Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 31/03/2017

3 05 680

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 30/03/2017

9 36 089

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 29/03/2017

8 72 788

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 28/03/2017

8 04 064

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 27/03/2017

0 32 519

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 26/03/2017

2 73 433

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 25/03/2017

5 82 805

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 24/03/2017

1 67 209

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 23/03/2017

4 24 990

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 22/03/2017

6 31 826

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 21/03/2017

0 57 135

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 20/03/2017

9 27 071

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 19/03/2017

2 02 766

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 18/03/2017

8 33 566

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 17/03/2017

1 93 558

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 16/03/2017

4 67 739

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 15/03/2017

8 17 394

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 14/03/2017

0 03 205

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 13/03/2017

3 00 599

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 12/03/2017

0 40 990

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 11/03/2017

5 98 094

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 10/03/2017

8 14 679

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 09/03/2017

4 51 621

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 08/03/2017

7 75 493

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 07/03/2017

4 78 911

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 06/03/2017

1 89 443

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 05/03/2017

6 35 882

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 04/03/2017

5 36 144

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 03/03/2017

4 52 422

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 02/03/2017

3 84 167

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 01/03/2017

8 00 146

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 18-10-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
72
20 lần
95
19 lần
90
18 lần
09
17 lần
77
17 lần
55
16 lần
24
16 lần
30
16 lần
54
16 lần
01
16 lần
31
15 lần
35
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
32
7 lần
81
7 lần
42
6 lần
05
6 lần
58
6 lần
79
6 lần
44
6 lần
27
5 lần
88
5 lần
47
5 lần
78
4 lần
80
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
52
3 ngày
32
2 ngày
65
2 ngày
73
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
44
17 ngày
05
14 ngày
27
13 ngày
46
12 ngày
88
11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
9
133 lần
7
119 lần
1
115 lần
0
114 lần
3
108 lần
2
108 lần
5
106 lần
6
105 lần
8
86 lần
4
86 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
2
120 lần
5
117 lần
4
114 lần
6
114 lần
3
110 lần
1
108 lần
0
106 lần
7
105 lần
9
96 lần
8
90 lần