Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 30/09/2018

2 66 654

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 29/09/2018

4 50 582

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 28/09/2018

7 98 099

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 27/09/2018

6 89 203

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 26/09/2018

5 15 888

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 25/09/2018

9 62 122

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 24/09/2018

0 01 356

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 23/09/2018

1 32 192

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 22/09/2018

1 82 476

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 21/09/2018

7 60 473

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 20/09/2018

9 90 931

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 19/09/2018

6 70 160

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 18/09/2018

0 67 159

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 17/09/2018

6 58 252

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 16/09/2018

3 86 610

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 15/09/2018

8 27 989

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 14/09/2018

2 49 208

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 13/09/2018

7 27 154

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 12/09/2018

6 90 554

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 11/09/2018

5 33 578

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 10/09/2018

3 53 760

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 09/09/2018

6 14 336

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 08/09/2018

2 47 392

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 07/09/2018

2 90 925

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 06/09/2018

8 10 637

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 05/09/2018

4 02 434

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 04/09/2018

4 27 917

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 03/09/2018

5 56 174

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 02/09/2018

6 07 621

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 01/09/2018

3 12 770

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 17-12-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
68
21 lần
06
20 lần
71
18 lần
59
17 lần
27
17 lần
58
16 lần
30
15 lần
85
15 lần
48
15 lần
89
15 lần
01
15 lần
54
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
82
7 lần
34
7 lần
73
7 lần
16
7 lần
44
6 lần
63
6 lần
42
6 lần
87
6 lần
51
6 lần
10
5 lần
33
5 lần
40
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
30
3 ngày
79
2 ngày
65
2 ngày
98
2 ngày
21
2 ngày
53
2 ngày
18
2 ngày
17
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
76
15 ngày
46
14 ngày
29
11 ngày
33
11 ngày
42
10 ngày
64
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
126 lần
0
120 lần
6
115 lần
2
113 lần
7
109 lần
8
108 lần
3
101 lần
1
101 lần
9
97 lần
4
90 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
118 lần
6
117 lần
7
117 lần
1
113 lần
9
112 lần
5
109 lần
4
103 lần
2
103 lần
0
96 lần
3
92 lần