Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00122 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 30/04/2017
02 06 11 25 12 08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 37,930,392,500
Giải nhất 117 10,000,000
Giải nhì 4,183 300,000
Giải ba 56,100 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

30,392,235,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00121 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 28/04/2017
23 09 15 11 12 02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 30,392,235,000
Giải nhất 123 10,000,000
Giải nhì 4,317 300,000
Giải ba 60,073 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

27,142,731,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00120 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 26/04/2017
39 20 17 14 35 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 27,142,731,500
Giải nhất 48 10,000,000
Giải nhì 2,522 300,000
Giải ba 43,316 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

22,460,863,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00119 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 23/04/2017
43 30 31 22 13 17
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 22,460,863,000
Giải nhất 38 10,000,000
Giải nhì 2,212 300,000
Giải ba 36,734 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18,574,303,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00118 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 21/04/2017
30 08 15 39 07 32
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 18,574,303,000
Giải nhất 18 10,000,000
Giải nhì 1,756 300,000
Giải ba 31,176 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

15,289,489,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00117 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 19/04/2017
32 38 19 33 20 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 15,289,489,000
Giải nhất 23 10,000,000
Giải nhì 1,558 300,000
Giải ba 27,221 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00116 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 16/04/2017
07 32 06 18 29 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 2 21,551,860,500
Giải nhất 70 10,000,000
Giải nhì 2,555 300,000
Giải ba 38,962 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18,396,351,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00115 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 14/04/2017
33 05 04 38 10 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 18,396,351,500
Giải nhất 32 10,000,000
Giải nhì 1,755 300,000
Giải ba 31,477 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

15,061,131,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00114 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 12/04/2017
02 13 41 03 08 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 15,061,131,500
Giải nhất 49 10,000,000
Giải nhì 1,927 300,000
Giải ba 34,385 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00113 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 09/04/2017
05 25 21 08 37 26
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 23,260,825,500
Giải nhất 33 10,000,000
Giải nhì 2,404 300,000
Giải ba 42,322 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

19,215,805,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00112 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 07/04/2017
05 16 32 17 40 04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 19,215,805,000
Giải nhất 27 10,000,000
Giải nhì 1,994 300,000
Giải ba 33,306 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

15,738,450,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00111 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 05/04/2017
21 33 14 20 23 13
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 15,738,450,500
Giải nhất 27 10,000,000
Giải nhì 1,967 300,000
Giải ba 33,816 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00110 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 02/04/2017
05 33 27 03 12 07
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 27,757,861,500
Giải nhất 76 10,000,000
Giải nhì 3,468 300,000
Giải ba 53,130 30,000