Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 30/06/2017

9 36 556

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 29/06/2017

7 75 327

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 28/06/2017

1 33 583

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 27/06/2017

9 45 438

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 26/06/2017

0 38 969

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 25/06/2017

0 54 974

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 24/06/2017

9 04 928

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 23/06/2017

4 63 243

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 22/06/2017

6 11 982

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 21/06/2017

8 78 514

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 20/06/2017

8 70 207

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 19/06/2017

3 14 113

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 18/06/2017

6 95 256

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 17/06/2017

4 21 808

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 16/06/2017

6 45 619

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 15/06/2017

0 72 502

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 14/06/2017

2 02 705

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 13/06/2017

1 69 773

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 12/06/2017

5 45 032

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 11/06/2017

0 69 289

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 10/06/2017

7 55 255

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 09/06/2017

5 55 720

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 08/06/2017

4 53 354

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 07/06/2017

5 80 921

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 06/06/2017

1 42 904

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 05/06/2017

9 21 394

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 04/06/2017

7 16 373

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 03/06/2017

5 96 378

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 02/06/2017

9 52 841

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 01/06/2017

8 93 876

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 21-09-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
30
19 lần
99
19 lần
83
18 lần
01
18 lần
95
18 lần
15
18 lần
31
17 lần
60
17 lần
37
16 lần
90
16 lần
14
16 lần
43
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
13
7 lần
64
7 lần
93
7 lần
51
7 lần
50
7 lần
19
7 lần
77
7 lần
18
7 lần
32
6 lần
78
5 lần
42
5 lần
17
2 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
12
5 ngày
73
2 ngày
91
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
78
19 ngày
80
13 ngày
64
13 ngày
93
11 ngày
41
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
9
124 lần
3
119 lần
0
113 lần
8
108 lần
6
107 lần
1
104 lần
5
103 lần
2
101 lần
4
101 lần
7
100 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
0
123 lần
5
120 lần
3
114 lần
9
114 lần
4
113 lần
1
111 lần
6
99 lần
2
99 lần
7
97 lần
8
90 lần