Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

19,222,545,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00330 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 31/08/2018
11 19 30 36 38 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 19,222,545,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

17,774,665,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00329 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 29/08/2018
16 17 24 28 30 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 17,774,665,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

16,218,356,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00328 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 26/08/2018
01 03 11 12 22 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 16,218,356,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14,666,550,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00327 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 24/08/2018
03 22 25 29 33 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,666,550,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

13,176,212,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00326 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 22/08/2018
15 17 18 33 34 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 13,176,212,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

13,176,212,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00325 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 19/08/2018
16 18 28 36 37 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 13,176,212,000
Giải nhất 25 10,000,000
Giải nhì 888 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14,830,706,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00324 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 17/08/2018
03 08 22 28 33 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,830,706,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14,830,706,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00323 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 15/08/2018
12 24 25 33 40 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,830,706,500
Giải nhất 18 10,000,000
Giải nhì 853 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00322 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 12/08/2018
05 16 17 28 31 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 12,000,000,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00321 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 10/08/2018
18 22 24 29 41 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 31,813,307,500
Giải nhất 15 10,000,000
Giải nhì 1,069 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

29,901,465,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00320 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 08/08/2018
19 34 37 39 41 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 29,901,465,000
Giải nhất 22 10,000,000
Giải nhì 1,028 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

27,963,487,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00319 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 05/08/2018
07 10 18 31 39 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 27,963,487,000
Giải nhất 23 10,000,000
Giải nhì 1,136 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

24,731,858,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00318 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 03/08/2018
03 08 10 24 27 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 24,731,858,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

24,731,858,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00317 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 01/08/2018
05 06 29 30 37 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 24,731,858,000
Giải nhất 24 10,000,000
Giải nhì 957 300,000
Giải ba 30,000 30,000