Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

16,899,838,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00407 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 27/02/2019
05 12 15 16 25 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 16,899,838,500
Giải nhất 40 10,000,000
Giải nhì 1,179 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14,477,636,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00406 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 24/02/2019
01 07 13 23 32 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,477,636,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14,477,636,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00405 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 22/02/2019
07 10 18 25 44 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,477,636,500
Giải nhất 19 10,000,000
Giải nhì 831 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

13,180,421,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00404 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 20/02/2019
01 10 15 24 37 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 13,180,421,500
Giải nhất 28 10,000,000
Giải nhì 963 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00403 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 17/02/2019
11 12 14 25 29 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 21,973,928,500
Giải nhất 59 10,000,000
Giải nhì 1,029 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

19,147,983,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00402 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 15/02/2019
03 22 26 27 30 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 19,147,983,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

1,733,877,200 đồng
Kỳ quay thưởng: #00401 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 13/02/2019
05 11 18 33 37 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 1,733,877
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

15,924,776,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00400 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 10/02/2019
01 11 17 25 29 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 15,924,776
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14,851,632,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00399 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 08/02/2019
11 12 33 36 39 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,851,632
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14,851,632,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00398 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 06/02/2019
22 24 25 30 33 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,851,632
Giải nhất 17 10,000,000
Giải nhì 748 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00397 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 03/02/2019
01 02 05 09 23 24
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 12,000,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00396 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 01/02/2019
03 04 06 38 39 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 3 25,129,665
Giải nhất 84 10,000,000
Giải nhì 2,242 300,000
Giải ba 30,000 30,000