Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00212 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 31/03/2018
 • Giải Nhất
  • 4
  • 0
  • 8
  • 5
  Giải Nhì
  • 4
  • 5
  • 1
  • 7
  • 9
  • 2
  • 8
  • 6
 • Giải Ba
  • 5
  • 8
  • 2
  • 2
  • 4
  • 4
  • 5
  • 6
  • 6
  • 2
  • 3
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 8
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 8
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4085 2 15,000,000
Giải nhì 4517-9286 10 6,500,000
Giải ba 5822-4456-6238 23 3,000,000
Giải KK 1 *085 25 1,000,000
Giải KK 2 **85 760 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00211 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 29/03/2018
 • Giải Nhất
  • 6
  • 0
  • 4
  • 0
  Giải Nhì
  • 2
  • 1
  • 9
  • 2
  • 7
  • 0
  • 7
  • 8
 • Giải Ba
  • 7
  • 1
  • 6
  • 7
  • 9
  • 9
  • 6
  • 0
  • 8
  • 8
  • 0
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 4
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6040 8 15,000,000
Giải nhì 2192-7078 6 6,500,000
Giải ba 7167-9960-8809 19 3,000,000
Giải KK 1 *040 131 1,000,000
Giải KK 2 **40 529 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00210 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 27/03/2018
 • Giải Nhất
  • 5
  • 7
  • 5
  • 2
  Giải Nhì
  • 8
  • 7
  • 5
  • 2
  • 8
  • 7
  • 1
  • 6
 • Giải Ba
  • 8
  • 3
  • 9
  • 9
  • 5
  • 2
  • 6
  • 7
  • 6
  • 1
  • 2
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 7
  • 5
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5752 2 15,000,000
Giải nhì 8752-8716 18 6,500,000
Giải ba 8399-5267-6127 30 3,000,000
Giải KK 1 *752 88 1,000,000
Giải KK 2 **52 967 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00209 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 24/03/2018
 • Giải Nhất
  • 3
  • 2
  • 5
  • 2
  Giải Nhì
  • 0
  • 6
  • 0
  • 0
  • 1
  • 9
  • 0
  • 1
 • Giải Ba
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 8
  • 2
  • 5
  • 4
  • 4
  • 2
  • 2
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 2
  • 5
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3252 8 15,000,000
Giải nhì 0600-1901 11 6,500,000
Giải ba 1122-8254-4227 40 3,000,000
Giải KK 1 *252 97 1,000,000
Giải KK 2 **52 896 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00208 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 22/03/2018
 • Giải Nhất
  • 6
  • 6
  • 9
  • 9
  Giải Nhì
  • 1
  • 0
  • 0
  • 8
  • 1
  • 2
  • 6
  • 3
 • Giải Ba
  • 7
  • 1
  • 5
  • 6
  • 6
  • 5
  • 9
  • 3
  • 0
  • 6
  • 3
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 6
  • 9
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 9
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6699 21 15,000,000
Giải nhì 1008-1263 11 6,500,000
Giải ba 7156-6593-0639 29 3,000,000
Giải KK 1 *699 58 1,000,000
Giải KK 2 **99 666 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00207 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 20/03/2018
 • Giải Nhất
  • 9
  • 7
  • 5
  • 6
  Giải Nhì
  • 2
  • 7
  • 7
  • 0
  • 2
  • 3
  • 9
  • 6
 • Giải Ba
  • 5
  • 0
  • 0
  • 6
  • 0
  • 6
  • 2
  • 9
  • 2
  • 8
  • 3
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 7
  • 5
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9756 0 15,000,000
Giải nhì 2770-2396 17 6,500,000
Giải ba 5006-0629-2838 20 3,000,000
Giải KK 1 *756 27 1,000,000
Giải KK 2 **56 574 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00206 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 17/03/2018
 • Giải Nhất
  • 3
  • 1
  • 6
  • 6
  Giải Nhì
  • 1
  • 0
  • 1
  • 5
  • 7
  • 3
  • 9
  • 4
 • Giải Ba
  • 8
  • 9
  • 7
  • 4
  • 0
  • 3
  • 0
  • 7
  • 9
  • 8
  • 0
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 6
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3166 10 15,000,000
Giải nhì 1015-7394 12 6,500,000
Giải ba 8974-0307-9801 12 3,000,000
Giải KK 1 *166 62 1,000,000
Giải KK 2 **66 667 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00205 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 15/03/2018
 • Giải Nhất
  • 4
  • 1
  • 7
  • 2
  Giải Nhì
  • 3
  • 7
  • 1
  • 1
  • 1
  • 8
  • 8
  • 1
 • Giải Ba
  • 5
  • 8
  • 5
  • 4
  • 4
  • 5
  • 4
  • 7
  • 7
  • 3
  • 1
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 7
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 7
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4172 14 15,000,000
Giải nhì 3711-1881 24 6,500,000
Giải ba 5854-4547-7318 27 3,000,000
Giải KK 1 *172 66 1,000,000
Giải KK 2 **72 1,006 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00204 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 13/03/2018
 • Giải Nhất
  • 3
  • 9
  • 6
  • 9
  Giải Nhì
  • 1
  • 6
  • 7
  • 1
  • 2
  • 9
  • 2
  • 1
 • Giải Ba
  • 0
  • 2
  • 9
  • 9
  • 8
  • 5
  • 5
  • 0
  • 1
  • 7
  • 6
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 9
  • 6
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 9
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3969 18 15,000,000
Giải nhì 1671-2921 10 6,500,000
Giải ba 0299-8550-1768 9 3,000,000
Giải KK 1 *969 122 1,000,000
Giải KK 2 **69 860 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00203 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 10/03/2018
 • Giải Nhất
  • 0
  • 5
  • 5
  • 3
  Giải Nhì
  • 5
  • 2
  • 1
  • 9
  • 9
  • 8
  • 6
  • 7
 • Giải Ba
  • 8
  • 4
  • 4
  • 1
  • 1
  • 1
  • 9
  • 9
  • 4
  • 7
  • 0
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 5
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0553 5 15,000,000
Giải nhì 5219-9867 21 6,500,000
Giải ba 8441-1199-4701 37 3,000,000
Giải KK 1 *553 55 1,000,000
Giải KK 2 **53 571 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00202 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 08/03/2018
 • Giải Nhất
  • 0
  • 4
  • 3
  • 0
  Giải Nhì
  • 1
  • 7
  • 1
  • 7
  • 0
  • 1
  • 3
  • 0
 • Giải Ba
  • 4
  • 8
  • 9
  • 7
  • 4
  • 5
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 6
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 4
  • 3
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 3
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0430 0 15,000,000
Giải nhì 1717-0130 40 6,500,000
Giải ba 4897-4534-5664 10 3,000,000
Giải KK 1 *430 50 1,000,000
Giải KK 2 **30 689 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00201 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 06/03/2018
 • Giải Nhất
  • 4
  • 6
  • 9
  • 6
  Giải Nhì
  • 6
  • 7
  • 6
  • 3
  • 6
  • 4
  • 8
  • 3
 • Giải Ba
  • 9
  • 2
  • 3
  • 6
  • 8
  • 4
  • 6
  • 1
  • 3
  • 3
  • 5
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 6
  • 9
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4696 9 15,000,000
Giải nhì 6763-6483 14 6,500,000
Giải ba 9236-8461-3355 22 3,000,000
Giải KK 1 *696 73 1,000,000
Giải KK 2 **96 513 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00200 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 03/03/2018
 • Giải Nhất
  • 6
  • 8
  • 5
  • 4
  Giải Nhì
  • 2
  • 1
  • 1
  • 0
  • 7
  • 5
  • 9
  • 3
 • Giải Ba
  • 7
  • 4
  • 1
  • 9
  • 2
  • 2
  • 6
  • 3
  • 6
  • 7
  • 4
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 8
  • 5
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 4
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6854 0 15,000,000
Giải nhì 2110-7593 49 6,500,000
Giải ba 7419-2263-6746 22 3,000,000
Giải KK 1 *854 47 1,000,000
Giải KK 2 **54 684 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00199 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 01/03/2018
 • Giải Nhất
  • 2
  • 9
  • 0
  • 9
  Giải Nhì
  • 3
  • 9
  • 3
  • 1
  • 2
  • 9
  • 8
  • 3
 • Giải Ba
  • 3
  • 9
  • 9
  • 1
  • 0
  • 2
  • 6
  • 7
  • 6
  • 1
  • 8
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 9
  • 0
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 0
  • 9
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2909 11 15,000,000
Giải nhì 3931-2983 8 6,500,000
Giải ba 3991-0267-6184 29 3,000,000
Giải KK 1 *909 86 1,000,000
Giải KK 2 **09 759 100,000