Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 31/08/2018

9 21 649

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 30/08/2018

9 41 216

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 29/08/2018

9 54 041

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 28/08/2018

8 00 901

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 27/08/2018

1 50 133

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 26/08/2018

8 99 688

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 25/08/2018

2 24 805

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 24/08/2018

7 26 762

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 23/08/2018

8 57 200

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 22/08/2018

1 28 118

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 21/08/2018

7 33 750

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 20/08/2018

2 74 207

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 19/08/2018

0 95 575

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 18/08/2018

3 73 605

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 17/08/2018

3 52 057

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 16/08/2018

4 95 995

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 15/08/2018

4 24 345

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 14/08/2018

8 82 963

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 13/08/2018

9 85 302

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 12/08/2018

8 70 250

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 11/08/2018

5 80 295

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 10/08/2018

2 17 625

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 09/08/2018

4 99 029

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 08/08/2018

9 06 177

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 07/08/2018

2 35 255

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 06/08/2018

9 70 382

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 05/08/2018

3 43 339

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 04/08/2018

2 47 795

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 03/08/2018

5 84 860

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 02/08/2018

6 41 493

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 01/08/2018

3 35 309

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 21-07-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
30
20 lần
58
19 lần
00
18 lần
40
17 lần
65
17 lần
19
17 lần
28
16 lần
07
15 lần
09
15 lần
33
15 lần
54
15 lần
51
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
81
7 lần
49
7 lần
27
7 lần
91
6 lần
80
6 lần
70
6 lần
35
6 lần
47
5 lần
03
5 lần
06
5 lần
18
5 lần
69
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
45
3 ngày
83
2 ngày
44
2 ngày
32
2 ngày
54
2 ngày
99
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
95
14 ngày
50
13 ngày
62
12 ngày
91
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
129 lần
9
118 lần
3
116 lần
2
114 lần
0
113 lần
8
102 lần
1
101 lần
4
98 lần
6
96 lần
7
93 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
0
121 lần
8
120 lần
3
112 lần
9
110 lần
5
107 lần
4
106 lần
7
104 lần
2
102 lần
6
100 lần
1
98 lần