Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 4 ngày 28/06/2017

01 03 07 18 28 34

Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 7 ngày 24/06/2017

02 06 09 12 23 30

Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 4 ngày 21/06/2017

06 12 13 23 26 32

Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 7 ngày 17/06/2017

01 04 12 16 18 26

Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 4 ngày 14/06/2017

03 10 11 12 20 24

Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 7 ngày 10/06/2017

06 07 09 21 25 29

Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 4 ngày 07/06/2017

06 12 25 29 30 32

Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 7 ngày 03/06/2017

04 08 13 18 23 26

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 19-09-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
30
20 lần
83
19 lần
14
19 lần
01
19 lần
99
18 lần
31
18 lần
54
17 lần
60
17 lần
95
17 lần
15
17 lần
37
16 lần
90
16 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
51
7 lần
71
7 lần
21
7 lần
64
7 lần
92
7 lần
50
6 lần
77
6 lần
32
6 lần
18
6 lần
78
5 lần
42
4 lần
17
2 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
12
3 ngày
69
2 ngày
06
2 ngày
08
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
42
25 ngày
78
17 ngày
50
14 ngày
52
14 ngày
80
11 ngày
64
11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
3
122 lần
9
120 lần
0
116 lần
8
109 lần
6
108 lần
5
105 lần
1
104 lần
4
100 lần
2
100 lần
7
96 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
0
122 lần
4
121 lần
5
117 lần
3
116 lần
9
115 lần
1
111 lần
6
98 lần
7
96 lần
8
93 lần
2
91 lần