Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 06/04/2018

7 02 792

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 19-04-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
67
21 lần
85
18 lần
46
17 lần
88
17 lần
40
16 lần
18
16 lần
44
15 lần
43
15 lần
96
15 lần
76
15 lần
81
14 lần
15
14 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
58
7 lần
60
7 lần
20
7 lần
66
7 lần
37
7 lần
64
7 lần
14
7 lần
72
7 lần
05
7 lần
84
6 lần
53
5 lần
19
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
35
3 ngày
34
2 ngày
23
2 ngày
96
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
06
19 ngày
75
18 ngày
93
15 ngày
71
13 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
4
128 lần
8
126 lần
2
111 lần
9
109 lần
1
107 lần
3
107 lần
6
105 lần
0
100 lần
5
94 lần
7
93 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
7
121 lần
6
121 lần
8
114 lần
5
113 lần
3
111 lần
2
109 lần
1
105 lần
0
104 lần
9
94 lần
4
88 lần