Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

28,881,350,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00095 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 26/02/2017
19 39 38 11 07 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 28,881,350,000
Giải nhất 71 10,000,000
Giải nhì 3,839 300,000
Giải ba 59,545 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

22,067,968,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00094 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 24/02/2017
45 02 44 19 04 23
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 22,067,968,000
Giải nhất 44 10,000,000
Giải nhì 2,933 300,000
Giải ba 49,304 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

17,094,590,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00093 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 22/02/2017
28 42 03 08 18 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 17,094,590,500
Giải nhất 52 10,000,000
Giải nhì 3,267 300,000
Giải ba 52,020 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00092 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 19/02/2017
01 24 33 25 35 17
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 41,655,369,000
Giải nhất 81 10,000,000
Giải nhì 3,669 300,000
Giải ba 62,482 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

30,113,481,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00091 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 17/02/2017
41 15 37 27 12 25
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 30,113,481,000
Giải nhất 86 10,000,000
Giải nhì 4,144 300,000
Giải ba 62,854 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

22,068,008,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00090 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 15/02/2017
29 16 30 04 19 27
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 22,068,008,000
Giải nhất 81 10,000,000
Giải nhì 4,306 300,000
Giải ba 64,569 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

16,293,746,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00089 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 12/02/2017
04 28 06 23 12 21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 16,293,746,000
Giải nhất 74 10,000,000
Giải nhì 3,384 300,000
Giải ba 53,287 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00088 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 10/02/2017
02 06 10 13 20 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 31,054,352,000
Giải nhất 122 10,000,000
Giải nhì 4,354 300,000
Giải ba 65,488 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

23,731,260,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00087 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 08/02/2017
15 32 26 38 29 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 23,731,260,500
Giải nhất 110 10,000,000
Giải nhì 4,559 300,000
Giải ba 71,916 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

17,097,119,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00086 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 05/02/2017
11 40 01 29 34 26
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 17,097,119,000
Giải nhất 49 10,000,000
Giải nhì 2,736 300,000
Giải ba 46,235 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00085 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 03/02/2017
32 17 33 08 31 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 22,224,383,000
Giải nhất 78 10,000,000
Giải nhì 3,313 300,000
Giải ba 55,942 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

16,621,416,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00084 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 01/02/2017
18 10 22 33 02 11
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 16,621,416,500
Giải nhất 75 10,000,000
Giải nhì 3,383 300,000
Giải ba 52,194 30,000