Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 17/03/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
27
50
91
Giải bảy
139
482
196
Giải sáu
8623
8477
8101
9617
7826
3273
4786
0752
2699
Giải năm
0821
0295
3848
Giải tư
07368
69789
86141
55358
59821
35447
46036
01999
82892
68646
38025
99443
76095
35258
46559
03390
72375
71203
10403
70376
73162
Giải ba
95529
65208
48432
07669
44043
60573
Giải nhì
32170
49735
84446
Giải nhất
97003
42836
65575
Đặc biệt
241442
947038
970452
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 03; 08 03(2)
Đầu 1 17
Đầu 2 21(2); 23; 27; 29 25; 26
Đầu 3 36; 39 32; 35; 36; 38
Đầu 4 41; 42; 47 43; 46 43; 46; 48
Đầu 5 58 50; 58 52(2); 59
Đầu 6 68 69 62
Đầu 7 70; 77 73 73; 75(2); 76
Đầu 8 89 82 86
Đầu 9 92; 95(2); 99 90; 91; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 10/03/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
93
65
06
Giải bảy
561
390
351
Giải sáu
8789
4785
6344
5495
9407
8154
5143
2712
6645
Giải năm
9335
2135
3236
Giải tư
96091
78507
34189
82228
26212
49861
36247
57711
69627
19511
88918
80640
13545
97945
65981
26896
66287
34925
70438
33127
70518
Giải ba
41401
89871
27236
50849
44242
77818
Giải nhì
96585
63741
48981
Giải nhất
50132
06706
46768
Đặc biệt
352934
449587
664584
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 07 06; 07 06
Đầu 1 12 11(2); 18 12; 18(2)
Đầu 2 28 27 25; 27
Đầu 3 32; 34; 35 35; 36 36; 38
Đầu 4 44; 47 40; 41; 45(2); 49 42; 43; 45
Đầu 5 54 51
Đầu 6 61(2) 65 68
Đầu 7 71
Đầu 8 85(2); 89(2) 87 81(2); 84; 87
Đầu 9 91; 93 90; 95 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 03/03/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
01
02
35
Giải bảy
622
347
383
Giải sáu
2077
8474
4472
1299
1715
9081
1116
3261
4276
Giải năm
5840
9025
1933
Giải tư
40618
79196
24636
17958
51390
18738
50937
25878
83673
91196
04995
04511
89100
71378
10289
34623
26448
40319
30680
32675
22897
Giải ba
16599
91284
45216
51055
79153
52648
Giải nhì
90303
87060
41239
Giải nhất
31380
35842
21745
Đặc biệt
098391
853351
500723
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 03 00; 02
Đầu 1 18 11; 15; 16 16; 19
Đầu 2 22 25 23(2)
Đầu 3 36; 37; 38 33; 35; 39
Đầu 4 40 42; 47 45; 48(2)
Đầu 5 58 51; 55 53
Đầu 6 60 61
Đầu 7 72; 74; 77 73; 78(2) 75; 76
Đầu 8 80; 84 81 80; 83; 89
Đầu 9 90; 91; 96; 99 95; 96; 99 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 24/02/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
49
54
33
Giải bảy
868
190
856
Giải sáu
1301
5601
8843
5041
2004
0542
0188
0662
9958
Giải năm
4568
3635
3998
Giải tư
12840
97243
39782
68148
25214
32458
71825
08989
30747
10802
75894
95760
53317
16519
67993
31512
92333
83837
98164
19846
29389
Giải ba
66477
05346
98046
96359
26975
03294
Giải nhì
32229
76388
09174
Giải nhất
18272
32353
18461
Đặc biệt
536047
979185
880075
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01(2) 02; 04
Đầu 1 14 17; 19 12
Đầu 2 25; 29
Đầu 3 35 33(2); 37
Đầu 4 40; 43(2); 46; 47; 48; 49 41; 42; 46; 47 46
Đầu 5 58 53; 54; 59 56; 58
Đầu 6 68(2) 60 61; 62; 64
Đầu 7 72; 77 74; 75(2)
Đầu 8 82 85; 88; 89 88; 89
Đầu 9 90; 94 93; 94; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 17/02/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
95
52
05
Giải bảy
631
905
388
Giải sáu
9106
3733
0714
0291
3851
8775
7607
8142
4562
Giải năm
4788
8571
3197
Giải tư
31875
66518
52253
12417
78837
00862
23657
92442
36946
18176
77536
82671
13672
14299
65226
49004
16400
79738
83024
50410
88538
Giải ba
47477
41741
60907
35581
90981
81141
Giải nhì
12711
17507
61721
Giải nhất
74681
41890
75688
Đặc biệt
121848
071568
623273
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 06 05; 07(2) 00; 04; 05; 07
Đầu 1 11; 14; 17; 18 10
Đầu 2 21; 24; 26
Đầu 3 31; 33; 37 36 38(2)
Đầu 4 41; 48 42; 46 41; 42
Đầu 5 53; 57 51; 52
Đầu 6 62 68 62
Đầu 7 75; 77 71(2); 72; 75; 76 73
Đầu 8 81; 88 81 81; 88(2)
Đầu 9 95 90; 91; 99 97