Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 31/08/2018

9 21 649

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 30/08/2018

9 41 216

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 29/08/2018

9 54 041

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 28/08/2018

8 00 901

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 27/08/2018

1 50 133

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 26/08/2018

8 99 688

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 25/08/2018

2 24 805

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 24/08/2018

7 26 762

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 23/08/2018

8 57 200

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 22/08/2018

1 28 118

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 21/08/2018

7 33 750

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 20/08/2018

2 74 207

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 19/08/2018

0 95 575

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 18/08/2018

3 73 605

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 17/08/2018

3 52 057

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 16/08/2018

4 95 995

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 15/08/2018

4 24 345

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 14/08/2018

8 82 963

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 13/08/2018

9 85 302

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 12/08/2018

8 70 250

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 11/08/2018

5 80 295

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 10/08/2018

2 17 625

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 09/08/2018

4 99 029

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 08/08/2018

9 06 177

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 07/08/2018

2 35 255

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 06/08/2018

9 70 382

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 05/08/2018

3 43 339

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 04/08/2018

2 47 795

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 03/08/2018

5 84 860

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 02/08/2018

6 41 493

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 01/08/2018

3 35 309

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 16-09-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
63
21 lần
20
18 lần
68
18 lần
78
17 lần
62
17 lần
03
17 lần
82
16 lần
65
16 lần
64
16 lần
53
15 lần
12
15 lần
92
14 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
10
7 lần
11
7 lần
88
7 lần
31
7 lần
71
7 lần
46
7 lần
07
6 lần
01
6 lần
42
6 lần
33
5 lần
15
5 lần
86
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
97
5 ngày
32
3 ngày
10
2 ngày
62
2 ngày
29
2 ngày
96
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
72
16 ngày
40
11 ngày
81
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
6
143 lần
2
120 lần
9
118 lần
7
109 lần
5
105 lần
0
104 lần
4
100 lần
3
98 lần
8
93 lần
1
90 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
125 lần
2
122 lần
3
119 lần
4
112 lần
5
107 lần
0
107 lần
7
103 lần
9
100 lần
6
100 lần
1
85 lần