Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 30/11/2018

0 30 631

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 29/11/2018

5 78 849

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 28/11/2018

7 92 347

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 27/11/2018

0 12 488

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 26/11/2018

5 64 108

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 25/11/2018

2 38 867

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 24/11/2018

6 30 630

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 23/11/2018

2 64 303

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 22/11/2018

5 80 503

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 21/11/2018

3 92 377

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 20/11/2018

0 81 103

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 19/11/2018

4 13 545

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 18/11/2018

8 09 113

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 17/11/2018

9 12 498

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 16/11/2018

5 51 138

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 15/11/2018

4 94 181

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 14/11/2018

2 12 365

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 13/11/2018

4 51 132

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 12/11/2018

2 27 228

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 11/11/2018

4 27 800

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 10/11/2018

0 37 044

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 09/11/2018

4 92 028

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 08/11/2018

3 78 952

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 07/11/2018

0 19 664

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 06/11/2018

4 06 922

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 05/11/2018

9 64 168

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 04/11/2018

4 69 241

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 03/11/2018

2 43 835

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 02/11/2018

7 11 772

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 01/11/2018

0 19 419

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 15-12-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
68
21 lần
27
19 lần
06
19 lần
71
17 lần
59
16 lần
48
16 lần
89
16 lần
54
16 lần
57
15 lần
58
15 lần
01
15 lần
84
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
45
7 lần
80
7 lần
60
6 lần
13
6 lần
98
6 lần
51
6 lần
82
6 lần
42
6 lần
33
5 lần
63
5 lần
10
4 lần
40
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
83
3 ngày
77
2 ngày
20
2 ngày
41
2 ngày
06
2 ngày
74
2 ngày
50
2 ngày
54
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
60
13 ngày
76
13 ngày
19
12 ngày
46
12 ngày
13
12 ngày
65
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
125 lần
0
123 lần
2
115 lần
6
112 lần
8
112 lần
7
110 lần
3
102 lần
1
97 lần
4
94 lần
9
90 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
7
121 lần
6
118 lần
1
114 lần
9
114 lần
8
113 lần
4
111 lần
5
106 lần
2
100 lần
0
92 lần
3
91 lần