Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 18/11/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
43
92
92
Giải bảy
856
121
116
Giải sáu
0737
6826
2600
8861
5957
8501
3607
3824
5128
Giải năm
3730
9190
5536
Giải tư
56608
74592
80269
82876
65176
29468
50862
76180
10226
92347
25959
73232
93042
19816
73287
66958
50656
67873
53462
41713
47996
Giải ba
05073
67920
34037
07684
95065
79693
Giải nhì
78995
95808
29267
Giải nhất
85736
52661
97903
Đặc biệt
512653
807683
015949
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 08 01; 08 03; 07
Đầu 1 16 13; 16
Đầu 2 20; 26 21; 26 24; 28
Đầu 3 30; 36; 37 32; 37 36
Đầu 4 43 42; 47 49
Đầu 5 53; 56 57; 59 56; 58
Đầu 6 62; 68; 69 61(2) 62; 65; 67
Đầu 7 73; 76(2) 73
Đầu 8 80; 83; 84 87
Đầu 9 92; 95 90; 92 92; 93; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 11/11/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
36
33
63
Giải bảy
632
447
635
Giải sáu
1792
7043
8168
4946
1408
8885
2889
7829
0517
Giải năm
6265
1011
1394
Giải tư
11376
29894
95460
05560
15485
33032
15227
55418
77535
47832
97200
29546
49526
11723
53961
94717
29596
71714
37489
48340
73334
Giải ba
99375
88354
26112
09289
92990
13783
Giải nhì
18981
12447
11312
Giải nhất
25016
61935
93089
Đặc biệt
506839
472488
292771
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 08
Đầu 1 16 11; 12; 18 12; 14; 17(2)
Đầu 2 27 23; 26 29
Đầu 3 32(2); 36; 39 32; 33; 35(2) 34; 35
Đầu 4 43 46(2); 47(2) 40
Đầu 5 54
Đầu 6 60(2); 65; 68 61; 63
Đầu 7 75; 76 71
Đầu 8 81; 85 85; 88; 89 83; 89(3)
Đầu 9 92; 94 90; 94; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 04/11/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
73
71
87
Giải bảy
758
671
220
Giải sáu
1748
1272
5606
9661
9146
0456
6706
7154
6396
Giải năm
8554
0685
0017
Giải tư
54420
35168
42371
34579
54623
04085
36131
31237
96018
97137
60346
28947
20279
36106
93608
50160
45329
97364
07871
29594
24113
Giải ba
82191
65385
27120
16033
95807
22925
Giải nhì
76235
81652
72446
Giải nhất
23866
29031
53846
Đặc biệt
448316
479565
987644
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 06 06 06; 07; 08
Đầu 1 16 18 13; 17
Đầu 2 20; 23 20 20; 25; 29
Đầu 3 31; 35 31; 33; 37(2)
Đầu 4 48 46(2); 47 44; 46(2)
Đầu 5 54; 58 52; 56 54
Đầu 6 66; 68 61; 65 60; 64
Đầu 7 71; 72; 73; 79 71(2); 79 71
Đầu 8 85(2) 85 87
Đầu 9 91 94; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 28/10/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
58
94
05
Giải bảy
135
593
004
Giải sáu
9533
5586
1731
3893
2272
5084
0538
8278
1949
Giải năm
3387
7991
8889
Giải tư
55930
95379
39419
46788
17916
81412
77969
75022
98612
33782
68667
86114
88379
94831
13626
03747
22093
35719
51432
56050
69999
Giải ba
52199
36622
30116
51243
67714
99433
Giải nhì
65054
40546
35392
Giải nhất
60854
18173
99173
Đặc biệt
878885
028635
289436
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 04; 05
Đầu 1 12; 16; 19 12; 14; 16 14; 19
Đầu 2 22 22 26
Đầu 3 30; 31; 33; 35 31; 35 32; 33; 36; 38
Đầu 4 43; 46 47; 49
Đầu 5 54(2); 58 50
Đầu 6 69 67
Đầu 7 79 72; 73; 79 73; 78
Đầu 8 85; 86; 87; 88 82; 84 89
Đầu 9 99 91; 93(2); 94 92; 93; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 21/10/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
01
83
91
Giải bảy
982
355
805
Giải sáu
6649
9664
7180
3797
3098
0289
3558
3289
6317
Giải năm
8453
9742
3840
Giải tư
30663
99650
93012
26401
56430
57307
04955
38205
46840
43069
95039
88712
76529
98026
15939
43663
31393
44288
28492
56031
09328
Giải ba
12157
82894
96012
91607
96604
97772
Giải nhì
00481
01411
89678
Giải nhất
57426
48505
26367
Đặc biệt
903291
670174
135378
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01(2); 07 05(2); 07 04; 05
Đầu 1 12 11; 12(2) 17
Đầu 2 26 26; 29 28
Đầu 3 30 39 31; 39
Đầu 4 49 40; 42 40
Đầu 5 50; 53; 55; 57 55 58
Đầu 6 63; 64 69 63; 67
Đầu 7 74 72; 78(2)
Đầu 8 80; 81; 82 83; 89 88; 89
Đầu 9 91; 94 97; 98 91; 92; 93