Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 31/08/2018

9 21 649

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 30/08/2018

9 41 216

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 29/08/2018

9 54 041

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 28/08/2018

8 00 901

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 27/08/2018

1 50 133

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 26/08/2018

8 99 688

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 25/08/2018

2 24 805

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 24/08/2018

7 26 762

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 23/08/2018

8 57 200

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 22/08/2018

1 28 118

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 21/08/2018

7 33 750

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 20/08/2018

2 74 207

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 19/08/2018

0 95 575

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 18/08/2018

3 73 605

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 17/08/2018

3 52 057

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 16/08/2018

4 95 995

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 15/08/2018

4 24 345

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 14/08/2018

8 82 963

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 13/08/2018

9 85 302

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 12/08/2018

8 70 250

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 11/08/2018

5 80 295

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 10/08/2018

2 17 625

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 09/08/2018

4 99 029

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 08/08/2018

9 06 177

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 07/08/2018

2 35 255

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 06/08/2018

9 70 382

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 05/08/2018

3 43 339

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 04/08/2018

2 47 795

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 03/08/2018

5 84 860

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 02/08/2018

6 41 493

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 01/08/2018

3 35 309

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 21-09-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
20
23 lần
87
18 lần
40
17 lần
49
16 lần
36
16 lần
31
15 lần
19
15 lần
27
15 lần
88
15 lần
67
15 lần
57
14 lần
98
14 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
42
7 lần
28
7 lần
30
6 lần
66
6 lần
41
6 lần
95
5 lần
44
5 lần
61
5 lần
11
5 lần
06
4 lần
18
4 lần
50
1 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
41
2 ngày
90
2 ngày
29
2 ngày
55
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
50
26 ngày
66
20 ngày
14
12 ngày
86
11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
2
121 lần
8
112 lần
3
111 lần
7
110 lần
5
110 lần
6
108 lần
0
106 lần
9
103 lần
4
103 lần
1
96 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
9
127 lần
7
127 lần
0
114 lần
4
108 lần
3
106 lần
8
101 lần
6
100 lần
2
100 lần
1
99 lần
5
98 lần