Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00174 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 30/12/2017
 • Giải Nhất
  • 1
  • 6
  • 9
  • 0
  Giải Nhì
  • 7
  • 2
  • 6
  • 7
  • 2
  • 1
  • 2
  • 2
 • Giải Ba
  • 8
  • 1
  • 3
  • 6
  • 1
  • 3
  • 6
  • 1
  • 3
  • 1
  • 1
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 6
  • 9
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1690 4 15,000,000
Giải nhì 7267-2122 9 6,500,000
Giải ba 8136-1361-3115 45 3,000,000
Giải KK 1 *690 60 1,000,000
Giải KK 2 **90 1,010 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00173 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 28/12/2017
 • Giải Nhất
  • 6
  • 1
  • 3
  • 8
  Giải Nhì
  • 0
  • 0
  • 4
  • 6
  • 7
  • 8
  • 3
  • 0
 • Giải Ba
  • 4
  • 5
  • 6
  • 5
  • 5
  • 9
  • 2
  • 0
  • 5
  • 5
  • 1
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 3
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 3
  • 8
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6138 4 15,000,000
Giải nhì 0046-7830 9 6,500,000
Giải ba 4565-5920-5518 45 3,000,000
Giải KK 1 *138 60 1,000,000
Giải KK 2 **38 1,010 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00172 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 26/12/2017
 • Giải Nhất
  • 6
  • 0
  • 5
  • 1
  Giải Nhì
  • 2
  • 5
  • 3
  • 4
  • 0
  • 9
  • 0
  • 6
 • Giải Ba
  • 2
  • 9
  • 6
  • 5
  • 2
  • 1
  • 5
  • 0
  • 1
  • 2
  • 5
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 5
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6051 1 15,000,000
Giải nhì 2534-0906 20 6,500,000
Giải ba 2965-2150-1254 33 3,000,000
Giải KK 1 *051 45 1,000,000
Giải KK 2 **51 844 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00171 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 23/12/2017
 • Giải Nhất
  • 2
  • 1
  • 0
  • 1
  Giải Nhì
  • 6
  • 6
  • 4
  • 5
  • 1
  • 9
  • 1
  • 7
 • Giải Ba
  • 3
  • 0
  • 4
  • 4
  • 8
  • 1
  • 4
  • 1
  • 5
  • 1
  • 1
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 0
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 0
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2101 3 15,000,000
Giải nhì 6645-1917 6 6,500,000
Giải ba 3044-8141-5110 4 3,000,000
Giải KK 1 *101 62 1,000,000
Giải KK 2 **01 436 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00170 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 21/12/2017
 • Giải Nhất
  • 3
  • 2
  • 7
  • 9
  Giải Nhì
  • 8
  • 5
  • 3
  • 1
  • 4
  • 3
  • 0
  • 2
 • Giải Ba
  • 5
  • 0
  • 6
  • 9
  • 5
  • 7
  • 6
  • 3
  • 5
  • 5
  • 3
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 2
  • 7
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 7
  • 9
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3279 8 15,000,000
Giải nhì 8531-4302 9 6,500,000
Giải ba 5069-5763-5539 46 3,000,000
Giải KK 1 *279 112 1,000,000
Giải KK 2 **79 1,331 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00169 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 19/12/2017
 • Giải Nhất
  • 0
  • 1
  • 6
  • 6
  Giải Nhì
  • 1
  • 1
  • 8
  • 9
  • 3
  • 7
  • 1
  • 8
 • Giải Ba
  • 8
  • 2
  • 1
  • 7
  • 1
  • 5
  • 3
  • 7
  • 9
  • 5
  • 3
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 6
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0166 20 15,000,000
Giải nhì 1189-3718 15 6,500,000
Giải ba 8217-1537-9539 18 3,000,000
Giải KK 1 *166 42 1,000,000
Giải KK 2 **66 841 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00168 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 16/12/2017
 • Giải Nhất
  • 2
  • 2
  • 8
  • 0
  Giải Nhì
  • 5
  • 1
  • 7
  • 2
  • 2
  • 8
  • 2
  • 6
 • Giải Ba
  • 0
  • 6
  • 8
  • 0
  • 9
  • 4
  • 7
  • 3
  • 8
  • 7
  • 0
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 2
  • 8
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 8
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2280 3 15,000,000
Giải nhì 5172-2826 16 6,500,000
Giải ba 0680-9473-8703 15 3,000,000
Giải KK 1 *280 50 1,000,000
Giải KK 2 **80 456 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00167 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 14/12/2017
 • Giải Nhất
  • 6
  • 5
  • 5
  • 7
  Giải Nhì
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5
  • 5
  • 6
  • 1
  • 7
 • Giải Ba
  • 7
  • 7
  • 3
  • 5
  • 9
  • 8
  • 0
  • 3
  • 0
  • 3
  • 2
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 5
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 7
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6557 22 15,000,000
Giải nhì 3455-5617 41 6,500,000
Giải ba 7735-9803-0321 8 3,000,000
Giải KK 1 *557 188 1,000,000
Giải KK 2 **57 878 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00166 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 12/12/2017
 • Giải Nhất
  • 8
  • 5
  • 8
  • 6
  Giải Nhì
  • 9
  • 9
  • 7
  • 1
  • 7
  • 6
  • 8
  • 9
 • Giải Ba
  • 6
  • 1
  • 5
  • 7
  • 4
  • 6
  • 9
  • 9
  • 9
  • 3
  • 9
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 8
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 8
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8586 6 15,000,000
Giải nhì 9971-7689 27 6,500,000
Giải ba 6157-4699-9393 13 3,000,000
Giải KK 1 *586 65 1,000,000
Giải KK 2 **86 635 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00165 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 09/12/2017
 • Giải Nhất
  • 4
  • 6
  • 8
  • 7
  Giải Nhì
  • 5
  • 0
  • 9
  • 1
  • 4
  • 4
  • 6
  • 6
 • Giải Ba
  • 0
  • 2
  • 3
  • 9
  • 6
  • 5
  • 1
  • 4
  • 4
  • 4
  • 5
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 6
  • 8
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 8
  • 7
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4687 3 15,000,000
Giải nhì 5091-4466 20 6,500,000
Giải ba 0239-6514-4450 21 3,000,000
Giải KK 1 *687 72 1,000,000
Giải KK 2 **87 566 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00164 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 07/12/2017
 • Giải Nhất
  • 2
  • 9
  • 2
  • 6
  Giải Nhì
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 3
  • 5
  • 3
  • 0
 • Giải Ba
  • 5
  • 3
  • 8
  • 0
  • 0
  • 3
  • 5
  • 6
  • 8
  • 2
  • 6
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 9
  • 2
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 2
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2926 7 15,000,000
Giải nhì 6666-3530 13 6,500,000
Giải ba 5380-0356-8264 32 3,000,000
Giải KK 1 *926 29 1,000,000
Giải KK 2 **26 530 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00163 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 05/12/2017
 • Giải Nhất
  • 3
  • 0
  • 9
  • 5
  Giải Nhì
  • 2
  • 4
  • 5
  • 5
  • 8
  • 7
  • 0
  • 8
 • Giải Ba
  • 9
  • 0
  • 8
  • 1
  • 7
  • 8
  • 6
  • 5
  • 9
  • 9
  • 1
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 9
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3095 5 15,000,000
Giải nhì 2455-8708 115 6,500,000
Giải ba 9081-7865-9911 24 3,000,000
Giải KK 1 *095 36 1,000,000
Giải KK 2 **95 600 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00162 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 02/12/2017
 • Giải Nhất
  • 4
  • 7
  • 3
  • 8
  Giải Nhì
  • 7
  • 8
  • 6
  • 7
  • 0
  • 0
  • 0
  • 9
 • Giải Ba
  • 0
  • 9
  • 4
  • 5
  • 3
  • 7
  • 9
  • 4
  • 3
  • 3
  • 1
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 7
  • 3
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 3
  • 8
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4738 24 15,000,000
Giải nhì 7867-0009 6 6,500,000
Giải ba 0945-3794-3310 25 3,000,000
Giải KK 1 *738 72 1,000,000
Giải KK 2 **38 812 100,000