Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 15/09/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
91
34
22
Giải bảy
320
525
712
Giải sáu
1033
3000
4450
5444
3077
1578
5635
3242
5111
Giải năm
6066
4441
5901
Giải tư
56451
93715
63247
02571
13553
45429
99298
47559
28850
03700
48165
53922
74160
36732
25733
55481
26699
08830
20934
55020
39290
Giải ba
72214
24676
74540
08721
89106
87315
Giải nhì
96966
25701
11025
Giải nhất
12272
40132
93874
Đặc biệt
318846
640409
061878
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00 00; 01; 09 01; 06
Đầu 1 14; 15 11; 12; 15
Đầu 2 20; 29 21; 22; 25 20; 22; 25
Đầu 3 33 32(2); 34 30; 33; 34; 35
Đầu 4 46; 47 40; 41; 44 42
Đầu 5 50; 51; 53 50; 59
Đầu 6 66(2) 60; 65
Đầu 7 71; 72; 76 77; 78 74; 78
Đầu 8 81
Đầu 9 91; 98 90; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 08/09/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
02
32
78
Giải bảy
358
856
732
Giải sáu
8836
7848
3530
7349
0608
4090
1472
0138
7177
Giải năm
4652
1489
8402
Giải tư
06503
93676
65178
10958
23911
20127
53270
12052
73464
11525
68124
83103
97749
53173
64887
87945
56884
91320
66953
20075
64881
Giải ba
77861
90063
58861
47284
73595
09641
Giải nhì
77412
47875
53109
Giải nhất
60835
74732
99196
Đặc biệt
897387
863662
784914
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 02; 03 03; 08 02; 09
Đầu 1 11; 12 14
Đầu 2 27 24; 25 20
Đầu 3 30; 35; 36 32(2) 32; 38
Đầu 4 48 49(2) 41; 45
Đầu 5 52; 58(2) 52; 56 53
Đầu 6 61; 63 61; 62; 64
Đầu 7 70; 76; 78 73; 75 72; 75; 77; 78
Đầu 8 87 84; 89 81; 84; 87
Đầu 9 90 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 01/09/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
68
10
37
Giải bảy
490
652
324
Giải sáu
4730
6228
5711
2469
3972
0765
9242
8057
0730
Giải năm
9646
2729
2162
Giải tư
28324
10817
95626
48655
79817
52549
59054
31853
44495
13144
77891
97423
44611
05257
26424
87477
88297
96861
60171
12159
27558
Giải ba
76265
76382
16312
37259
80644
88113
Giải nhì
15552
70118
93443
Giải nhất
06254
19492
16900
Đặc biệt
666654
511263
946156
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00
Đầu 1 11; 17(2) 10; 11; 12; 18 13
Đầu 2 24; 26; 28 23; 29 24(2)
Đầu 3 30 30; 37
Đầu 4 46; 49 44 42; 43; 44
Đầu 5 52; 54(3); 55 52; 53; 57; 59 56; 57; 58; 59
Đầu 6 65; 68 63; 65; 69 61; 62
Đầu 7 72 71; 77
Đầu 8 82
Đầu 9 90 91; 92; 95 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 25/08/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
46
57
70
Giải bảy
801
006
467
Giải sáu
6786
8884
6681
8198
8175
5652
9251
3363
9799
Giải năm
9109
8340
0819
Giải tư
67877
81583
11645
27097
42947
05818
65688
28231
12391
22188
45059
89161
01976
60457
75372
55924
03677
44939
57589
72191
90975
Giải ba
34707
90094
97260
67770
71412
45762
Giải nhì
51175
67056
38086
Giải nhất
57631
19256
65401
Đặc biệt
036034
267257
009717
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 07; 09 06 01
Đầu 1 18 12; 17; 19
Đầu 2 24
Đầu 3 31; 34 31 39
Đầu 4 45; 46; 47 40
Đầu 5 52; 56(2); 57(3); 59 51
Đầu 6 60; 61 62; 63; 67
Đầu 7 75; 77 70; 75; 76 70; 72; 75; 77
Đầu 8 81; 83; 84; 86; 88 88 86; 89
Đầu 9 94; 97 91; 98 91; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 18/08/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
07
88
56
Giải bảy
181
364
554
Giải sáu
4946
5104
0700
0639
7565
5436
8596
8540
9928
Giải năm
3789
6762
1246
Giải tư
11410
27732
59991
26683
36787
51188
60744
38770
69817
50199
18053
97118
28561
64660
15104
55163
66981
06790
32003
01676
80283
Giải ba
00965
09843
17688
33116
24263
56397
Giải nhì
81607
30683
16070
Giải nhất
29161
65985
17121
Đặc biệt
948463
808279
175170
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 04; 07(2) 03; 04
Đầu 1 10 16; 17; 18
Đầu 2 21; 28
Đầu 3 32 36; 39
Đầu 4 43; 44; 46 40; 46
Đầu 5 53 54; 56
Đầu 6 61; 63; 65 60; 61; 62; 64; 65 63(2)
Đầu 7 70; 79 70(2); 76
Đầu 8 81; 83; 87; 88; 89 83; 85; 88(2) 81; 83
Đầu 9 91 99 90; 96; 97