Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

23,707,191,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00356 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 31/10/2018
17 22 26 30 33 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 23,707,191,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

23,707,191,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00355 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 28/10/2018
09 18 19 20 31 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 23,707,191,500
Giải nhất 28 10,000,000
Giải nhì 1,253 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

20,507,870,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00354 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 26/10/2018
02 18 31 33 36 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 20,507,870,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

20,507,870,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00353 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 24/10/2018
06 26 34 35 39 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 20,507,870,500
Giải nhất 25 10,000,000
Giải nhì 1,121 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18,963,930,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00352 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 21/10/2018
06 22 24 28 30 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 18,963,930,500
Giải nhất 24 10,000,000
Giải nhì 1,037 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14,531,727,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00351 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 19/10/2018
02 14 30 38 39 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,531,727,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14,531,727,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00350 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 17/10/2018
01 12 14 36 39 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,531,727,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

13,314,551,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00349 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 14/10/2018
07 08 09 34 40 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,531,727,000
Giải nhất 28 10,000,000
Giải nhì 1,041 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00348 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 12/10/2018
11 12 20 26 28 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 12,000,000,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00347 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 10/10/2018
18 19 22 28 41 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 66,629,405,000
Giải nhất 29 10,000,000
Giải nhì 1,552 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

61,781,541,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00346 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 07/10/2018
14 18 31 34 39 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 61,781,541,000
Giải nhất 20 10,000,000
Giải nhì 1,268 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

52,932,632,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00345 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 05/10/2018
04 12 17 29 35 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 52,932,632,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

52,932,632,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00344 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 03/10/2018
06 12 19 21 25 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 52,932,632,500
Giải nhất 36 10,000,000
Giải nhì 1,718 300,000
Giải ba 30,000 30,000