Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00354 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 28/02/2019
 • Giải Nhất
  • 6
  • 0
  • 6
  • 1
  Giải Nhì
  • 5
  • 6
  • 4
  • 7
  • 0
  • 3
  • 0
  • 9
 • Giải Ba
  • 2
  • 8
  • 2
  • 2
  • 8
  • 1
  • 0
  • 7
  • 1
  • 4
  • 2
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 6
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6061 3 15,000,000
Giải nhì 5647-0309 7 6,500,000
Giải ba 2822-8107-1428 17 3,000,000
Giải KK 1 *061 21 1,000,000
Giải KK 2 **61 690 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00353 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 26/02/2019
 • Giải Nhất
  • 2
  • 8
  • 2
  • 7
  Giải Nhì
  • 6
  • 4
  • 5
  • 7
  • 7
  • 5
  • 6
  • 8
 • Giải Ba
  • 0
  • 9
  • 9
  • 1
  • 7
  • 5
  • 3
  • 2
  • 1
  • 4
  • 7
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 8
  • 2
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 2
  • 7
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2827 9 15,000,000
Giải nhì 6457-7568 20 6,500,000
Giải ba 0991-7532-1478 10 3,000,000
Giải KK 1 *827 87 1,000,000
Giải KK 2 **27 760 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00352 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 23/02/2019
 • Giải Nhất
  • 9
  • 9
  • 4
  • 0
  Giải Nhì
  • 1
  • 3
  • 3
  • 8
  • 6
  • 6
  • 1
  • 6
 • Giải Ba
  • 2
  • 4
  • 8
  • 1
  • 3
  • 6
  • 7
  • 5
  • 7
  • 1
  • 4
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 9
  • 4
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9940 1 15,000,000
Giải nhì 1338-6616 31 6,500,000
Giải ba 2481-3675-7140 14 3,000,000
Giải KK 1 *940 37 1,000,000
Giải KK 2 **40 309 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00351 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 21/02/2019
 • Giải Nhất
  • 6
  • 0
  • 9
  • 5
  Giải Nhì
  • 3
  • 9
  • 2
  • 1
  • 8
  • 1
  • 3
  • 8
 • Giải Ba
  • 1
  • 9
  • 8
  • 8
  • 0
  • 1
  • 5
  • 9
  • 1
  • 6
  • 8
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 9
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6095 3 15,000,000
Giải nhì 3921-8138 14 6,500,000
Giải ba 1988-0159-1684 34 3,000,000
Giải KK 1 *095 27 1,000,000
Giải KK 2 **95 879 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00350 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 19/02/2019
 • Giải Nhất
  • 8
  • 6
  • 3
  • 2
  Giải Nhì
  • 1
  • 1
  • 3
  • 0
  • 7
  • 8
  • 0
  • 2
 • Giải Ba
  • 3
  • 1
  • 5
  • 5
  • 2
  • 0
  • 3
  • 2
  • 4
  • 4
  • 9
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 6
  • 3
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 3
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8632 2 15,000,000
Giải nhì 1130-7802 27 6,500,000
Giải ba 3155-2032-4493 16 3,000,000
Giải KK 1 *632 68 1,000,000
Giải KK 2 **32 796 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00349 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 16/02/2019
 • Giải Nhất
  • 5
  • 4
  • 0
  • 2
  Giải Nhì
  • 5
  • 4
  • 7
  • 9
  • 3
  • 9
  • 2
  • 5
 • Giải Ba
  • 9
  • 6
  • 7
  • 7
  • 0
  • 3
  • 2
  • 8
  • 8
  • 6
  • 9
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 4
  • 0
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 0
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5402 0 15,000,000
Giải nhì 5479-3925 0 6,500,000
Giải ba 9677-0328-8699 0 3,000,000
Giải KK 1 *402 0 1,000,000
Giải KK 2 **02 0 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00348 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 14/02/2019
 • Giải Nhất
  • 9
  • 6
  • 5
  • 2
  Giải Nhì
  • 4
  • 5
  • 9
  • 8
  • 8
  • 9
  • 4
  • 9
 • Giải Ba
  • 6
  • 4
  • 9
  • 3
  • 2
  • 3
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3
  • 4
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 6
  • 5
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9652 13 15,000,000
Giải nhì 4598-8949 5 6,500,000
Giải ba 6493-2395-4342 12 3,000,000
Giải KK 1 *652 30 1,000,000
Giải KK 2 **52 974 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00348 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 14/02/2019
 • Giải Nhất
  • 9
  • 6
  • 5
  • 2
  Giải Nhì
  • 4
  • 5
  • 9
  • 8
  • 8
  • 9
  • 4
  • 9
 • Giải Ba
  • 6
  • 4
  • 9
  • 3
  • 2
  • 3
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3
  • 4
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 6
  • 5
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9652 13 15,000,000
Giải nhì 4598-8949 5 6,500,000
Giải ba 6493-2395-4342 12 3,000,000
Giải KK 1 *652 30 1,000,000
Giải KK 2 **52 974 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00347 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 12/02/2019
 • Giải Nhất
  • 7
  • 0
  • 7
  • 7
  Giải Nhì
  • 8
  • 0
  • 2
  • 4
  • 1
  • 9
  • 5
  • 6
 • Giải Ba
  • 1
  • 2
  • 3
  • 2
  • 6
  • 8
  • 2
  • 2
  • 6
  • 7
  • 6
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 7
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 7
  • 7
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7077 0 15,000,000
Giải nhì 8024-1956 42 6,500,000
Giải ba 1232-6822-6760 17 3,000,000
Giải KK 1 *077 50 1,000,000
Giải KK 2 **77 698 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00346 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 09/02/2019
 • Giải Nhất
  • 0
  • 2
  • 9
  • 9
  Giải Nhì
  • 9
  • 3
  • 1
  • 7
  • 3
  • 0
  • 1
  • 8
 • Giải Ba
  • 0
  • 9
  • 8
  • 3
  • 2
  • 0
  • 1
  • 5
  • 2
  • 6
  • 5
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 2
  • 9
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 9
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0299 1 15,000,000
Giải nhì 9317-3018 6 6,500,000
Giải ba 0983-2015-2657 11 3,000,000
Giải KK 1 *299 49 1,000,000
Giải KK 2 **99 736 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00345 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 07/02/2019
 • Giải Nhất
  • 1
  • 9
  • 1
  • 3
  Giải Nhì
  • 4
  • 1
  • 1
  • 8
  • 0
  • 4
  • 0
  • 6
 • Giải Ba
  • 9
  • 6
  • 9
  • 6
  • 9
  • 5
  • 7
  • 9
  • 3
  • 8
  • 1
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 9
  • 1
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 1
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1913 3 15,000,000
Giải nhì 4118-0406 7 6,500,000
Giải ba 9696-9579-3810 8 3,000,000
Giải KK 1 *913 134 1,000,000
Giải KK 2 **13 492 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00344 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 02/02/2019
 • Giải Nhất
  • 7
  • 3
  • 7
  • 9
  Giải Nhì
  • 2
  • 3
  • 2
  • 3
  • 3
  • 6
  • 9
  • 5
 • Giải Ba
  • 7
  • 8
  • 5
  • 5
  • 9
  • 6
  • 6
  • 0
  • 7
  • 6
  • 8
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 3
  • 7
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 7
  • 9
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7379 15 15,000,000
Giải nhì 2323-3695 3 6,500,000
Giải ba 7855-9660-7683 11 3,000,000
Giải KK 1 *379 175 1,000,000
Giải KK 2 **79 1,261 100,000