Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00363 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 21/03/2019
 • Giải Nhất
  • 5
  • 0
  • 1
  • 1
  Giải Nhì
  • 5
  • 4
  • 6
  • 8
  • 6
  • 3
  • 5
  • 6
 • Giải Ba
  • 6
  • 5
  • 8
  • 7
  • 5
  • 8
  • 2
  • 1
  • 9
  • 5
  • 5
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 1
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 1
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5011 0 15,000,000
Giải nhì 5468-6356 14 6,500,000
Giải ba 6587-5821-9558 16 3,000,000
Giải KK 1 *011 62 1,000,000
Giải KK 2 **11 696 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00362 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 19/03/2019
 • Giải Nhất
  • 3
  • 6
  • 1
  • 1
  Giải Nhì
  • 2
  • 7
  • 1
  • 9
  • 3
  • 9
  • 9
  • 3
 • Giải Ba
  • 8
  • 4
  • 4
  • 3
  • 2
  • 5
  • 6
  • 4
  • 8
  • 2
  • 5
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 6
  • 1
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 1
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3611 4 15,000,000
Giải nhì 2719-3993 12 6,500,000
Giải ba 8443-2564-8256 8 3,000,000
Giải KK 1 *611 53 1,000,000
Giải KK 2 **11 1,134 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00361 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 16/03/2019
 • Giải Nhất
  • 6
  • 0
  • 2
  • 2
  Giải Nhì
  • 3
  • 1
  • 8
  • 2
  • 3
  • 1
  • 9
  • 7
 • Giải Ba
  • 3
  • 0
  • 9
  • 8
  • 1
  • 7
  • 4
  • 7
  • 5
  • 3
  • 2
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 2
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 2
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6022 4 15,000,000
Giải nhì 3182-3197 11 6,500,000
Giải ba 3098-1747-5327 49 3,000,000
Giải KK 1 *022 59 1,000,000
Giải KK 2 **22 642 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00360 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 14/03/2019
 • Giải Nhất
  • 8
  • 6
  • 2
  • 1
  Giải Nhì
  • 4
  • 3
  • 4
  • 4
  • 6
  • 9
  • 2
  • 8
 • Giải Ba
  • 1
  • 6
  • 1
  • 9
  • 3
  • 3
  • 9
  • 4
  • 8
  • 3
  • 3
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 6
  • 2
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 2
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8621 0 15,000,000
Giải nhì 4344-6928 8 6,500,000
Giải ba 1619-3394-8332 7 3,000,000
Giải KK 1 *621 21 1,000,000
Giải KK 2 **21 546 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00359 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 12/03/2019
 • Giải Nhất
  • 2
  • 0
  • 1
  • 2
  Giải Nhì
  • 2
  • 2
  • 4
  • 9
  • 8
  • 3
  • 8
  • 6
 • Giải Ba
  • 0
  • 8
  • 9
  • 9
  • 1
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3
  • 8
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 1
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 1
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2012 16 15,000,000
Giải nhì 2249-8386 22 6,500,000
Giải ba 0899-1300-0387 21 3,000,000
Giải KK 1 *012 49 1,000,000
Giải KK 2 **12 1,069 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00358 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 09/03/2019
 • Giải Nhất
  • 2
  • 2
  • 4
  • 8
  Giải Nhì
  • 1
  • 3
  • 0
  • 4
  • 6
  • 1
  • 1
  • 0
 • Giải Ba
  • 4
  • 1
  • 4
  • 5
  • 1
  • 0
  • 8
  • 8
  • 7
  • 6
  • 2
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 2
  • 4
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 8
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2248 1 15,000,000
Giải nhì 1304-6110 23 6,500,000
Giải ba 4145-1088-7625 9 3,000,000
Giải KK 1 *248 39 1,000,000
Giải KK 2 **48 518 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00357 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 07/03/2019
 • Giải Nhất
  • 6
  • 3
  • 5
  • 5
  Giải Nhì
  • 4
  • 5
  • 8
  • 0
  • 9
  • 5
  • 7
  • 3
 • Giải Ba
  • 6
  • 8
  • 0
  • 6
  • 1
  • 2
  • 1
  • 6
  • 6
  • 1
  • 3
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 3
  • 5
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6355 4 15,000,000
Giải nhì 4580-9573 7 6,500,000
Giải ba 6806-1216-6135 24 3,000,000
Giải KK 1 *355 42 1,000,000
Giải KK 2 **55 560 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00356 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 05/03/2019
 • Giải Nhất
  • 6
  • 2
  • 4
  • 5
  Giải Nhì
  • 9
  • 5
  • 5
  • 3
  • 9
  • 9
  • 1
  • 3
 • Giải Ba
  • 6
  • 4
  • 9
  • 0
  • 8
  • 5
  • 5
  • 2
  • 3
  • 1
  • 4
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 2
  • 4
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6245 8 15,000,000
Giải nhì 9553-9913 5 6,500,000
Giải ba 6490-8552-3146 8 3,000,000
Giải KK 1 *245 47 1,000,000
Giải KK 2 **45 403 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00355 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 02/03/2019
 • Giải Nhất
  • 5
  • 6
  • 7
  • 3
  Giải Nhì
  • 0
  • 2
  • 8
  • 5
  • 7
  • 3
  • 9
  • 4
 • Giải Ba
  • 8
  • 7
  • 3
  • 2
  • 5
  • 7
  • 1
  • 6
  • 4
  • 0
  • 7
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 6
  • 7
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 7
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5673 10 15,000,000
Giải nhì 0285-7394 10 6,500,000
Giải ba 8732-5716-4079 8 3,000,000
Giải KK 1 *673 45 1,000,000
Giải KK 2 **73 614 100,000