK 1 *960 32 1,000,000
Giải KK 2 **60 322 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00337 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 17/01/2019
 • Giải Nhất
  • 7
  • 8
  • 6
  • 2
  Giải Nhì
  • 4
  • 2
  • 2
  • 8
  • 0
  • 5
  • 9
  • 8
 • Giải Ba
  • 4
  • 5
  • 7
  • 2
  • 5
  • 3
  • 5
  • 0
  • 7
  • 1
  • 4
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 8
  • 6
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7862 11 15,000,000
Giải nhì 4228-0598 6 6,500,000
Giải ba 4572-5350-7147 10 3,000,000
Giải KK 1 *862 20 1,000,000
Giải KK 2 **62 603 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00336 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 15/01/2019
 • Giải Nhất
  • 3
  • 4
  • 1
  • 5
  Giải Nhì
  • 0
  • 5
  • 9
  • 1
  • 1
  • 3
  • 0
  • 1
 • Giải Ba
  • 4
  • 1
  • 7
  • 3
  • 3
  • 9
  • 0
  • 9
  • 6
  • 8
  • 0
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 4
  • 1
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 1
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3415 1 15,000,000
Giải nhì 0591-1301 26 6,500,000
Giải ba 4173-3909-6803 28 3,000,000
Giải KK 1 *415 70 1,000,000
Giải KK 2 **15 963 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00335 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 12/01/2019
 • Giải Nhất
  • 1
  • 2
  • 9
  • 7
  Giải Nhì
  • 3
  • 7
  • 2
  • 7
  • 8
  • 1
  • 0
  • 7
 • Giải Ba
  • 7
  • 3
  • 9
  • 0
  • 6
  • 6
  • 6
  • 1
  • 0
  • 4
  • 2
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 2
  • 9
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 7
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1297 2 15,000,000
Giải nhì 3727-8107 25 6,500,000
Giải ba 7390-6661-0420 6 3,000,000
Giải KK 1 *297 34 1,000,000
Giải KK 2 **97 478 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00334 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 10/01/2019
 • Giải Nhất
  • 0
  • 3
  • 9
  • 3
  Giải Nhì
  • 1
  • 3
  • 7
  • 3
  • 6
  • 3
  • 7
  • 0
 • Giải Ba
  • 7
  • 8
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 2
  • 3
  • 8
  • 5
  • 0
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 3
  • 9
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0393 2 15,000,000
Giải nhì 1373-6370 21 6,500,000
Giải ba 7813-4523-8503 3 3,000,000
Giải KK 1 *393 53 1,000,000
Giải KK 2 **93 427 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00333 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 08/01/2019
 • Giải Nhất
  • 8
  • 5
  • 8
  • 0
  Giải Nhì
  • 5
  • 0
  • 0
  • 8
  • 4
  • 4
  • 5
  • 7
 • Giải Ba
  • 0
  • 6
  • 3
  • 9
  • 4
  • 3
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 8
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 8
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8580 0 15,000,000
Giải nhì 5008-4457 8 6,500,000
Giải ba 0639-4311-2127 14 3,000,000
Giải KK 1 *580 29 1,000,000
Giải KK 2 **80 551 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00332 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 05/01/2019
 • Giải Nhất
  • 1
  • 5
  • 0
  • 3
  Giải Nhì
  • 5
  • 0
  • 4
  • 2
  • 2
  • 8
  • 2
  • 8
 • Giải Ba
  • 6
  • 3
  • 3
  • 3
  • 7
  • 2
  • 1
  • 5
  • 2
  • 0
  • 9
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 0
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 0
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1503 0 15,000,000
Giải nhì 5042-2828 0 6,500,000
Giải ba 6333-7215-2095 0 3,000,000
Giải KK 1 *503 0 1,000,000
Giải KK 2 **03 0 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00331 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 03/01/2019
 • Giải Nhất
  • 5
  • 8
  • 2
  • 9
  Giải Nhì
  • 7
  • 9
  • 1
  • 8
  • 1
  • 5
  • 2
  • 1
 • Giải Ba
  • 4
  • 8
  • 7
  • 2
  • 7
  • 3
  • 7
  • 6
  • 1
  • 6
  • 4
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 8
  • 2
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 2
  • 9
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5829 3 15,000,000
Giải nhì 7918-1521 7 6,500,000
Giải ba 4872-7376-1640 7 3,000,000
Giải KK 1 *829 23 1,000,000
Giải KK 2 **29 443 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00330 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 01/01/2019
 • Giải Nhất
  • 3
  • 7
  • 9
  • 8
  Giải Nhì
  • 1
  • 4
  • 6
  • 0
  • 4
  • 2
  • 7
  • 6
 • Giải Ba
  • 5
  • 4
  • 2
  • 3
  • 0
  • 2
  • 2
  • 1
  • 6
  • 1
  • 6
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 7
  • 9
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 8
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3798 5 15,000,000
Giải nhì 1460-4276 49 6,500,000
Giải ba 5423-0221-6160 7 3,000,000
Giải KK 1 *798 51 1,000,000
Giải KK 2 **98 332 100,000