Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

13,683,452,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00290 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 30/05/2018
02 17 19 27 31 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 13,683,452,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

21,696,294,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00289 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 27/05/2018
05 09 17 18 19 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 21,696,294,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

19,682,837,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00288 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 25/05/2018
05 14 22 26 29 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 19,682,837,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

17,623,253,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00287 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 23/05/2018
13 16 25 34 37 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 17,623,253,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

15,871,546,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00286 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 20/05/2018
18 19 25 26 29 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 15,871,546,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

13,942,069,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00285 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 18/05/2018
03 18 24 29 30 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 13,942,069,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00284 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 16/05/2018
10 21 23 25 35 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 12,000,000,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

22,525,075,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00283 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 13/05/2018
06 11 16 18 27 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 22,525,075,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

22,525,075,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00282 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 11/05/2018
10 11 26 29 33 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 22,525,075,500
Giải nhất 39 10,000,000
Giải nhì 1,571 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

20,418,869,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00281 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 09/05/2018
09 15 20 30 31 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 20,418,869,500
Giải nhất 29 10,000,000
Giải nhì 1,334 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

16,001,414,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00280 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 06/05/2018
11 26 28 34 36 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 16,001,414,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

16,001,414,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00279 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 04/05/2018
09 18 25 26 27 29
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 16,001,414,000
Giải nhất 20 10,000,000
Giải nhì 1,365 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

13,991,781,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00278 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 02/05/2018
10 11 22 29 37 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 13,991,781,000
Giải nhất 22 10,000,000
Giải nhì 1,186 300,000
Giải ba 30,000 30,000