Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 30/11/2018

0 30 631

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 29/11/2018

5 78 849

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 28/11/2018

7 92 347

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 27/11/2018

0 12 488

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 26/11/2018

5 64 108

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 25/11/2018

2 38 867

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 24/11/2018

6 30 630

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 23/11/2018

2 64 303

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 22/11/2018

5 80 503

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 21/11/2018

3 92 377

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 20/11/2018

0 81 103

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 19/11/2018

4 13 545

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 18/11/2018

8 09 113

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 17/11/2018

9 12 498

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 16/11/2018

5 51 138

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 15/11/2018

4 94 181

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 14/11/2018

2 12 365

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 13/11/2018

4 51 132

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 12/11/2018

2 27 228

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 11/11/2018

4 27 800

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 10/11/2018

0 37 044

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 09/11/2018

4 92 028

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 08/11/2018

3 78 952

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 07/11/2018

0 19 664

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 06/11/2018

4 06 922

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 05/11/2018

9 64 168

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 04/11/2018

4 69 241

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 03/11/2018

2 43 835

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 02/11/2018

7 11 772

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 01/11/2018

0 19 419

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 18-02-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
59
19 lần
52
18 lần
49
18 lần
79
18 lần
09
18 lần
15
18 lần
43
17 lần
19
16 lần
80
15 lần
97
15 lần
14
15 lần
44
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
07
7 lần
37
7 lần
05
7 lần
51
7 lần
45
7 lần
18
6 lần
32
6 lần
83
6 lần
63
6 lần
06
5 lần
81
5 lần
82
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
59
2 ngày
97
2 ngày
99
2 ngày
86
2 ngày
89
2 ngày
02
2 ngày
70
2 ngày
35
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
95
15 ngày
18
14 ngày
81
14 ngày
88
12 ngày
57
11 ngày
37
10 ngày
22
10 ngày
94
10 ngày
84
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
4
127 lần
1
121 lần
3
110 lần
7
110 lần
5
109 lần
2
108 lần
0
102 lần
9
101 lần
6
97 lần
8
95 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
9
151 lần
4
116 lần
7
110 lần
3
107 lần
0
104 lần
5
103 lần
6
100 lần
2
97 lần
1
97 lần
8
95 lần