Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 31/10/2017

4 71 544

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 30/10/2017

4 01 112

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 29/10/2017

3 26 397

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 28/10/2017

7 09 898

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 27/10/2017

7 31 638

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 26/10/2017

8 91 965

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 25/10/2017

2 04 002

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 24/10/2017

0 55 972

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 23/10/2017

4 10 248

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 22/10/2017

3 09 373

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 21/10/2017

1 53 513

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 20/10/2017

0 60 139

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 19/10/2017

9 86 480

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 18/10/2017

9 49 893

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 17/10/2017

9 07 377

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 16/10/2017

6 12 574

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 15/10/2017

8 81 910

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 14/10/2017

9 16 718

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 13/10/2017

8 77 710

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 12/10/2017

9 45 096

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 11/10/2017

9 74 626

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 10/10/2017

1 08 828

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 09/10/2017

9 35 876

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 08/10/2017

9 03 170

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 07/10/2017

0 40 310

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 06/10/2017

8 67 942

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 05/10/2017

9 49 277

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 04/10/2017

6 17 194

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 03/10/2017

6 84 662

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 02/10/2017

6 50 331

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 01/10/2017

7 30 569

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 25-02-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
77
21 lần
85
19 lần
50
18 lần
91
17 lần
94
16 lần
02
16 lần
04
16 lần
80
16 lần
15
16 lần
62
15 lần
21
15 lần
55
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
40
7 lần
90
7 lần
46
7 lần
81
6 lần
59
6 lần
31
6 lần
74
6 lần
07
5 lần
58
5 lần
65
5 lần
78
4 lần
69
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
54
2 ngày
57
2 ngày
35
2 ngày
08
2 ngày
93
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
07
16 ngày
69
16 ngày
32
11 ngày
40
11 ngày
68
10 ngày
36
10 ngày
62
10 ngày
81
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
119 lần
7
116 lần
5
116 lần
9
113 lần
0
113 lần
2
111 lần
1
105 lần
3
103 lần
4
94 lần
6
90 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
124 lần
2
121 lần
3
113 lần
4
111 lần
1
110 lần
0
110 lần
7
105 lần
8
100 lần
6
94 lần
9
92 lần