Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 31/10/2018

7 98 994

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 30/10/2018

6 16 654

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 29/10/2018

1 81 723

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 28/10/2018

9 67 306

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 27/10/2018

2 77 745

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 26/10/2018

5 35 915

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 25/10/2018

4 66 425

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 24/10/2018

1 22 468

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 23/10/2018

9 81 327

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 22/10/2018

6 84 544

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 21/10/2018

1 10 377

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 20/10/2018

7 71 830

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 19/10/2018

7 97 474

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 18/10/2018

3 30 623

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 17/10/2018

2 81 295

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 16/10/2018

8 34 141

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 15/10/2018

7 37 438

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 14/10/2018

6 51 737

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 13/10/2018

8 98 757

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 12/10/2018

5 14 064

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 11/10/2018

8 11 099

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 10/10/2018

3 94 284

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 09/10/2018

7 24 307

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 08/10/2018

0 56 154

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 07/10/2018

5 77 096

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 06/10/2018

9 44 388

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 05/10/2018

6 41 612

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 04/10/2018

4 43 650

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 03/10/2018

4 91 932

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 02/10/2018

8 49 161

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 01/10/2018

7 06 955

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 18-09-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
63
21 lần
78
20 lần
68
18 lần
20
17 lần
03
17 lần
65
16 lần
12
15 lần
93
15 lần
64
15 lần
53
15 lần
62
15 lần
82
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
88
7 lần
59
7 lần
75
7 lần
71
7 lần
37
7 lần
77
7 lần
07
7 lần
01
7 lần
42
7 lần
15
6 lần
33
6 lần
86
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
67
3 ngày
78
3 ngày
41
2 ngày
49
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
40
13 ngày
81
12 ngày
76
11 ngày
35
11 ngày
90
11 ngày
59
11 ngày
13
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
6
139 lần
2
121 lần
9
114 lần
7
111 lần
4
108 lần
5
103 lần
0
101 lần
3
98 lần
1
93 lần
8
92 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
125 lần
2
119 lần
3
118 lần
4
109 lần
0
107 lần
5
106 lần
7
105 lần
9
103 lần
6
98 lần
1
90 lần