Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

41,045,491,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00264 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 30/03/2018
07 11 18 28 34 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 41,045,491,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

35,146,443,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00263 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 28/03/2018
12 18 31 34 35 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 35,146,443,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

24,925,558,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00262 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 25/03/2018
04 10 13 22 38 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 24,925,558,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

24,925,558,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00261 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 23/03/2018
03 06 12 22 26 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 24,925,558,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

24,925,558,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00260 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 21/03/2018
06 19 38 40 41 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 24,925,558,000
Giải nhất 38 10,000,000
Giải nhì 1,716 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

22,126,590,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00259 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 18/03/2018
14 21 24 28 31 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 22,126,590,500
Giải nhất 28 10,000,000
Giải nhì 1,441 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

16,816,618,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00258 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 16/03/2018
06 08 13 17 20 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 16,816,618,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14,198,696,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00257 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 14/03/2018
12 21 23 27 31 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,198,696,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14,198,696,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00256 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 11/03/2018
01 14 19 26 41 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,198,696,000
Giải nhất 33 10,000,000
Giải nhì 1,414 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

57,077,335,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00255 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 09/03/2018
05 10 13 19 25 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 57,077,335,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

57,077,335,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00254 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 07/03/2018
08 19 25 31 37 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 57,077,335,000
Giải nhất 75 10,000,000
Giải nhì 2,364 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

44,207,793,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00253 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 04/03/2018
04 11 19 25 32 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 44,207,793,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

44,207,793,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00252 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 02/03/2018
03 07 15 27 41 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 44,207,793,500
Giải nhất 79 10,000,000
Giải nhì 2,809 300,000
Giải ba 30,000 30,000