Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00043 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 28/02/2017
 • Giải Nhất
  • 3
  • 1
  • 2
  • 2
  Giải Nhì
  • 5
  • 3
  • 2
  • 4
  • 6
  • 7
  • 9
  • 1
 • Giải Ba
  • 0
  • 1
  • 0
  • 9
  • 6
  • 2
  • 0
  • 8
  • 9
  • 4
  • 1
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 2
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 2
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3122 16 15,000,000
Giải nhì 5324-6791 56 6,500,000
Giải ba 0109-6208-9417 41 3,000,000
Giải KK 1 *122 156 1,000,000
Giải KK 2 **22 1,435 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00042 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 25/02/2017
 • Giải Nhất
  • 5
  • 7
  • 0
  • 9
  Giải Nhì
  • 4
  • 1
  • 5
  • 0
  • 1
  • 6
  • 8
  • 4
 • Giải Ba
  • 8
  • 8
  • 6
  • 5
  • 4
  • 5
  • 6
  • 2
  • 6
  • 9
  • 0
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 7
  • 0
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 0
  • 9
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5709 31 15,000,000
Giải nhì 4150-1684 25 6,500,000
Giải ba 8865-4562-6907 46 3,000,000
Giải KK 1 *709 147 1,000,000
Giải KK 2 **09 1,512 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00041 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 23/02/2017
 • Giải Nhất
  • 3
  • 3
  • 3
  • 0
  Giải Nhì
  • 7
  • 3
  • 8
  • 9
  • 7
  • 6
  • 1
  • 6
 • Giải Ba
  • 0
  • 5
  • 9
  • 2
  • 0
  • 0
  • 8
  • 6
  • 6
  • 5
  • 9
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 3
  • 3
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 3
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3330 17 15,000,000
Giải nhì 7389-7616 119 6,500,000
Giải ba 0592-0086-6590 30 3,000,000
Giải KK 1 *330 150 1,000,000
Giải KK 2 **30 1,528 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00040 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 21/02/2017
 • Giải Nhất
  • 5
  • 2
  • 2
  • 7
  Giải Nhì
  • 4
  • 0
  • 0
  • 2
  • 8
  • 7
  • 2
  • 2
 • Giải Ba
  • 2
  • 6
  • 6
  • 4
  • 2
  • 0
  • 7
  • 5
  • 8
  • 1
  • 7
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 2
  • 2
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 2
  • 7
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5227 11 15,000,000
Giải nhì 4002-8722 9 6,500,000
Giải ba 2664-2075-8171 37 3,000,000
Giải KK 1 *227 160 1,000,000
Giải KK 2 **27 2,084 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00039 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 18/02/2017
 • Giải Nhất
  • 6
  • 2
  • 5
  • 1
  Giải Nhì
  • 0
  • 8
  • 1
  • 9
  • 6
  • 5
  • 5
  • 3
 • Giải Ba
  • 5
  • 9
  • 2
  • 8
  • 7
  • 5
  • 5
  • 7
  • 8
  • 3
  • 4
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 2
  • 5
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6251 13 15,000,000
Giải nhì 0819-6553 43 6,500,000
Giải ba 5928-7557-8347 101 3,000,000
Giải KK 1 *251 189 1,000,000
Giải KK 2 **51 2,108 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00038 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 16/02/2017
 • Giải Nhất
  • 5
  • 0
  • 3
  • 5
  Giải Nhì
  • 0
  • 2
  • 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 3
  • 2
 • Giải Ba
  • 2
  • 0
  • 6
  • 9
  • 1
  • 8
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 6
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 3
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 3
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5035 10 15,000,000
Giải nhì 0285-6732 59 6,500,000
Giải ba 2069-1841-6263 60 3,000,000
Giải KK 1 *035 88 1,000,000
Giải KK 2 **35 2,016 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00037 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 14/02/2017
 • Giải Nhất
  • 8
  • 5
  • 8
  • 4
  Giải Nhì
  • 5
  • 1
  • 3
  • 5
  • 3
  • 3
  • 4
  • 9
 • Giải Ba
  • 9
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 5
  • 4
  • 0
  • 6
  • 3
  • 4
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 8
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 8
  • 4
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8584 9 15,000,000
Giải nhì 5135-3349 54 6,500,000
Giải ba 9789-0540-6349 43 3,000,000
Giải KK 1 *584 148 1,000,000
Giải KK 2 **84 1,259 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00036 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 11/02/2017
 • Giải Nhất
  • 3
  • 4
  • 2
  • 8
  Giải Nhì
  • 9
  • 2
  • 1
  • 0
  • 8
  • 1
  • 7
  • 2
 • Giải Ba
  • 4
  • 4
  • 0
  • 2
  • 6
  • 7
  • 8
  • 3
  • 3
  • 2
  • 4
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 4
  • 2
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 2
  • 8
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3428 19 15,000,000
Giải nhì 9210-8172 14 6,500,000
Giải ba 4402-6783-3246 52 3,000,000
Giải KK 1 *428 197 1,000,000
Giải KK 2 **28 2,850 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00035 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 09/02/2017
 • Giải Nhất
  • 2
  • 9
  • 8
  • 0
  Giải Nhì
  • 8
  • 7
  • 8
  • 8
  • 1
  • 7
  • 3
  • 5
 • Giải Ba
  • 6
  • 6
  • 4
  • 4
  • 1
  • 8
  • 9
  • 6
  • 7
  • 1
  • 0
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 9
  • 8
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 8
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2980 6 15,000,000
Giải nhì 8788-1735 39 6,500,000
Giải ba 6644-1896-7109 29 3,000,000
Giải KK 1 *980 155 1,000,000
Giải KK 2 **80 1,053 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00034 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 07/02/2017
 • Giải Nhất
  • 3
  • 1
  • 3
  • 9
  Giải Nhì
  • 5
  • 6
  • 3
  • 2
  • 9
  • 4
  • 1
  • 8
 • Giải Ba
  • 4
  • 6
  • 3
  • 2
  • 1
  • 3
  • 1
  • 9
  • 7
  • 1
  • 5
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 3
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 3
  • 9
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3139 49 15,000,000
Giải nhì 5632-9418 46 6,500,000
Giải ba 4632-1319-7154 66 3,000,000
Giải KK 1 *139 324 1,000,000
Giải KK 2 **39 5,407 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00033 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 04/02/2017
 • Giải Nhất
  • 4
  • 7
  • 9
  • 9
  Giải Nhì
  • 4
  • 8
  • 4
  • 0
  • 5
  • 9
  • 7
  • 7
 • Giải Ba
  • 7
  • 6
  • 8
  • 6
  • 8
  • 8
  • 5
  • 6
  • 3
  • 6
  • 5
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 7
  • 9
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 9
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4799 16 15,000,000
Giải nhì 4840-5977 41 6,500,000
Giải ba 7686-8856-3654 37 3,000,000
Giải KK 1 *799 153 1,000,000
Giải KK 2 **99 1,927 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00032 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 02/02/2017
 • Giải Nhất
  • 0
  • 5
  • 3
  • 0
  Giải Nhì
  • 9
  • 7
  • 7
  • 0
  • 1
  • 0
  • 4
  • 7
 • Giải Ba
  • 7
  • 9
  • 7
  • 5
  • 6
  • 8
  • 0
  • 3
  • 6
  • 0
  • 8
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 3
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 3
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0530 7 15,000,000
Giải nhì 9770-1047 27 6,500,000
Giải ba 7975-6803-6083 52 3,000,000
Giải KK 1 *530 138 1,000,000
Giải KK 2 **30 1,262 100,000