Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 31/08/2018

9 21 649

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 30/08/2018

9 41 216

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 29/08/2018

9 54 041

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 28/08/2018

8 00 901

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 27/08/2018

1 50 133

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 26/08/2018

8 99 688

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 25/08/2018

2 24 805

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 24/08/2018

7 26 762

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 23/08/2018

8 57 200

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 22/08/2018

1 28 118

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 21/08/2018

7 33 750

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 20/08/2018

2 74 207

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 19/08/2018

0 95 575

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 18/08/2018

3 73 605

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 17/08/2018

3 52 057

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 16/08/2018

4 95 995

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 15/08/2018

4 24 345

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 14/08/2018

8 82 963

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 13/08/2018

9 85 302

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 12/08/2018

8 70 250

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 11/08/2018

5 80 295

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 10/08/2018

2 17 625

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 09/08/2018

4 99 029

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 08/08/2018

9 06 177

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 07/08/2018

2 35 255

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 06/08/2018

9 70 382

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 05/08/2018

3 43 339

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 04/08/2018

2 47 795

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 03/08/2018

5 84 860

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 02/08/2018

6 41 493

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 01/08/2018

3 35 309

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 18-11-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
50
20 lần
32
19 lần
68
18 lần
81
17 lần
64
17 lần
70
16 lần
57
16 lần
34
16 lần
12
16 lần
93
15 lần
24
15 lần
05
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
67
6 lần
74
6 lần
60
6 lần
38
6 lần
29
6 lần
36
5 lần
95
5 lần
97
5 lần
47
4 lần
08
4 lần
98
4 lần
33
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
86
3 ngày
62
2 ngày
77
2 ngày
64
2 ngày
76
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
33
18 ngày
67
12 ngày
73
12 ngày
97
12 ngày
00
11 ngày
87
10 ngày
22
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
120 lần
6
116 lần
1
115 lần
2
112 lần
7
112 lần
8
109 lần
3
101 lần
4
99 lần
0
98 lần
9
98 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
118 lần
4
118 lần
0
116 lần
9
110 lần
2
110 lần
8
107 lần
1
103 lần
7
101 lần
6
99 lần
3
98 lần