Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 30/09/2018

2 66 654

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 29/09/2018

4 50 582

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 28/09/2018

7 98 099

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 27/09/2018

6 89 203

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 26/09/2018

5 15 888

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 25/09/2018

9 62 122

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 24/09/2018

0 01 356

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 23/09/2018

1 32 192

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 22/09/2018

1 82 476

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 21/09/2018

7 60 473

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 20/09/2018

9 90 931

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 19/09/2018

6 70 160

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 18/09/2018

0 67 159

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 17/09/2018

6 58 252

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 16/09/2018

3 86 610

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 15/09/2018

8 27 989

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 14/09/2018

2 49 208

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 13/09/2018

7 27 154

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 12/09/2018

6 90 554

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 11/09/2018

5 33 578

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 10/09/2018

3 53 760

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 09/09/2018

6 14 336

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 08/09/2018

2 47 392

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 07/09/2018

2 90 925

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 06/09/2018

8 10 637

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 05/09/2018

4 02 434

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 04/09/2018

4 27 917

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 03/09/2018

5 56 174

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 02/09/2018

6 07 621

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 01/09/2018

3 12 770

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 21-02-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
43
20 lần
59
20 lần
52
20 lần
49
18 lần
15
18 lần
65
17 lần
09
17 lần
33
16 lần
87
16 lần
03
15 lần
19
15 lần
97
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
95
7 lần
00
7 lần
37
6 lần
30
6 lần
06
6 lần
83
6 lần
13
6 lần
32
6 lần
81
5 lần
18
5 lần
82
5 lần
63
5 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
48
2 ngày
94
2 ngày
64
2 ngày
43
2 ngày
66
2 ngày
33
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
18
17 ngày
81
17 ngày
57
14 ngày
37
13 ngày
23
12 ngày
85
11 ngày
56
11 ngày
01
10 ngày
79
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
4
128 lần
1
115 lần
5
110 lần
3
109 lần
7
108 lần
2
105 lần
9
104 lần
6
102 lần
0
101 lần
8
98 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
9
147 lần
4
118 lần
3
109 lần
7
107 lần
5
107 lần
1
103 lần
6
100 lần
2
99 lần
0
97 lần
8
93 lần