Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 28/02/2017

7 48 159

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 27/02/2017

7 94 333

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 26/02/2017

3 35 124

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 25/02/2017

6 94 115

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 24/02/2017

2 44 641

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 23/02/2017

3 04 027

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 22/02/2017

0 31 712

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 21/02/2017

1 33 298

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 20/02/2017

5 79 793

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 19/02/2017

1 58 719

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 18/02/2017

5 05 278

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 17/02/2017

1 24 585

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 16/02/2017

2 82 866

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 15/02/2017

4 60 078

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 14/02/2017

0 65 533

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 13/02/2017

3 64 527

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 12/02/2017

3 26 320

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 11/02/2017

7 34 931

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 10/02/2017

3 03 817

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 09/02/2017

0 84 691

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 08/02/2017

7 31 042

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 07/02/2017

6 25 495

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 06/02/2017

2 26 733

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 05/02/2017

3 86 680

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 04/02/2017

5 53 246

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 03/02/2017

2 66 458

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 02/02/2017

5 76 736

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 01/02/2017

3 27 705

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 23-09-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
99
20 lần
30
18 lần
15
18 lần
95
18 lần
01
18 lần
83
17 lần
60
17 lần
14
16 lần
90
16 lần
22
15 lần
31
15 lần
69
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
88
8 lần
94
7 lần
48
7 lần
19
7 lần
77
7 lần
51
7 lần
32
6 lần
18
6 lần
64
6 lần
78
5 lần
42
5 lần
17
2 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
44
2 ngày
87
2 ngày
13
2 ngày
62
2 ngày
99
2 ngày
67
2 ngày
72
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
78
21 ngày
64
15 ngày
16
11 ngày
82
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
9
126 lần
3
114 lần
0
112 lần
8
110 lần
6
109 lần
7
105 lần
1
104 lần
2
101 lần
5
100 lần
4
99 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
0
122 lần
5
122 lần
9
118 lần
3
116 lần
1
110 lần
4
107 lần
2
101 lần
6
101 lần
7
96 lần
8
87 lần