Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 14/07/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
56
62
62
Giải bảy
188
229
508
Giải sáu
1887
5877
6344
8648
8548
3736
8683
1490
5300
Giải năm
6132
6756
4836
Giải tư
61945
19388
79827
68852
92578
75605
33241
32547
44995
40031
55559
93602
23144
69142
10635
70119
17362
54841
37237
11134
03762
Giải ba
71059
39152
43057
03591
43950
30949
Giải nhì
63151
83507
91984
Giải nhất
64979
71074
21312
Đặc biệt
683918
864371
296906
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 05 02; 07 00; 06; 08
Đầu 1 18 12; 19
Đầu 2 27 29
Đầu 3 32 31; 36 34; 35; 36; 37
Đầu 4 41; 44; 45 42; 44; 47; 48(2) 41; 49
Đầu 5 51; 52(2); 56; 59 56; 57; 59 50
Đầu 6 62 62(3)
Đầu 7 77; 78; 79 71; 74
Đầu 8 87; 88(2) 83; 84
Đầu 9 91; 95 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 07/07/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
42
66
87
Giải bảy
296
493
550
Giải sáu
4855
2648
7629
6287
5137
2427
5410
1107
9517
Giải năm
1238
5443
7795
Giải tư
30829
06208
14192
30547
65637
63574
63668
20456
69290
33081
20100
86720
35341
80104
47319
98374
89071
76929
63408
16364
19705
Giải ba
01131
68321
39937
50548
27553
31240
Giải nhì
01749
07425
20080
Giải nhất
90512
20564
34310
Đặc biệt
953179
574449
859324
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 08 00; 04 05; 07; 08
Đầu 1 12 10(2); 17; 19
Đầu 2 21; 29(2) 20; 25; 27 24; 29
Đầu 3 31; 37; 38 37(2)
Đầu 4 42; 47; 48; 49 41; 43; 48; 49 40
Đầu 5 55 56 50; 53
Đầu 6 68 64; 66 64
Đầu 7 74; 79 71; 74
Đầu 8 81; 87 80; 87
Đầu 9 92; 96 90; 93 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 30/06/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
83
77
65
Giải bảy
848
773
650
Giải sáu
4528
0466
2565
0053
9724
6748
9175
5216
8990
Giải năm
0457
5714
6157
Giải tư
58086
63152
81638
21637
51414
46535
99674
97413
34831
38607
28856
87877
87088
12353
33868
36469
73669
83708
21370
24659
43775
Giải ba
89229
06981
83373
79273
49000
13402
Giải nhì
35072
36741
37575
Giải nhất
02925
45275
66665
Đặc biệt
157196
043540
605558
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 07 00; 02; 08
Đầu 1 14 13; 14 16
Đầu 2 25; 28; 29 24
Đầu 3 35; 37; 38 31
Đầu 4 48 40; 41; 48
Đầu 5 52; 57 53(2); 56 50; 57; 58; 59
Đầu 6 65; 66 65(2); 68; 69(2)
Đầu 7 72; 74 73(3); 75; 77(2) 70; 75(3)
Đầu 8 81; 83; 86 88
Đầu 9 96 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 23/06/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
05
44
09
Giải bảy
580
919
199
Giải sáu
8033
9785
7681
3092
8226
1465
9352
2101
9360
Giải năm
6944
7403
7040
Giải tư
95043
07206
12250
16952
69208
08509
08735
49439
66736
91491
72615
83688
14015
78831
05799
62252
96605
98864
66816
91886
49325
Giải ba
63798
16534
04618
52163
85723
00745
Giải nhì
76761
09840
40883
Giải nhất
52229
01054
08666
Đặc biệt
986566
982997
737273
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 05; 06; 08; 09 03 01; 05; 09
Đầu 1 15(2); 18; 19 16
Đầu 2 29 26 23; 25
Đầu 3 33; 34; 35 31; 36; 39
Đầu 4 43; 44 40; 44 40; 45
Đầu 5 50; 52 54 52(2)
Đầu 6 61; 66 63; 65 60; 64; 66
Đầu 7 73
Đầu 8 80; 81; 85 88 83; 86
Đầu 9 98 91; 92; 97 99(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 16/06/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
72
76
77
Giải bảy
575
316
544
Giải sáu
9025
7517
5378
0079
8118
0565
3791
2170
3650
Giải năm
5005
0732
5542
Giải tư
00062
87476
55303
61518
61444
60101
66647
87764
66080
10631
81458
34044
17448
40415
06334
09311
17090
09336
13625
45583
64051
Giải ba
04516
94983
88225
49414
01707
71610
Giải nhì
69988
45522
19017
Giải nhất
58645
55580
76060
Đặc biệt
465176
815820
472229
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 03; 05 07
Đầu 1 16; 17; 18 14; 15; 16; 18 10; 11; 17
Đầu 2 25 20; 22; 25 25; 29
Đầu 3 31; 32 34; 36
Đầu 4 44; 45; 47 44; 48 42; 44
Đầu 5 58 50; 51
Đầu 6 62 64; 65 60
Đầu 7 72; 75; 76(2); 78 76; 79 70; 77
Đầu 8 83; 88 80(2) 83
Đầu 9 90; 91