Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00148 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 31/10/2017
 • Giải Nhất
  • 3
  • 9
  • 4
  • 9
  Giải Nhì
  • 1
  • 7
  • 7
  • 6
  • 8
  • 6
  • 2
  • 1
 • Giải Ba
  • 2
  • 8
  • 1
  • 6
  • 4
  • 1
  • 1
  • 6
  • 7
  • 8
  • 2
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 9
  • 4
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 9
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3949 11 15,000,000
Giải nhì 1776-8621 33 6,500,000
Giải ba 2816-4116-7826 72 3,000,000
Giải KK 1 *949 84 1,000,000
Giải KK 2 **49 1,368 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00147 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 28/10/2017
 • Giải Nhất
  • 9
  • 3
  • 6
  • 4
  Giải Nhì
  • 6
  • 9
  • 9
  • 4
  • 9
  • 5
  • 2
  • 7
 • Giải Ba
  • 3
  • 5
  • 3
  • 3
  • 0
  • 5
  • 9
  • 9
  • 7
  • 3
  • 4
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 3
  • 6
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 4
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9364 1 15,000,000
Giải nhì 6994-9527 3 6,500,000
Giải ba 3533-0599-7347 22 3,000,000
Giải KK 1 *364 47 1,000,000
Giải KK 2 **64 634 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00146 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 26/10/2017
 • Giải Nhất
  • 0
  • 1
  • 4
  • 3
  Giải Nhì
  • 1
  • 6
  • 6
  • 4
  • 4
  • 4
  • 0
  • 0
 • Giải Ba
  • 6
  • 1
  • 1
  • 9
  • 8
  • 7
  • 5
  • 5
  • 6
  • 0
  • 1
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 4
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0143 4 15,000,000
Giải nhì 1664-4400 7 6,500,000
Giải ba 6119-8755-6012 45 3,000,000
Giải KK 1 *143 44 1,000,000
Giải KK 2 **43 525 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00145 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 24/10/2017
 • Giải Nhất
  • 8
  • 8
  • 4
  • 0
  Giải Nhì
  • 4
  • 9
  • 5
  • 5
  • 1
  • 8
  • 7
  • 4
 • Giải Ba
  • 2
  • 0
  • 0
  • 1
  • 9
  • 5
  • 5
  • 7
  • 9
  • 4
  • 3
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 8
  • 4
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8840 2 15,000,000
Giải nhì 4955-1874 11 6,500,000
Giải ba 2001-9557-9436 39 3,000,000
Giải KK 1 *840 32 1,000,000
Giải KK 2 **40 451 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00144 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 21/10/2017
 • Giải Nhất
  • 2
  • 6
  • 0
  • 0
  Giải Nhì
  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 6
  • 0
  • 8
  • 0
 • Giải Ba
  • 2
  • 1
  • 2
  • 6
  • 5
  • 4
  • 6
  • 7
  • 8
  • 8
  • 0
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 6
  • 0
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 0
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2600 2 15,000,000
Giải nhì 6000-6080 9 6,500,000
Giải ba 2126-5467-8809 26 3,000,000
Giải KK 1 *600 37 1,000,000
Giải KK 2 **00 705 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00143 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 19/10/2017
 • Giải Nhất
  • 1
  • 5
  • 3
  • 4
  Giải Nhì
  • 0
  • 5
  • 6
  • 5
  • 3
  • 8
  • 6
  • 1
 • Giải Ba
  • 8
  • 3
  • 0
  • 7
  • 1
  • 9
  • 9
  • 3
  • 8
  • 2
  • 6
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 3
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 3
  • 4
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1534 2 15,000,000
Giải nhì 0565-3861 9 6,500,000
Giải ba 8307-1993-8260 34 3,000,000
Giải KK 1 *534 63 1,000,000
Giải KK 2 **34 524 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00142 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 17/10/2017
 • Giải Nhất
  • 0
  • 4
  • 5
  • 2
  Giải Nhì
  • 2
  • 6
  • 4
  • 0
  • 8
  • 2
  • 6
  • 5
 • Giải Ba
  • 5
  • 7
  • 3
  • 8
  • 9
  • 1
  • 2
  • 8
  • 4
  • 5
  • 1
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 4
  • 5
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0452 20 15,000,000
Giải nhì 2640-8265 7 6,500,000
Giải ba 5738-9128-4519 22 3,000,000
Giải KK 1 *452 77 1,000,000
Giải KK 2 **52 1,023 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00141 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 14/10/2017
 • Giải Nhất
  • 2
  • 9
  • 8
  • 8
  Giải Nhì
  • 3
  • 7
  • 3
  • 2
  • 8
  • 8
  • 9
  • 6
 • Giải Ba
  • 3
  • 3
  • 8
  • 5
  • 0
  • 1
  • 4
  • 9
  • 4
  • 4
  • 4
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 9
  • 8
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 8
  • 8
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2988 1 15,000,000
Giải nhì 3732-8896 7 6,500,000
Giải ba 3385-0149-4445 17 3,000,000
Giải KK 1 *988 63 1,000,000
Giải KK 2 **88 724 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00140 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 12/10/2017
 • Giải Nhất
  • 5
  • 7
  • 4
  • 5
  Giải Nhì
  • 4
  • 9
  • 4
  • 2
  • 2
  • 3
  • 1
  • 8
 • Giải Ba
  • 5
  • 8
  • 6
  • 2
  • 7
  • 7
  • 9
  • 6
  • 5
  • 0
  • 3
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 7
  • 4
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5745 2 15,000,000
Giải nhì 4942-2318 27 6,500,000
Giải ba 5862-7796-5030 13 3,000,000
Giải KK 1 *745 45 1,000,000
Giải KK 2 **45 543 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00139 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 10/10/2017
 • Giải Nhất
  • 2
  • 8
  • 8
  • 0
  Giải Nhì
  • 3
  • 0
  • 7
  • 1
  • 4
  • 7
  • 1
  • 2
 • Giải Ba
  • 9
  • 4
  • 0
  • 3
  • 4
  • 9
  • 5
  • 9
  • 9
  • 0
  • 8
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 8
  • 8
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 8
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2880 10 15,000,000
Giải nhì 3071-4712 19 6,500,000
Giải ba 9403-4959-9080 12 3,000,000
Giải KK 1 *880 39 1,000,000
Giải KK 2 **80 405 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00138 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 07/10/2017
 • Giải Nhất
  • 6
  • 8
  • 1
  • 3
  Giải Nhì
  • 5
  • 9
  • 4
  • 5
  • 0
  • 3
  • 4
  • 6
 • Giải Ba
  • 8
  • 4
  • 5
  • 6
  • 4
  • 0
  • 1
  • 6
  • 0
  • 2
  • 1
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 8
  • 1
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 1
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6813 7 15,000,000
Giải nhì 5945-0346 8 6,500,000
Giải ba 8456-4016-0219 19 3,000,000
Giải KK 1 *813 42 1,000,000
Giải KK 2 **13 541 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00137 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 05/10/2017
 • Giải Nhất
  • 4
  • 0
  • 1
  • 2
  Giải Nhì
  • 0
  • 3
  • 9
  • 8
  • 8
  • 8
  • 2
  • 7
 • Giải Ba
  • 8
  • 6
  • 4
  • 7
  • 2
  • 7
  • 6
  • 5
  • 0
  • 1
  • 2
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 1
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 1
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4012 6 15,000,000
Giải nhì 0398-8827 7 6,500,000
Giải ba 8647-2765-0120 14 3,000,000
Giải KK 1 *012 107 1,000,000
Giải KK 2 **12 670 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00136 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 03/10/2017
 • Giải Nhất
  • 0
  • 5
  • 6
  • 0
  Giải Nhì
  • 5
  • 9
  • 8
  • 8
  • 2
  • 9
  • 3
  • 8
 • Giải Ba
  • 4
  • 6
  • 9
  • 5
  • 1
  • 9
  • 0
  • 4
  • 5
  • 1
  • 4
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 6
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0560 6 15,000,000
Giải nhì 5988-2938 20 6,500,000
Giải ba 4695-1904-5143 13 3,000,000
Giải KK 1 *560 53 1,000,000
Giải KK 2 **60 423 100,000