Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00161 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 30/11/2017
 • Giải Nhất
  • 7
  • 2
  • 7
  • 0
  Giải Nhì
  • 2
  • 1
  • 8
  • 9
  • 2
  • 6
  • 9
  • 7
 • Giải Ba
  • 1
  • 1
  • 1
  • 7
  • 5
  • 7
  • 4
  • 2
  • 1
  • 1
  • 7
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 2
  • 7
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 7
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7270 3 15,000,000
Giải nhì 2189-2697 15 6,500,000
Giải ba 1117-5742-1172 22 3,000,000
Giải KK 1 *270 38 1,000,000
Giải KK 2 **70 596 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00160 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 28/11/2017
 • Giải Nhất
  • 5
  • 1
  • 9
  • 0
  Giải Nhì
  • 1
  • 0
  • 2
  • 5
  • 6
  • 3
  • 2
  • 8
 • Giải Ba
  • 1
  • 3
  • 1
  • 9
  • 0
  • 0
  • 9
  • 3
  • 1
  • 5
  • 8
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 9
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5190 5 15,000,000
Giải nhì 1025-6328 12 6,500,000
Giải ba 1319-0093-1585 21 3,000,000
Giải KK 1 *190 51 1,000,000
Giải KK 2 **90 1,020 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00159 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 25/11/2017
 • Giải Nhất
  • 9
  • 3
  • 5
  • 6
  Giải Nhì
  • 3
  • 2
  • 7
  • 7
  • 4
  • 8
  • 1
  • 3
 • Giải Ba
  • 4
  • 4
  • 6
  • 6
  • 5
  • 5
  • 4
  • 9
  • 6
  • 4
  • 6
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 3
  • 5
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9356 3 15,000,000
Giải nhì 3277-4813 12 6,500,000
Giải ba 4466-5549-6466 19 3,000,000
Giải KK 1 *356 69 1,000,000
Giải KK 2 **56 571 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00158 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 23/11/2017
 • Giải Nhất
  • 5
  • 5
  • 9
  • 1
  Giải Nhì
  • 3
  • 4
  • 8
  • 8
  • 1
  • 9
  • 4
  • 7
 • Giải Ba
  • 8
  • 6
  • 7
  • 6
  • 3
  • 6
  • 0
  • 0
  • 5
  • 6
  • 4
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 9
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5591 12 15,000,000
Giải nhì 3488-1947 16 6,500,000
Giải ba 8676-3600-5640 5 3,000,000
Giải KK 1 *591 50 1,000,000
Giải KK 2 **91 456 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00157 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 21/11/2017
 • Giải Nhất
  • 1
  • 6
  • 9
  • 2
  Giải Nhì
  • 4
  • 0
  • 6
  • 7
  • 8
  • 1
  • 8
  • 6
 • Giải Ba
  • 0
  • 8
  • 9
  • 7
  • 6
  • 6
  • 3
  • 4
  • 0
  • 4
  • 1
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 6
  • 9
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1692 1 15,000,000
Giải nhì 4067-8186 21 6,500,000
Giải ba 0897-6634-0414 23 3,000,000
Giải KK 1 *692 26 1,000,000
Giải KK 2 **92 557 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00156 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 18/11/2017
 • Giải Nhất
  • 3
  • 8
  • 0
  • 1
  Giải Nhì
  • 6
  • 3
  • 9
  • 2
  • 5
  • 5
  • 7
  • 3
 • Giải Ba
  • 1
  • 6
  • 2
  • 2
  • 5
  • 1
  • 5
  • 5
  • 2
  • 8
  • 1
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 8
  • 0
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 0
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3801 4 15,000,000
Giải nhì 6392-5573 17 6,500,000
Giải ba 1622-5155-2817 33 3,000,000
Giải KK 1 *801 321 1,000,000
Giải KK 2 **01 619 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00155 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 16/11/2017
 • Giải Nhất
  • 0
  • 5
  • 3
  • 4
  Giải Nhì
  • 6
  • 8
  • 4
  • 6
  • 5
  • 2
  • 7
  • 9
 • Giải Ba
  • 0
  • 1
  • 6
  • 3
  • 6
  • 1
  • 7
  • 3
  • 0
  • 6
  • 0
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 3
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 3
  • 4
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0534 3 15,000,000
Giải nhì 6846-5279 14 6,500,000
Giải ba 0163-6173-0605 26 3,000,000
Giải KK 1 *534 104 1,000,000
Giải KK 2 **34 501 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00154 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 14/11/2017
 • Giải Nhất
  • 1
  • 8
  • 3
  • 0
  Giải Nhì
  • 1
  • 8
  • 3
  • 7
  • 8
  • 1
  • 7
  • 6
 • Giải Ba
  • 2
  • 7
  • 6
  • 5
  • 0
  • 4
  • 9
  • 3
  • 1
  • 6
  • 3
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 8
  • 3
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 3
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1830 1 15,000,000
Giải nhì 1837-8176 12 6,500,000
Giải ba 2765-0493-1633 28 3,000,000
Giải KK 1 *830 42 1,000,000
Giải KK 2 **30 672 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00153 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 11/11/2017
 • Giải Nhất
  • 0
  • 8
  • 6
  • 0
  Giải Nhì
  • 3
  • 3
  • 9
  • 7
  • 5
  • 0
  • 7
  • 8
 • Giải Ba
  • 5
  • 1
  • 9
  • 7
  • 2
  • 7
  • 7
  • 4
  • 2
  • 1
  • 2
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 8
  • 6
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0860 5 15,000,000
Giải nhì 3397-5078 68 6,500,000
Giải ba 5197-2774-2127 15 3,000,000
Giải KK 1 *860 30 1,000,000
Giải KK 2 **60 590 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00152 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 09/11/2017
 • Giải Nhất
  • 4
  • 2
  • 4
  • 6
  Giải Nhì
  • 7
  • 2
  • 2
  • 7
  • 4
  • 3
  • 8
  • 6
 • Giải Ba
  • 4
  • 3
  • 0
  • 7
  • 2
  • 1
  • 3
  • 0
  • 0
  • 6
  • 7
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 2
  • 4
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4246 2 15,000,000
Giải nhì 7227-4386 22 6,500,000
Giải ba 4307-2130-0671 23 3,000,000
Giải KK 1 *246 48 1,000,000
Giải KK 2 **46 509 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00151 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 07/11/2017
 • Giải Nhất
  • 5
  • 0
  • 5
  • 0
  Giải Nhì
  • 4
  • 4
  • 9
  • 7
  • 5
  • 1
  • 9
  • 1
 • Giải Ba
  • 3
  • 1
  • 6
  • 6
  • 4
  • 2
  • 5
  • 5
  • 4
  • 9
  • 8
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 5
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5050 8 15,000,000
Giải nhì 4497-5191 17 6,500,000
Giải ba 3166-4255-4985 12 3,000,000
Giải KK 1 *050 55 1,000,000
Giải KK 2 **50 500 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00150 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 04/11/2017
 • Giải Nhất
  • 0
  • 7
  • 5
  • 3
  Giải Nhì
  • 8
  • 6
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 4
  • 1
 • Giải Ba
  • 2
  • 0
  • 5
  • 9
  • 9
  • 1
  • 2
  • 6
  • 2
  • 5
  • 7
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 7
  • 5
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0753 8 15,000,000
Giải nhì 8638-6941 16 6,500,000
Giải ba 2059-9126-2577 25 3,000,000
Giải KK 1 *753 44 1,000,000
Giải KK 2 **53 591 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00149 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 02/11/2017
 • Giải Nhất
  • 1
  • 3
  • 8
  • 9
  Giải Nhì
  • 3
  • 5
  • 4
  • 5
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1
 • Giải Ba
  • 1
  • 4
  • 9
  • 3
  • 9
  • 4
  • 2
  • 0
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 3
  • 8
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 8
  • 9
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1389 3 15,000,000
Giải nhì 3545-1001 41 6,500,000
Giải ba 1493-9420-5123 16 3,000,000
Giải KK 1 *389 38 1,000,000
Giải KK 2 **89 995 100,000