Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 20/05/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
05
34
72
Giải bảy
058
861
039
Giải sáu
7060
8984
3634
4819
5443
2039
9979
1767
4766
Giải năm
6068
2015
3537
Giải tư
23283
63168
13983
12925
97812
10431
81082
26106
80759
53526
19180
44852
94250
21065
44987
74228
96852
83325
94751
67100
05293
Giải ba
88846
95940
28094
23312
91699
31240
Giải nhì
07232
16303
48851
Giải nhất
81944
66229
43269
Đặc biệt
104825
056954
044063
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 05 03; 06 00
Đầu 1 12 12; 15; 19
Đầu 2 25(2) 26; 29 25; 28
Đầu 3 31; 32; 34 34; 39 37; 39
Đầu 4 40; 44; 46 43 40
Đầu 5 58 50; 52; 54; 59 51(2); 52
Đầu 6 60; 68(2) 61; 65 63; 66; 67; 69
Đầu 7 72; 79
Đầu 8 82; 83(2); 84 80 87
Đầu 9 94 93; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 13/05/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
19
83
14
Giải bảy
696
852
724
Giải sáu
5313
0922
1814
3985
1752
0070
0981
2263
6944
Giải năm
5018
6099
8656
Giải tư
32428
56233
29224
70849
20669
17458
89764
19349
08761
65055
53976
78993
80259
53912
96994
23915
63782
08057
50918
16647
78389
Giải ba
07611
16460
67207
24247
83976
83047
Giải nhì
71609
25263
89079
Giải nhất
34096
59241
70743
Đặc biệt
372540
335122
002603
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 09 07 03
Đầu 1 11; 13; 14; 18; 19 12 14; 15; 18
Đầu 2 22; 24; 28 22 24
Đầu 3 33
Đầu 4 40; 49 41; 47; 49 43; 44; 47(2)
Đầu 5 58 52(2); 55; 59 56; 57
Đầu 6 60; 64; 69 61; 63 63
Đầu 7 70; 76 76; 79
Đầu 8 83; 85 81; 82; 89
Đầu 9 96(2) 93; 99 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 06/05/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
37
14
69
Giải bảy
386
106
105
Giải sáu
9605
6995
2270
3550
9384
9957
4878
0887
3578
Giải năm
1684
1671
5121
Giải tư
54380
82874
67586
63497
32057
13779
46003
31918
70479
27675
59528
10239
78092
21698
79478
49198
20002
95410
18068
03992
60777
Giải ba
24278
74885
38876
19127
87406
07032
Giải nhì
25270
65845
88076
Giải nhất
51333
31073
42492
Đặc biệt
192854
949938
620989
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 03; 05 06 02; 05; 06
Đầu 1 14; 18 10
Đầu 2 27; 28 21
Đầu 3 33; 37 38; 39 32
Đầu 4 45
Đầu 5 54; 57 50; 57
Đầu 6 68; 69
Đầu 7 70(2); 74; 78; 79 71; 73; 75; 76; 79 76; 77; 78(3)
Đầu 8 80; 84; 85; 86(2) 84 87; 89
Đầu 9 95; 97 92; 98 92(2); 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 29/04/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
09
51
85
Giải bảy
213
226
337
Giải sáu
6644
8827
2717
9239
2506
2532
3189
7570
4946
Giải năm
9608
5702
0910
Giải tư
51032
13669
38305
66125
94628
61413
03788
08547
79961
73021
73186
63127
26573
51422
16087
01237
69401
74286
84781
02658
88925
Giải ba
82050
48790
13289
75889
89389
85582
Giải nhì
80377
96806
51134
Giải nhất
40973
17066
67584
Đặc biệt
733578
727489
154022
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 05; 08; 09 02; 06(2) 01
Đầu 1 13(2); 17 10
Đầu 2 25; 27; 28 21; 22; 26; 27 22; 25
Đầu 3 32 32; 39 34; 37(2)
Đầu 4 44 47 46
Đầu 5 50 51 58
Đầu 6 69 61; 66
Đầu 7 73; 77; 78 73 70
Đầu 8 88 86; 89(3) 81; 82; 84; 85; 86; 87; 89(2)
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 22/04/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
45
90
27
Giải bảy
182
236
407
Giải sáu
6861
5380
8337
7396
6284
9798
1585
7581
8009
Giải năm
8425
5714
3167
Giải tư
42285
10791
92420
53043
23801
54460
21308
35833
11489
74864
94405
44904
03922
60448
07737
89661
23632
86226
86761
66631
81845
Giải ba
87204
00888
36582
63988
24678
56703
Giải nhì
23533
91462
24453
Giải nhất
34753
57377
47027
Đặc biệt
788097
549950
668230
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 04; 08 04; 05 03; 07; 09
Đầu 1 14
Đầu 2 20; 25 22 26; 27(2)
Đầu 3 33; 37 33; 36 30; 31; 32; 37
Đầu 4 43; 45 48 45
Đầu 5 53 50 53
Đầu 6 60; 61 62; 64 61(2); 67
Đầu 7 77 78
Đầu 8 80; 82; 85; 88 82; 84; 88; 89 81; 85
Đầu 9 91; 97 90; 96; 98