Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00380 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 30/04/2019
 • Giải Nhất
  • 8
  • 0
  • 0
  • 4
  Giải Nhì
  • 9
  • 0
  • 6
  • 6
  • 8
  • 3
  • 8
  • 6
 • Giải Ba
  • 0
  • 2
  • 1
  • 0
  • 1
  • 7
  • 0
  • 9
  • 5
  • 5
  • 6
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 0
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 0
  • 4
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8004 5 15,000,000
Giải nhì 9066-8386 8 6,500,000
Giải ba 0210-1709-5560 9 3,000,000
Giải KK 1 *004 524 1,000,000
Giải KK 2 **04 733 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00379 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 27/04/2019
 • Giải Nhất
  • 2
  • 0
  • 8
  • 7
  Giải Nhì
  • 9
  • 1
  • 4
  • 4
  • 7
  • 0
  • 6
  • 7
 • Giải Ba
  • 0
  • 3
  • 1
  • 7
  • 5
  • 5
  • 0
  • 1
  • 7
  • 7
  • 3
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 8
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 8
  • 7
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2087 9 15,000,000
Giải nhì 9144-7067 1 6,500,000
Giải ba 0317-5501-7738 6 3,000,000
Giải KK 1 *087 163 1,000,000
Giải KK 2 **87 390 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00378 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 25/04/2019
 • Giải Nhất
  • 6
  • 1
  • 4
  • 8
  Giải Nhì
  • 2
  • 9
  • 2
  • 4
  • 4
  • 2
  • 6
  • 4
 • Giải Ba
  • 5
  • 9
  • 6
  • 8
  • 2
  • 0
  • 8
  • 5
  • 8
  • 1
  • 3
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 4
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 8
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6148 2 15,000,000
Giải nhì 2924-4264 5 6,500,000
Giải ba 5968-2085-8131 59 3,000,000
Giải KK 1 *148 17 1,000,000
Giải KK 2 **48 366 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00377 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 23/04/2019
 • Giải Nhất
  • 7
  • 8
  • 9
  • 7
  Giải Nhì
  • 9
  • 4
  • 9
  • 9
  • 4
  • 7
  • 1
  • 6
 • Giải Ba
  • 0
  • 3
  • 0
  • 1
  • 2
  • 0
  • 0
  • 6
  • 1
  • 6
  • 5
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 8
  • 9
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 7
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7897 1 15,000,000
Giải nhì 9499-4716 3 6,500,000
Giải ba 0301-2006-1657 20 3,000,000
Giải KK 1 *897 23 1,000,000
Giải KK 2 **97 502 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00376 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 20/04/2019
 • Giải Nhất
  • 0
  • 0
  • 8
  • 7
  Giải Nhì
  • 0
  • 9
  • 3
  • 5
  • 3
  • 4
  • 4
  • 7
 • Giải Ba
  • 2
  • 7
  • 8
  • 0
  • 9
  • 8
  • 4
  • 7
  • 9
  • 7
  • 0
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 8
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 8
  • 7
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0087 1 15,000,000
Giải nhì 0935-3447 30 6,500,000
Giải ba 2780-9847-9709 13 3,000,000
Giải KK 1 *087 137 1,000,000
Giải KK 2 **87 431 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00375 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 18/04/2019
 • Giải Nhất
  • 5
  • 3
  • 3
  • 8
  Giải Nhì
  • 3
  • 7
  • 5
  • 4
  • 1
  • 9
  • 7
  • 2
 • Giải Ba
  • 6
  • 0
  • 7
  • 2
  • 5
  • 0
  • 8
  • 8
  • 4
  • 7
  • 2
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 3
  • 3
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 3
  • 8
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5338 10 15,000,000
Giải nhì 3754-1972 37 6,500,000
Giải ba 6072-5088-4729 12 3,000,000
Giải KK 1 *338 64 1,000,000
Giải KK 2 **38 735 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00374 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 16/04/2019
 • Giải Nhất
  • 3
  • 2
  • 9
  • 0
  Giải Nhì
  • 3
  • 1
  • 3
  • 1
  • 3
  • 8
  • 1
  • 3
 • Giải Ba
  • 5
  • 0
  • 7
  • 9
  • 1
  • 1
  • 5
  • 9
  • 5
  • 0
  • 2
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 2
  • 9
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3290 1 15,000,000
Giải nhì 3131-3813 3 6,500,000
Giải ba 5079-1159-5020 13 3,000,000
Giải KK 1 *290 37 1,000,000
Giải KK 2 **90 403 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00373 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 13/04/2019
 • Giải Nhất
  • 0
  • 3
  • 1
  • 5
  Giải Nhì
  • 8
  • 8
  • 9
  • 1
  • 5
  • 9
  • 6
  • 9
 • Giải Ba
  • 8
  • 6
  • 8
  • 8
  • 9
  • 8
  • 8
  • 6
  • 0
  • 1
  • 3
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 3
  • 1
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 1
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0315 8 15,000,000
Giải nhì 8891-5969 12 6,500,000
Giải ba 8688-9886-0131 13 3,000,000
Giải KK 1 *315 72 1,000,000
Giải KK 2 **15 491 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00372 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 11/04/2019
 • Giải Nhất
  • 9
  • 0
  • 4
  • 2
  Giải Nhì
  • 2
  • 5
  • 8
  • 0
  • 1
  • 7
  • 6
  • 4
 • Giải Ba
  • 6
  • 6
  • 6
  • 9
  • 4
  • 7
  • 0
  • 0
  • 9
  • 0
  • 7
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 4
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9042 4 15,000,000
Giải nhì 2580-1764 23 6,500,000
Giải ba 6669-4700-9072 8 3,000,000
Giải KK 1 *042 38 1,000,000
Giải KK 2 **42 404 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00371 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 09/04/2019
 • Giải Nhất
  • 3
  • 6
  • 0
  • 2
  Giải Nhì
  • 4
  • 9
  • 7
  • 4
  • 5
  • 9
  • 8
  • 3
 • Giải Ba
  • 8
  • 5
  • 7
  • 5
  • 4
  • 2
  • 7
  • 0
  • 9
  • 9
  • 1
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 6
  • 0
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 0
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3602 4 15,000,000
Giải nhì 4974-5983 23 6,500,000
Giải ba 8575-4270-9913 8 3,000,000
Giải KK 1 *602 38 1,000,000
Giải KK 2 **02 404 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00370 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 06/04/2019
 • Giải Nhất
  • 2
  • 9
  • 1
  • 9
  Giải Nhì
  • 6
  • 9
  • 6
  • 0
  • 3
  • 3
  • 0
  • 8
 • Giải Ba
  • 9
  • 2
  • 3
  • 3
  • 6
  • 9
  • 3
  • 8
  • 3
  • 0
  • 3
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 9
  • 1
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 1
  • 9
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2919 20 15,000,000
Giải nhì 6960-3308 9 6,500,000
Giải ba 9233-6938-3033 9 3,000,000
Giải KK 1 *919 99 1,000,000
Giải KK 2 **19 848 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00369 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 04/04/2019
 • Giải Nhất
  • 6
  • 1
  • 7
  • 6
  Giải Nhì
  • 5
  • 7
  • 4
  • 8
  • 6
  • 5
  • 1
  • 4
 • Giải Ba
  • 9
  • 8
  • 9
  • 6
  • 6
  • 8
  • 5
  • 2
  • 5
  • 7
  • 3
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 7
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 7
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6176 22 15,000,000
Giải nhì 5748-6514 13 6,500,000
Giải ba 9896-6852-5734 11 3,000,000
Giải KK 1 *176 79 1,000,000
Giải KK 2 **76 508 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00368 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 02/04/2019
 • Giải Nhất
  • 6
  • 3
  • 9
  • 9
  Giải Nhì
  • 4
  • 3
  • 7
  • 4
  • 6
  • 9
  • 7
  • 5
 • Giải Ba
  • 0
  • 0
  • 9
  • 2
  • 7
  • 6
  • 2
  • 0
  • 2
  • 4
  • 1
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 3
  • 9
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 9
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6399 3 15,000,000
Giải nhì 4374-6975 22 6,500,000
Giải ba 0092-7620-2418 29 3,000,000
Giải KK 1 *399 61 1,000,000
Giải KK 2 **99 620 100,000