Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

31,977,072,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00251 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 28/02/2018
17 19 21 23 36 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 31,977,072,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

25,996,836,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00250 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 25/02/2018
08 10 12 29 30 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 25,996,836,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

22,715,192,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00249 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 23/02/2018
05 16 19 23 29 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 22,715,192,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

19,454,641,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00248 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 21/02/2018
18 23 24 26 29 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 19,454,641,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

19,454,641,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00247 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 18/02/2018
01 05 14 16 36 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 19,454,641,500
Giải nhất 27 10,000,000
Giải nhì 1,464 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14,235,832,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00246 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 14/02/2018
12 31 32 34 35 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,235,832,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00245 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 11/02/2018
05 19 27 32 41 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 12,000,000,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00244 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 09/02/2018
02 10 14 19 23 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 4 32,015,128,500
Giải nhất 52 10,000,000
Giải nhì 2,359 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

22,059,937,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00243 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 07/02/2018
05 07 18 26 30 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 22,059,937,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

19,227,076,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00242 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 04/02/2018
01 05 13 27 40 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 19,227,076,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

16,606,785,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00241 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 02/02/2018
02 07 14 28 42 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 16,606,785,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000