Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 31/08/2018

9 21 649

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 30/08/2018

9 41 216

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 29/08/2018

9 54 041

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 28/08/2018

8 00 901

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 27/08/2018

1 50 133

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 26/08/2018

8 99 688

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 25/08/2018

2 24 805

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 24/08/2018

7 26 762

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 23/08/2018

8 57 200

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 22/08/2018

1 28 118

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 21/08/2018

7 33 750

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 20/08/2018

2 74 207

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 19/08/2018

0 95 575

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 18/08/2018

3 73 605

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 17/08/2018

3 52 057

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 16/08/2018

4 95 995

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 15/08/2018

4 24 345

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 14/08/2018

8 82 963

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 13/08/2018

9 85 302

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 12/08/2018

8 70 250

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 11/08/2018

5 80 295

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 10/08/2018

2 17 625

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 09/08/2018

4 99 029

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 08/08/2018

9 06 177

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 07/08/2018

2 35 255

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 06/08/2018

9 70 382

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 05/08/2018

3 43 339

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 04/08/2018

2 47 795

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 03/08/2018

5 84 860

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 02/08/2018

6 41 493

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 01/08/2018

3 35 309

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 21-02-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
43
20 lần
59
20 lần
52
20 lần
49
18 lần
15
18 lần
65
17 lần
09
17 lần
33
16 lần
87
16 lần
03
15 lần
19
15 lần
97
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
95
7 lần
00
7 lần
37
6 lần
30
6 lần
06
6 lần
83
6 lần
13
6 lần
32
6 lần
81
5 lần
18
5 lần
82
5 lần
63
5 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
48
2 ngày
94
2 ngày
64
2 ngày
43
2 ngày
66
2 ngày
33
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
18
17 ngày
81
17 ngày
57
14 ngày
37
13 ngày
23
12 ngày
85
11 ngày
56
11 ngày
01
10 ngày
79
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
4
128 lần
1
115 lần
5
110 lần
3
109 lần
7
108 lần
2
105 lần
9
104 lần
6
102 lần
0
101 lần
8
98 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
9
147 lần
4
118 lần
3
109 lần
7
107 lần
5
107 lần
1
103 lần
6
100 lần
2
99 lần
0
97 lần
8
93 lần