Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 31/10/2018

7 98 994

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 30/10/2018

6 16 654

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 29/10/2018

1 81 723

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 28/10/2018

9 67 306

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 27/10/2018

2 77 745

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 26/10/2018

5 35 915

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 25/10/2018

4 66 425

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 24/10/2018

1 22 468

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 23/10/2018

9 81 327

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 22/10/2018

6 84 544

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 21/10/2018

1 10 377

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 20/10/2018

7 71 830

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 19/10/2018

7 97 474

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 18/10/2018

3 30 623

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 17/10/2018

2 81 295

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 16/10/2018

8 34 141

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 15/10/2018

7 37 438

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 14/10/2018

6 51 737

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 13/10/2018

8 98 757

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 12/10/2018

5 14 064

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 11/10/2018

8 11 099

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 10/10/2018

3 94 284

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 09/10/2018

7 24 307

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 08/10/2018

0 56 154

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 07/10/2018

5 77 096

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 06/10/2018

9 44 388

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 05/10/2018

6 41 612

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 04/10/2018

4 43 650

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 03/10/2018

4 91 932

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 02/10/2018

8 49 161

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 01/10/2018

7 06 955

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 16-07-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
58
21 lần
65
19 lần
20
19 lần
00
18 lần
19
17 lần
39
17 lần
30
17 lần
33
17 lần
28
16 lần
40
16 lần
86
16 lần
57
16 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
60
6 lần
18
6 lần
70
6 lần
35
6 lần
45
6 lần
32
6 lần
85
6 lần
27
6 lần
91
6 lần
47
4 lần
03
3 lần
69
2 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
37
5 ngày
53
3 ngày
22
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
16
14 ngày
47
12 ngày
03
11 ngày
60
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
132 lần
9
116 lần
2
116 lần
3
114 lần
0
113 lần
8
103 lần
6
101 lần
1
100 lần
4
93 lần
7
92 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
122 lần
0
121 lần
9
111 lần
3
111 lần
6
109 lần
5
107 lần
7
105 lần
4
103 lần
1
97 lần
2
94 lần