Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 10/12/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
50
08
69
Giải bảy
787
127
946
Giải sáu
9089
6333
3289
3939
6840
4498
3628
6448
9457
Giải năm
8243
4349
2884
Giải tư
03391
13944
67967
85319
22803
12848
32613
02082
03756
78414
40287
22812
01788
12673
82947
01405
64472
09732
19826
67235
67423
Giải ba
39700
83550
65319
36374
74064
56175
Giải nhì
20993
18529
62380
Giải nhất
46671
19154
97075
Đặc biệt
733861
044788
278631
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 03 08 05
Đầu 1 13; 19 12; 14; 19
Đầu 2 27; 29 23; 26; 28
Đầu 3 33 39 31; 32; 35
Đầu 4 43; 44; 48 40; 49 46; 47; 48
Đầu 5 50(2) 54; 56 57
Đầu 6 61; 67 64; 69
Đầu 7 71 73; 74 72; 75(2)
Đầu 8 87; 89(2) 82; 87; 88(2) 80; 84
Đầu 9 91; 93 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 03/12/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
30
28
76
Giải bảy
120
847
254
Giải sáu
3138
7482
7247
6667
8670
8727
1290
4303
1966
Giải năm
7424
8578
2533
Giải tư
25160
61076
72923
36732
31787
63128
69487
20813
42200
82361
23744
59776
26383
87334
27397
52182
54562
46044
48945
51792
87110
Giải ba
39301
34502
19660
72780
31230
02915
Giải nhì
69965
42001
90966
Giải nhất
32114
96671
03370
Đặc biệt
797229
349114
645742
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 02 00; 01 03
Đầu 1 14 13; 14 10; 15
Đầu 2 20; 23; 24; 28; 29 27; 28
Đầu 3 30; 32; 38 34 30; 33
Đầu 4 47 44; 47 42; 44; 45
Đầu 5 54
Đầu 6 60; 65 60; 61; 67 62; 66(2)
Đầu 7 76 70; 71; 76; 78 70; 76
Đầu 8 82; 87(2) 80; 83 82
Đầu 9 90; 92; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 26/11/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
53
32
59
Giải bảy
666
931
416
Giải sáu
4777
0192
9394
0894
2586
8006
2986
9165
8864
Giải năm
5345
9124
4700
Giải tư
08917
66920
58173
20736
00814
79283
52075
25785
23477
25885
83238
64194
79338
42119
96345
61926
32787
45642
59566
53418
29683
Giải ba
16854
24227
51816
45745
10834
31500
Giải nhì
23284
13438
24909
Giải nhất
49600
82479
09163
Đặc biệt
386902
564921
306245
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 02 06 00(2); 09
Đầu 1 14; 17 16; 19 16; 18
Đầu 2 20; 27 21; 24 26
Đầu 3 36 31; 32; 38(3) 34
Đầu 4 45 45 42; 45(2)
Đầu 5 53; 54 59
Đầu 6 66 63; 64; 65; 66
Đầu 7 73; 75; 77 77; 79
Đầu 8 83; 84 85(2); 86 83; 86; 87
Đầu 9 92; 94 94(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 19/11/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
20
08
24
Giải bảy
986
822
492
Giải sáu
0056
5702
5216
0832
3253
6898
7819
3667
2082
Giải năm
8909
2741
7976
Giải tư
04433
62172
47622
95029
80836
15012
30888
84491
10327
95832
61630
90692
28793
28600
97597
91887
33034
65673
35454
58730
54551
Giải ba
93933
17703
79330
49374
64345
51901
Giải nhì
09593
49541
03529
Giải nhất
99578
03204
50314
Đặc biệt
092743
564242
654274
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 02; 03; 09 00; 04; 08 01
Đầu 1 12; 16 14; 19
Đầu 2 20; 22; 29 22; 27 24; 29
Đầu 3 33(2); 36 30(2); 32(2) 30; 34
Đầu 4 43 41(2); 42 45
Đầu 5 56 53 51; 54
Đầu 6 67
Đầu 7 72; 78 74 73; 74; 76
Đầu 8 86; 88 82; 87
Đầu 9 93 91; 92; 93; 98 92; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 12/11/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
08
16
76
Giải bảy
244
141
553
Giải sáu
8105
2788
9962
8281
4829
1028
2224
0509
8971
Giải năm
3936
2552
3033
Giải tư
90767
78643
21291
08138
94454
87466
85186
37645
61286
13821
65988
02519
93046
08840
64804
89566
14891
83570
74027
55122
59706
Giải ba
29868
33883
64467
73400
97546
83751
Giải nhì
16996
15509
84701
Giải nhất
17582
76738
91890
Đặc biệt
367131
327001
566724
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 05; 08 00; 01; 09 01; 04; 06; 09
Đầu 1 16; 19
Đầu 2 21; 28; 29 22; 24(2); 27
Đầu 3 31; 36; 38 38 33
Đầu 4 43; 44 40; 41; 45; 46 46
Đầu 5 54 52 51; 53
Đầu 6 62; 66; 67; 68 67 66
Đầu 7 70; 71; 76
Đầu 8 82; 83; 86; 88 81; 86; 88
Đầu 9 91; 96 90; 91