Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 31/10/2017

4 71 544

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 30/10/2017

4 01 112

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 29/10/2017

3 26 397

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 28/10/2017

7 09 898

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 27/10/2017

7 31 638

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 26/10/2017

8 91 965

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 25/10/2017

2 04 002

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 24/10/2017

0 55 972

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 23/10/2017

4 10 248

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 22/10/2017

3 09 373

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 21/10/2017

1 53 513

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 20/10/2017

0 60 139

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 19/10/2017

9 86 480

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 18/10/2017

9 49 893

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 17/10/2017

9 07 377

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 16/10/2017

6 12 574

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 15/10/2017

8 81 910

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 14/10/2017

9 16 718

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 13/10/2017

8 77 710

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 12/10/2017

9 45 096

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 11/10/2017

9 74 626

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 10/10/2017

1 08 828

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 09/10/2017

9 35 876

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 08/10/2017

9 03 170

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 07/10/2017

0 40 310

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 06/10/2017

8 67 942

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 05/10/2017

9 49 277

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 04/10/2017

6 17 194

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 03/10/2017

6 84 662

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 02/10/2017

6 50 331

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 01/10/2017

7 30 569

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 20-09-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
20
23 lần
87
18 lần
40
17 lần
67
16 lần
27
16 lần
19
16 lần
36
16 lần
88
15 lần
49
15 lần
77
15 lần
31
15 lần
60
14 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
66
6 lần
41
6 lần
30
6 lần
72
6 lần
13
6 lần
95
6 lần
61
5 lần
44
5 lần
11
5 lần
18
5 lần
06
4 lần
50
1 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
74
3 ngày
77
2 ngày
62
2 ngày
81
2 ngày
82
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
50
25 ngày
66
19 ngày
52
12 ngày
84
12 ngày
14
11 ngày
86
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
2
122 lần
7
113 lần
3
112 lần
8
112 lần
6
107 lần
9
106 lần
5
105 lần
0
104 lần
4
104 lần
1
95 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
7
130 lần
9
124 lần
0
113 lần
4
108 lần
8
104 lần
3
103 lần
6
102 lần
2
100 lần
5
99 lần
1
97 lần