Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 31/10/2017

4 71 544

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 30/10/2017

4 01 112

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 29/10/2017

3 26 397

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 28/10/2017

7 09 898

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 27/10/2017

7 31 638

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 26/10/2017

8 91 965

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 25/10/2017

2 04 002

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 24/10/2017

0 55 972

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 23/10/2017

4 10 248

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 22/10/2017

3 09 373

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 21/10/2017

1 53 513

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 20/10/2017

0 60 139

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 19/10/2017

9 86 480

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 18/10/2017

9 49 893

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 17/10/2017

9 07 377

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 16/10/2017

6 12 574

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 15/10/2017

8 81 910

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 14/10/2017

9 16 718

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 13/10/2017

8 77 710

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 12/10/2017

9 45 096

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 11/10/2017

9 74 626

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 10/10/2017

1 08 828

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 09/10/2017

9 35 876

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 08/10/2017

9 03 170

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 07/10/2017

0 40 310

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 06/10/2017

8 67 942

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 05/10/2017

9 49 277

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 04/10/2017

6 17 194

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 03/10/2017

6 84 662

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 02/10/2017

6 50 331

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 01/10/2017

7 30 569

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 24-11-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
55
22 lần
27
18 lần
62
17 lần
64
16 lần
23
16 lần
25
16 lần
47
15 lần
43
15 lần
24
15 lần
30
15 lần
85
15 lần
63
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
31
7 lần
04
7 lần
81
7 lần
44
7 lần
56
6 lần
01
6 lần
29
5 lần
99
5 lần
83
4 lần
96
4 lần
48
4 lần
40
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
19
3 ngày
90
3 ngày
43
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
83
16 ngày
18
13 ngày
65
12 ngày
11
11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
6
127 lần
2
123 lần
5
120 lần
7
115 lần
8
103 lần
3
102 lần
9
101 lần
1
100 lần
0
96 lần
4
93 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
124 lần
3
118 lần
7
117 lần
2
116 lần
0
111 lần
4
110 lần
8
101 lần
9
99 lần
1
95 lần
6
89 lần