Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 15/10/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
08
74
15
Giải bảy
583
788
951
Giải sáu
7092
3053
7159
1657
2293
9699
6385
8162
4508
Giải năm
1084
0871
9330
Giải tư
48628
97526
08789
86362
06465
50428
83553
69914
59598
00609
38916
59851
84794
33095
56055
21713
97297
37678
70218
78449
98032
Giải ba
42206
17354
18903
88283
24753
08583
Giải nhì
19978
73418
88279
Giải nhất
94292
12517
43366
Đặc biệt
707506
436239
048262
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 06(2); 08 03; 09 08
Đầu 1 14; 16; 17; 18 13; 15; 18
Đầu 2 26; 28(2)
Đầu 3 39 30; 32
Đầu 4 49
Đầu 5 53(2); 54; 59 51; 57 51; 53; 55
Đầu 6 62; 65 62(2); 66
Đầu 7 78 71; 74 78; 79
Đầu 8 83; 84; 89 83; 88 83; 85
Đầu 9 92(2) 93; 94; 95; 98; 99 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 08/10/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
38
25
63
Giải bảy
894
164
381
Giải sáu
1802
2029
9356
0870
8749
0578
8483
2585
2265
Giải năm
7272
6621
9658
Giải tư
60375
26301
91816
79359
46221
08648
60393
73582
75134
91284
48610
27962
89635
13533
69044
25426
20504
29989
71011
47215
96462
Giải ba
70222
56878
42676
00377
03565
46257
Giải nhì
77589
54034
67866
Giải nhất
68517
65781
45270
Đặc biệt
804234
632929
479834
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 02 04
Đầu 1 16; 17 10 11; 15
Đầu 2 21; 22; 29 21; 25; 29 26
Đầu 3 34; 38 33; 34(2); 35 34
Đầu 4 48 49 44
Đầu 5 56; 59 57; 58
Đầu 6 62; 64 62; 63; 65(2); 66
Đầu 7 72; 75; 78 70; 76; 77; 78 70
Đầu 8 89 81; 82; 84 81; 83; 85; 89
Đầu 9 93; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 01/10/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
00
53
07
Giải bảy
388
215
851
Giải sáu
0185
6426
8137
9796
6997
9034
4269
5175
3573
Giải năm
2797
9768
7259
Giải tư
22952
81805
83282
34738
30616
51457
79554
92607
90112
27096
39508
14492
68129
82378
05629
42834
75754
59293
11111
43174
58378
Giải ba
78936
27706
63198
27769
63670
58100
Giải nhì
59170
70097
44829
Giải nhất
75244
72049
33253
Đặc biệt
571987
702081
457163
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 05; 06 07; 08 00; 07
Đầu 1 16 12; 15 11
Đầu 2 26 29 29(2)
Đầu 3 36; 37; 38 34 34
Đầu 4 44 49
Đầu 5 52; 54; 57 53 51; 53; 54; 59
Đầu 6 68; 69 63; 69
Đầu 7 70 78 70; 73; 74; 75; 78
Đầu 8 82; 85; 87; 88 81
Đầu 9 97 92; 96(2); 97(2); 98 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 24/09/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
74
07
16
Giải bảy
469
918
333
Giải sáu
1808
2775
4526
6987
4146
9370
4303
9083
0876
Giải năm
0285
8349
2023
Giải tư
41107
51271
66436
22605
73312
03858
74612
81313
68628
95222
19242
96909
64158
65041
29917
82213
30466
30822
62697
88402
66920
Giải ba
69264
41638
41281
95651
56512
54288
Giải nhì
63248
97288
02612
Giải nhất
31096
69404
22373
Đặc biệt
913435
869204
119143
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 05; 07; 08 04(2); 07; 09 02; 03
Đầu 1 12(2) 13; 18 12(2); 13; 16; 17
Đầu 2 26 22; 28 20; 22; 23
Đầu 3 35; 36; 38 33
Đầu 4 48 41; 42; 46; 49 43
Đầu 5 58 51; 58
Đầu 6 64; 69 66
Đầu 7 71; 74; 75 70 73; 76
Đầu 8 85 81; 87; 88 83; 88
Đầu 9 96 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 17/09/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
81
42
02
Giải bảy
995
300
990
Giải sáu
1822
7619
4367
7035
3256
8301
5732
6753
5244
Giải năm
3901
7304
0974
Giải tư
58373
51495
26292
64332
40727
76128
62344
60973
67502
80823
91691
78249
60077
74746
39297
53102
70422
81977
74948
80126
83216
Giải ba
56897
28102
48340
75646
18929
84473
Giải nhì
37309
92541
97309
Giải nhất
80875
14713
32433
Đặc biệt
482457
254457
951605
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 02; 09 00; 01; 02; 04 02(2); 05; 09
Đầu 1 19 13 16
Đầu 2 22; 27; 28 23 22; 26; 29
Đầu 3 32 35 32; 33
Đầu 4 44 40; 41; 42; 46(2); 49 44; 48
Đầu 5 57 56; 57 53
Đầu 6 67
Đầu 7 73; 75 73; 77 73; 74; 77
Đầu 8 81
Đầu 9 92; 95(2); 97 91 90; 97