Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00069 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 29/04/2017
 • Giải Nhất
  • 6
  • 1
  • 9
  • 6
  Giải Nhì
  • 0
  • 7
  • 8
  • 2
  • 2
  • 0
  • 5
  • 1
 • Giải Ba
  • 5
  • 5
  • 1
  • 0
  • 6
  • 4
  • 7
  • 3
  • 9
  • 9
  • 4
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 9
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6196 5 15,000,000
Giải nhì 0782-2051 26 6,500,000
Giải ba 5510-6473-9943 39 3,000,000
Giải KK 1 *196 66 1,000,000
Giải KK 2 **96 812 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00068 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 27/04/2017
 • Giải Nhất
  • 2
  • 7
  • 6
  • 3
  Giải Nhì
  • 8
  • 0
  • 5
  • 2
  • 8
  • 4
  • 7
  • 8
 • Giải Ba
  • 0
  • 4
  • 9
  • 5
  • 9
  • 4
  • 6
  • 4
  • 8
  • 8
  • 6
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 7
  • 6
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2763 38 15,000,000
Giải nhì 8052-8478 9 6,500,000
Giải ba 0495-9464-8863 21 3,000,000
Giải KK 1 *763 200 1,000,000
Giải KK 2 **63 1,502 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00067 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 25/04/2017
 • Giải Nhất
  • 0
  • 0
  • 6
  • 6
  Giải Nhì
  • 0
  • 7
  • 7
  • 8
  • 1
  • 2
  • 8
  • 7
 • Giải Ba
  • 6
  • 7
  • 3
  • 0
  • 3
  • 2
  • 9
  • 1
  • 0
  • 7
  • 7
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 6
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0066 7 15,000,000
Giải nhì 0778-1287 15 6,500,000
Giải ba 6730-3291-0775 45 3,000,000
Giải KK 1 *066 68 1,000,000
Giải KK 2 **66 1,160 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00066 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 22/04/2017
 • Giải Nhất
  • 1
  • 7
  • 7
  • 3
  Giải Nhì
  • 9
  • 9
  • 4
  • 5
  • 1
  • 4
  • 5
  • 0
 • Giải Ba
  • 3
  • 8
  • 6
  • 8
  • 1
  • 9
  • 9
  • 6
  • 3
  • 3
  • 9
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 7
  • 7
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 7
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1773 64 15,000,000
Giải nhì 9945-1450 21 6,500,000
Giải ba 3868-1996-3393 103 3,000,000
Giải KK 1 *773 213 1,000,000
Giải KK 2 **73 1,289 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00065 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 20/04/2017
 • Giải Nhất
  • 8
  • 3
  • 7
  • 7
  Giải Nhì
  • 7
  • 4
  • 7
  • 6
  • 3
  • 7
  • 7
  • 2
 • Giải Ba
  • 7
  • 9
  • 5
  • 8
  • 7
  • 5
  • 1
  • 9
  • 1
  • 2
  • 6
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 3
  • 7
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 7
  • 7
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8377 11 15,000,000
Giải nhì 7476-3772 30 6,500,000
Giải ba 7958-7519-1265 29 3,000,000
Giải KK 1 *377 104 1,000,000
Giải KK 2 **77 1,066 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00064 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 18/04/2017
 • Giải Nhất
  • 0
  • 9
  • 0
  • 0
  Giải Nhì
  • 8
  • 2
  • 9
  • 3
  • 0
  • 9
  • 5
  • 5
 • Giải Ba
  • 0
  • 5
  • 2
  • 9
  • 2
  • 8
  • 1
  • 7
  • 1
  • 5
  • 4
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 9
  • 0
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 0
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0900 3 15,000,000
Giải nhì 8293-0955 17 6,500,000
Giải ba 0529-2817-1548 53 3,000,000
Giải KK 1 *900 63 1,000,000
Giải KK 2 **00 823 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00063 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 15/04/2017
 • Giải Nhất
  • 9
  • 5
  • 9
  • 6
  Giải Nhì
  • 8
  • 3
  • 3
  • 5
  • 5
  • 9
  • 6
  • 4
 • Giải Ba
  • 0
  • 5
  • 8
  • 4
  • 0
  • 7
  • 0
  • 0
  • 2
  • 2
  • 4
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 9
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9596 6 15,000,000
Giải nhì 8335-5964 25 6,500,000
Giải ba 0584-0700-2248 36 3,000,000
Giải KK 1 *596 75 1,000,000
Giải KK 2 **96 984 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00062 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 13/04/2017
 • Giải Nhất
  • 1
  • 2
  • 8
  • 9
  Giải Nhì
  • 2
  • 2
  • 3
  • 4
  • 7
  • 2
  • 2
  • 9
 • Giải Ba
  • 8
  • 5
  • 2
  • 8
  • 8
  • 5
  • 1
  • 5
  • 8
  • 0
  • 2
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 2
  • 8
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 8
  • 9
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1289 8 15,000,000
Giải nhì 2234-7229 35 6,500,000
Giải ba 8528-8515-8022 92 3,000,000
Giải KK 1 *289 154 1,000,000
Giải KK 2 **89 1,142 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00061 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 11/04/2017
 • Giải Nhất
  • 9
  • 5
  • 6
  • 2
  Giải Nhì
  • 5
  • 5
  • 3
  • 3
  • 3
  • 9
  • 5
  • 9
 • Giải Ba
  • 3
  • 6
  • 0
  • 5
  • 4
  • 3
  • 0
  • 7
  • 1
  • 1
  • 2
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 6
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9562 12 15,000,000
Giải nhì 5533-3959 51 6,500,000
Giải ba 3605-4307-1120 33 3,000,000
Giải KK 1 *562 166 1,000,000
Giải KK 2 **62 1,186 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00060 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 08/04/2017
 • Giải Nhất
  • 2
  • 0
  • 8
  • 5
  Giải Nhì
  • 2
  • 6
  • 5
  • 6
  • 6
  • 9
  • 1
  • 5
 • Giải Ba
  • 0
  • 1
  • 3
  • 8
  • 9
  • 3
  • 9
  • 0
  • 4
  • 4
  • 5
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 8
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 8
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2085 2 15,000,000
Giải nhì 2656-6915 41 6,500,000
Giải ba 0138-9390-4457 39 3,000,000
Giải KK 1 *085 59 1,000,000
Giải KK 2 **85 905 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00059 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 06/04/2017
 • Giải Nhất
  • 6
  • 1
  • 5
  • 5
  Giải Nhì
  • 8
  • 4
  • 9
  • 5
  • 9
  • 5
  • 5
  • 3
 • Giải Ba
  • 1
  • 1
  • 9
  • 0
  • 0
  • 8
  • 7
  • 5
  • 0
  • 3
  • 3
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 5
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6155 7 15,000,000
Giải nhì 8495-9553 24 6,500,000
Giải ba 1190-0875-0334 17 3,000,000
Giải KK 1 *155 89 1,000,000
Giải KK 2 **55 1,073 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00058 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 04/04/2017
 • Giải Nhất
  • 2
  • 1
  • 3
  • 0
  Giải Nhì
  • 7
  • 0
  • 3
  • 5
  • 9
  • 3
  • 6
  • 0
 • Giải Ba
  • 3
  • 1
  • 3
  • 3
  • 1
  • 3
  • 9
  • 4
  • 7
  • 9
  • 5
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 3
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 3
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2130 11 15,000,000
Giải nhì 7035-9360 12 6,500,000
Giải ba 3133-1394-7953 46 3,000,000
Giải KK 1 *130 77 1,000,000
Giải KK 2 **30 1,316 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00057 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 01/04/2017
 • Giải Nhất
  • 9
  • 0
  • 4
  • 4
  Giải Nhì
  • 6
  • 6
  • 7
  • 3
  • 8
  • 2
  • 9
  • 4
 • Giải Ba
  • 3
  • 5
  • 0
  • 0
  • 4
  • 8
  • 0
  • 9
  • 8
  • 9
  • 0
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 4
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 4
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9044 8 15,000,000
Giải nhì 6673-8294 11 6,500,000
Giải ba 3500-4809-8905 31 3,000,000
Giải KK 1 *044 75 1,000,000
Giải KK 2 **44 984 100,000