Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 30/09/2018

2 66 654

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 29/09/2018

4 50 582

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 28/09/2018

7 98 099

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 27/09/2018

6 89 203

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 26/09/2018

5 15 888

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 25/09/2018

9 62 122

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 24/09/2018

0 01 356

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 23/09/2018

1 32 192

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 22/09/2018

1 82 476

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 21/09/2018

7 60 473

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 20/09/2018

9 90 931

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 19/09/2018

6 70 160

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 18/09/2018

0 67 159

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 17/09/2018

6 58 252

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 16/09/2018

3 86 610

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 15/09/2018

8 27 989

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 14/09/2018

2 49 208

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 13/09/2018

7 27 154

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 12/09/2018

6 90 554

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 11/09/2018

5 33 578

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 10/09/2018

3 53 760

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 09/09/2018

6 14 336

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 08/09/2018

2 47 392

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 07/09/2018

2 90 925

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 06/09/2018

8 10 637

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 05/09/2018

4 02 434

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 04/09/2018

4 27 917

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 03/09/2018

5 56 174

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 02/09/2018

6 07 621

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 01/09/2018

3 12 770

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 25-06-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
86
18 lần
20
18 lần
58
17 lần
52
17 lần
57
16 lần
54
16 lần
07
16 lần
00
15 lần
95
15 lần
81
15 lần
02
15 lần
78
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
11
7 lần
63
7 lần
22
7 lần
31
6 lần
41
6 lần
85
6 lần
17
6 lần
70
5 lần
88
5 lần
03
4 lần
74
4 lần
71
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
22
2 ngày
11
2 ngày
90
2 ngày
31
2 ngày
44
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
03
20 ngày
69
18 ngày
70
17 ngày
38
13 ngày
71
11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
128 lần
0
119 lần
8
113 lần
9
110 lần
4
110 lần
6
106 lần
3
106 lần
1
97 lần
7
97 lần
2
94 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
6
115 lần
8
112 lần
7
111 lần
2
110 lần
9
109 lần
0
109 lần
4
107 lần
3
106 lần
5
106 lần
1
95 lần