Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

22,050,287,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00213 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 29/11/2017
19 23 26 37 38 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 22,050,287,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

19,851,922,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00212 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 26/11/2017
04 12 17 19 23 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 19,851,922,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

17,737,324,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00211 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 24/11/2017
14 24 32 34 36 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 17,737,324,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

15,922,069,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00210 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 22/11/2017
05 06 09 23 27 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 15,922,069,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

13,915,237,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00209 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 19/11/2017
14 20 30 33 41 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 13,915,237,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00208 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 17/11/2017
11 13 18 19 31 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 12,000,000,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

17,964,388,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00207 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 15/11/2017
01 09 15 27 33 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 17,964,388,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

16,076,253,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00206 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 12/11/2017
22 26 37 40 42 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 16,076,253,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14,042,946,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00205 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 10/11/2017
01 04 19 21 24 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,042,946,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00204 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 08/11/2017
01 18 23 24 40 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 12,000,000,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00203 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 05/11/2017
03 17 38 39 41 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 39,508,281,500
Giải nhất 40 10,000,000
Giải nhì 1,633 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00202 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 03/11/2017
07 17 20 22 29 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 33,963,663,500
Giải nhất 29 10,000,000
Giải nhì 1,623 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

23,994,411,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00201 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 01/11/2017
04 12 25 39 42 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 23,994,411,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000