Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 30/11/2018

0 30 631

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 29/11/2018

5 78 849

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 28/11/2018

7 92 347

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 27/11/2018

0 12 488

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 26/11/2018

5 64 108

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 25/11/2018

2 38 867

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 24/11/2018

6 30 630

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 23/11/2018

2 64 303

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 22/11/2018

5 80 503

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 21/11/2018

3 92 377

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 20/11/2018

0 81 103

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 19/11/2018

4 13 545

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 18/11/2018

8 09 113

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 17/11/2018

9 12 498

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 16/11/2018

5 51 138

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 15/11/2018

4 94 181

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 14/11/2018

2 12 365

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 13/11/2018

4 51 132

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 12/11/2018

2 27 228

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 11/11/2018

4 27 800

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 10/11/2018

0 37 044

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 09/11/2018

4 92 028

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 08/11/2018

3 78 952

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 07/11/2018

0 19 664

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 06/11/2018

4 06 922

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 05/11/2018

9 64 168

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 04/11/2018

4 69 241

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 03/11/2018

2 43 835

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 02/11/2018

7 11 772

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 01/11/2018

0 19 419

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 24-05-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
02
19 lần
68
18 lần
81
18 lần
00
17 lần
74
17 lần
23
17 lần
59
17 lần
98
17 lần
19
17 lần
52
16 lần
18
15 lần
69
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
10
7 lần
24
7 lần
83
7 lần
91
7 lần
25
7 lần
04
6 lần
08
6 lần
87
5 lần
09
5 lần
20
5 lần
65
5 lần
11
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
44
3 ngày
02
3 ngày
38
3 ngày
65
2 ngày
52
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
24
16 ngày
11
15 ngày
62
12 ngày
30
12 ngày
22
11 ngày
14
11 ngày
97
11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
119 lần
3
116 lần
6
111 lần
9
110 lần
8
109 lần
7
108 lần
0
107 lần
4
107 lần
1
101 lần
2
92 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
2
126 lần
9
117 lần
3
116 lần
8
116 lần
6
106 lần
5
103 lần
1
102 lần
4
100 lần
0
100 lần
7
94 lần