Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

23,994,411,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00200 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 29/10/2017
01 05 28 31 44 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 23,994,411,500
Giải nhất 27 10,000,000
Giải nhì 1,562 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

23,994,411,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00199 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 27/10/2017
04 10 13 21 22 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 21,223,116,500
Giải nhất 33 10,000,000
Giải nhì 1,442 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

23,994,411,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00198 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 25/10/2017
12 17 23 25 34 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 18,660,832,500
Giải nhất 50 10,000,000
Giải nhì 2,054 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

23,994,411,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00197 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 22/10/2017
08 14 16 17 31 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 16,454,311,000
Giải nhất 22 10,000,000
Giải nhì 1,262 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

23,994,411,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00196 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 20/10/2017
02 18 25 33 36 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,044,139,000
Giải nhất 25 10,000,000
Giải nhì 1,273 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00195 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 18/10/2017
16 24 32 36 37 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 49,725,546,500
Giải nhất 60 10,000,000
Giải nhì 2,641 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

43,087,021,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00194 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 15/10/2017
09 21 02 35 14 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 43,087,021,500
Giải nhất 28 10,000,000
Giải nhì 1,886 300,000
Giải ba 32,544 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

36,463,490,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00193 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 13/10/2017
21 36 20 10 25 13
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 36,463,490,000
Giải nhất 49 10,000,000
Giải nhì 2,027 300,000
Giải ba 35,064 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

30,674,931,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00192 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 11/10/2017
26 11 14 15 04 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 30,674,931,000
Giải nhất 28 10,000,000
Giải nhì 2,170 300,000
Giải ba 35,660 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

24,467,091,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00191 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 08/10/2017
24 39 08 16 35 27
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 24,467,091,000
Giải nhất 67 10,000,000
Giải nhì 2,186 300,000
Giải ba 32,852 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

22,039,395,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00190 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 06/10/2017
18 45 30 20 04 06
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 22,039,395,000
Giải nhất 38 10,000,000
Giải nhì 1,724 300,000
Giải ba 27,482 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

19,277,233,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00189 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 04/10/2017
04 09 37 44 05 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 19,277,233,000
Giải nhất 41 10,000,000
Giải nhì 1,958 300,000
Giải ba 32,108 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

16,810,782,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00188 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 01/10/2017
23 08 43 37 27 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 16,810,782,500
Giải nhất 28 10,000,000
Giải nhì 1,465 300,000
Giải ba 24,788 30,000