Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00227 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 31/12/2017
03 13 14 26 30 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 12,000,000,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

96,904,849,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00226 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 29/12/2017
02 08 17 20 29 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 96,904,849,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

88,529,570,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00225 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 27/12/2017
09 13 19 21 27 30
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 88,529,570,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

80,604,750,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00224 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 24/12/2017
01 05 09 14 30 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 80,604,750,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

73,379,042,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00223 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 22/12/2017
09 13 17 22 26 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 73,379,042,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

65,963,106,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00222 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 20/12/2017
03 08 25 37 40 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 65,963,106,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

58,946,980,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00221 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 17/12/2017
04 07 16 27 40 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 58,946,980,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

52,263,301,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00220 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 15/12/2017
13 14 17 24 28 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 52,263,301,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

46,141,752,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00219 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 13/12/2017
04 07 19 24 32 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 46,141,752,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

40,544,388,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00218 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 10/12/2017
27 36 39 43 44 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 40,544,388,500
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

35,307,952,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00217 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 08/12/2017
02 11 15 32 40 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 35,307,952,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

30,094,115,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00216 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 06/12/2017
03 07 29 31 34 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 30,094,115,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

27,156,006,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00215 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 03/12/2017
08 09 15 18 27 30
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 27,156,006,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 30,000 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

27,156,006,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00214 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 01/12/2017
10 19 30 35 39 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 27,156,006,000
Giải nhất 31 10,000,000
Giải nhì 1,578 300,000
Giải ba 30,000 30,000