Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 31/10/2017

4 71 544

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 30/10/2017

4 01 112

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 29/10/2017

3 26 397

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 28/10/2017

7 09 898

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 27/10/2017

7 31 638

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 26/10/2017

8 91 965

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 25/10/2017

2 04 002

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 24/10/2017

0 55 972

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 23/10/2017

4 10 248

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 22/10/2017

3 09 373

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 21/10/2017

1 53 513

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 20/10/2017

0 60 139

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 19/10/2017

9 86 480

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 18/10/2017

9 49 893

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 17/10/2017

9 07 377

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 16/10/2017

6 12 574

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 15/10/2017

8 81 910

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 14/10/2017

9 16 718

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 13/10/2017

8 77 710

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 12/10/2017

9 45 096

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 11/10/2017

9 74 626

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 10/10/2017

1 08 828

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 09/10/2017

9 35 876

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 08/10/2017

9 03 170

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 07/10/2017

0 40 310

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 06/10/2017

8 67 942

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 05/10/2017

9 49 277

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 04/10/2017

6 17 194

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 03/10/2017

6 84 662

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 02/10/2017

6 50 331

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 01/10/2017

7 30 569

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 12-12-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
68
21 lần
27
20 lần
06
17 lần
50
17 lần
89
16 lần
59
16 lần
57
16 lần
58
16 lần
48
16 lần
01
15 lần
71
15 lần
14
14 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
16
7 lần
94
7 lần
88
7 lần
44
7 lần
42
6 lần
98
6 lần
60
6 lần
13
6 lần
73
6 lần
33
5 lần
63
5 lần
40
5 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
55
4 ngày
91
3 ngày
99
2 ngày
79
2 ngày
43
2 ngày
11
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
28
17 ngày
20
16 ngày
83
14 ngày
31
12 ngày
76
10 ngày
60
10 ngày
58
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
127 lần
0
121 lần
2
116 lần
6
113 lần
7
107 lần
8
106 lần
3
105 lần
1
101 lần
4
95 lần
9
89 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
7
123 lần
6
117 lần
9
115 lần
1
114 lần
8
113 lần
5
106 lần
2
105 lần
4
103 lần
0
98 lần
3
86 lần