Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00238 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 31/05/2018
 • Giải Nhất
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
  Giải Nhì
  • 5
  • 2
  • 5
  • 9
  • 7
  • 3
  • 7
  • 3
 • Giải Ba
  • 2
  • 8
  • 5
  • 3
  • 1
  • 4
  • 9
  • 1
  • 6
  • 2
  • 1
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 0
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 0
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3100 9 15,000,000
Giải nhì 5259-7373 25 6,500,000
Giải ba 2853-1491-6213 12 3,000,000
Giải KK 1 *100 65 1,000,000
Giải KK 2 **00 967 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00237 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 29/05/2018
 • Giải Nhất
  • 6
  • 0
  • 7
  • 4
  Giải Nhì
  • 0
  • 0
  • 6
  • 6
  • 9
  • 5
  • 9
  • 4
 • Giải Ba
  • 6
  • 3
  • 1
  • 8
  • 6
  • 8
  • 9
  • 2
  • 0
  • 5
  • 4
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 7
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 7
  • 4
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6074 1 15,000,000
Giải nhì 0066-9594 7 6,500,000
Giải ba 6318-6892-0540 10 3,000,000
Giải KK 1 *074 18 1,000,000
Giải KK 2 **74 546 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00236 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 26/05/2018
 • Giải Nhất
  • 6
  • 6
  • 5
  • 4
  Giải Nhì
  • 7
  • 9
  • 0
  • 4
  • 6
  • 2
  • 9
  • 1
 • Giải Ba
  • 2
  • 8
  • 2
  • 8
  • 8
  • 4
  • 8
  • 4
  • 6
  • 4
  • 0
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 6
  • 5
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 4
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6654 6 15,000,000
Giải nhì 7904-6291 14 6,500,000
Giải ba 2828-8484-6403 11 3,000,000
Giải KK 1 *654 41 1,000,000
Giải KK 2 **54 640 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00235 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 24/05/2018
 • Giải Nhất
  • 3
  • 6
  • 9
  • 4
  Giải Nhì
  • 6
  • 9
  • 7
  • 8
  • 6
  • 5
  • 2
  • 7
 • Giải Ba
  • 2
  • 1
  • 5
  • 8
  • 6
  • 7
  • 4
  • 3
  • 5
  • 0
  • 1
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 6
  • 9
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 4
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3694 1 15,000,000
Giải nhì 6978-6527 12 6,500,000
Giải ba 2158-6743-5014 16 3,000,000
Giải KK 1 *694 11 1,000,000
Giải KK 2 **94 577 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00234 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 22/05/2018
 • Giải Nhất
  • 1
  • 3
  • 3
  • 1
  Giải Nhì
  • 8
  • 4
  • 6
  • 6
  • 8
  • 0
  • 5
  • 7
 • Giải Ba
  • 1
  • 4
  • 9
  • 4
  • 4
  • 3
  • 7
  • 4
  • 2
  • 5
  • 8
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 3
  • 3
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 3
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1331 40 15,000,000
Giải nhì 8466-8057 14 6,500,000
Giải ba 1494-4374-2586 27 3,000,000
Giải KK 1 *331 97 1,000,000
Giải KK 2 **31 536 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00233 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 19/05/2018
 • Giải Nhất
  • 2
  • 1
  • 4
  • 2
  Giải Nhì
  • 1
  • 7
  • 3
  • 3
  • 9
  • 7
  • 6
  • 6
 • Giải Ba
  • 0
  • 9
  • 1
  • 1
  • 0
  • 1
  • 9
  • 0
  • 3
  • 4
  • 3
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 4
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2142 2 15,000,000
Giải nhì 1733-9766 14 6,500,000
Giải ba 0911-0190-3434 64 3,000,000
Giải KK 1 *142 32 1,000,000
Giải KK 2 **42 636 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00232 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 17/05/2018
 • Giải Nhất
  • 7
  • 4
  • 5
  • 2
  Giải Nhì
  • 6
  • 8
  • 7
  • 2
  • 9
  • 2
  • 2
  • 8
 • Giải Ba
  • 3
  • 4
  • 4
  • 5
  • 5
  • 3
  • 2
  • 9
  • 7
  • 4
  • 6
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 4
  • 5
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7452 10 15,000,000
Giải nhì 6872-9228 12 6,500,000
Giải ba 3445-5329-7464 10 3,000,000
Giải KK 1 *452 61 1,000,000
Giải KK 2 **52 977 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00231 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 15/05/2018
 • Giải Nhất
  • 2
  • 1
  • 3
  • 0
  Giải Nhì
  • 6
  • 3
  • 0
  • 0
  • 9
  • 2
  • 0
  • 1
 • Giải Ba
  • 3
  • 1
  • 0
  • 9
  • 4
  • 8
  • 8
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 3
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 3
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2130 15 15,000,000
Giải nhì 6300-9201 8 6,500,000
Giải ba 3109-4881-0000 72 3,000,000
Giải KK 1 *130 130 1,000,000
Giải KK 2 **30 617 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00230 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 12/05/2018
 • Giải Nhất
  • 6
  • 5
  • 7
  • 6
  Giải Nhì
  • 9
  • 5
  • 1
  • 8
  • 7
  • 7
  • 2
  • 1
 • Giải Ba
  • 5
  • 4
  • 1
  • 5
  • 1
  • 0
  • 9
  • 6
  • 5
  • 1
  • 3
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 7
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 7
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6576 5 15,000,000
Giải nhì 9518-7721 2 6,500,000
Giải ba 5415-1096-5137 13 3,000,000
Giải KK 1 *576 52 1,000,000
Giải KK 2 **76 575 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00229 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 10/05/2018
 • Giải Nhất
  • 1
  • 5
  • 2
  • 6
  Giải Nhì
  • 6
  • 4
  • 8
  • 6
  • 2
  • 6
  • 8
  • 9
 • Giải Ba
  • 5
  • 1
  • 7
  • 9
  • 0
  • 7
  • 8
  • 1
  • 8
  • 2
  • 6
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 2
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 2
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1526 6 15,000,000
Giải nhì 6486-2689 7 6,500,000
Giải ba 5179-0781-8264 22 3,000,000
Giải KK 1 *526 52 1,000,000
Giải KK 2 **26 633 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00228 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 08/05/2018
 • Giải Nhất
  • 5
  • 4
  • 0
  • 6
  Giải Nhì
  • 3
  • 3
  • 3
  • 1
  • 8
  • 4
  • 8
  • 8
 • Giải Ba
  • 8
  • 4
  • 8
  • 9
  • 3
  • 4
  • 3
  • 7
  • 2
  • 7
  • 7
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 4
  • 0
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 0
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5406 2 15,000,000
Giải nhì 3331-8488 5 6,500,000
Giải ba 8489-3437-2770 5 3,000,000
Giải KK 1 *406 22 1,000,000
Giải KK 2 **06 656 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00227 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 05/05/2018
 • Giải Nhất
  • 7
  • 4
  • 4
  • 3
  Giải Nhì
  • 5
  • 1
  • 4
  • 1
  • 8
  • 7
  • 9
  • 2
 • Giải Ba
  • 7
  • 8
  • 6
  • 8
  • 8
  • 3
  • 3
  • 9
  • 4
  • 4
  • 2
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 4
  • 4
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7443 3 15,000,000
Giải nhì 5141-8792 27 6,500,000
Giải ba 7868-8339-4426 11 3,000,000
Giải KK 1 *443 43 1,000,000
Giải KK 2 **43 542 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00226 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 03/05/2018
 • Giải Nhất
  • 4
  • 5
  • 5
  • 4
  Giải Nhì
  • 0
  • 3
  • 2
  • 7
  • 9
  • 4
  • 0
  • 2
 • Giải Ba
  • 0
  • 4
  • 2
  • 2
  • 8
  • 4
  • 1
  • 8
  • 7
  • 4
  • 0
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 5
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 4
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4554 31 15,000,000
Giải nhì 0327-9402 14 6,500,000
Giải ba 0422-8418-7404 24 3,000,000
Giải KK 1 *554 34 1,000,000
Giải KK 2 **54 624 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00225 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 01/05/2018
 • Giải Nhất
  • 5
  • 8
  • 4
  • 9
  Giải Nhì
  • 0
  • 0
  • 9
  • 1
  • 0
  • 6
  • 0
  • 1
 • Giải Ba
  • 5
  • 9
  • 3
  • 1
  • 6
  • 3
  • 8
  • 2
  • 8
  • 5
  • 0
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 8
  • 4
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 9
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5849 3 15,000,000
Giải nhì 0091-0601 7 6,500,000
Giải ba 5931-6382-8503 15 3,000,000
Giải KK 1 *849 49 1,000,000
Giải KK 2 **49 589 100,000