Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

48,950,540,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00343 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 30/09/2018
01 20 24 36 43 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 48,950,540,000
Giải nhất 21 10,000,000
Giải nhì 1,177 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

40,998,275,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00342 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 28/09/2018
02 06 11 13 15 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 40,998,275,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

38,869,967,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00341 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 26/09/2018
12 19 27 39 42 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 38,869,967,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

36,885,341,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00340 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 23/09/2018
18 27 32 35 41 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 36,885,341,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

34,913,441,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00339 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 21/09/2018
01 03 11 14 23 29
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 34,913,441,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

33,027,155,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00338 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 19/09/2018
10 20 22 24 27 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 33,027,155,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

33,027,155,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00337 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 16/09/2018
03 13 17 18 23 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 33,027,155,000
Giải nhất 15 10,000,000
Giải nhì 1,060 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

29,419,428,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00336 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 14/09/2018
12 16 17 18 26 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 29,419,428,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

27,522,500,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00335 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 12/09/2018
11 12 13 16 29 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 27,522,500,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

25,630,550,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00334 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 09/09/2018
08 14 18 21 44 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 25,630,550,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

25,630,550,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00333 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 07/09/2018
08 10 11 28 42 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 25,630,550,500
Giải nhất 27 10,000,000
Giải nhì 1,151 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

22,424,074,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00332 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 05/09/2018
05 06 22 27 34 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 22,424,074,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

22,424,074,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00331 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 02/09/2018
10 12 13 22 26 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 22,424,074,500
Giải nhất 21 10,000,000
Giải nhì 768 300,000
Giải ba 30,000 30,000