Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 30/09/2018

2 66 654

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 29/09/2018

4 50 582

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 28/09/2018

7 98 099

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 27/09/2018

6 89 203

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 26/09/2018

5 15 888

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 25/09/2018

9 62 122

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 24/09/2018

0 01 356

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 23/09/2018

1 32 192

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 22/09/2018

1 82 476

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 21/09/2018

7 60 473

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 20/09/2018

9 90 931

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 19/09/2018

6 70 160

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 18/09/2018

0 67 159

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 17/09/2018

6 58 252

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 16/09/2018

3 86 610

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 15/09/2018

8 27 989

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 14/09/2018

2 49 208

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 13/09/2018

7 27 154

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 12/09/2018

6 90 554

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 11/09/2018

5 33 578

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 10/09/2018

3 53 760

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 09/09/2018

6 14 336

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 08/09/2018

2 47 392

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 07/09/2018

2 90 925

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 06/09/2018

8 10 637

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 05/09/2018

4 02 434

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 04/09/2018

4 27 917

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 03/09/2018

5 56 174

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 02/09/2018

6 07 621

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 01/09/2018

3 12 770

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 21-10-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
90
19 lần
10
17 lần
69
16 lần
32
16 lần
49
16 lần
70
16 lần
45
15 lần
37
15 lần
53
15 lần
25
15 lần
12
15 lần
75
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
59
8 lần
00
7 lần
15
7 lần
46
7 lần
04
7 lần
91
7 lần
93
7 lần
52
6 lần
40
6 lần
38
6 lần
09
5 lần
89
5 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
56
2 ngày
45
2 ngày
32
2 ngày
90
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
40
20 ngày
38
16 ngày
52
14 ngày
08
10 ngày
74
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
7
119 lần
1
116 lần
4
112 lần
8
112 lần
3
110 lần
5
108 lần
6
107 lần
2
104 lần
9
104 lần
0
88 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
7
124 lần
5
118 lần
2
117 lần
0
111 lần
3
108 lần
9
104 lần
4
102 lần
6
101 lần
8
98 lần
1
97 lần