Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 31/10/2017

4 71 544

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 30/10/2017

4 01 112

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 29/10/2017

3 26 397

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 28/10/2017

7 09 898

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 27/10/2017

7 31 638

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 26/10/2017

8 91 965

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 25/10/2017

2 04 002

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 24/10/2017

0 55 972

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 23/10/2017

4 10 248

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 22/10/2017

3 09 373

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 21/10/2017

1 53 513

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 20/10/2017

0 60 139

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 19/10/2017

9 86 480

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 18/10/2017

9 49 893

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 17/10/2017

9 07 377

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 16/10/2017

6 12 574

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 15/10/2017

8 81 910

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 14/10/2017

9 16 718

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 13/10/2017

8 77 710

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 12/10/2017

9 45 096

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 11/10/2017

9 74 626

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 10/10/2017

1 08 828

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 09/10/2017

9 35 876

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 08/10/2017

9 03 170

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 07/10/2017

0 40 310

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 06/10/2017

8 67 942

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 05/10/2017

9 49 277

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 04/10/2017

6 17 194

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 03/10/2017

6 84 662

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 02/10/2017

6 50 331

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 01/10/2017

7 30 569

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 24-06-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
84
19 lần
64
19 lần
67
18 lần
80
18 lần
73
18 lần
97
18 lần
72
17 lần
11
17 lần
40
17 lần
21
16 lần
24
16 lần
39
16 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
13
7 lần
35
7 lần
20
7 lần
79
6 lần
15
6 lần
42
6 lần
81
6 lần
33
6 lần
32
6 lần
94
5 lần
41
5 lần
57
2 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
92
3 ngày
39
3 ngày
89
2 ngày
22
2 ngày
37
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
12
17 ngày
94
12 ngày
79
11 ngày
23
11 ngày
57
10 ngày
25
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
125 lần
7
120 lần
6
118 lần
1
112 lần
4
107 lần
2
107 lần
3
105 lần
9
104 lần
0
95 lần
5
87 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
4
131 lần
0
118 lần
8
111 lần
7
109 lần
2
109 lần
9
107 lần
1
104 lần
3
100 lần
6
98 lần
5
93 lần