Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 11/03/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
10
17
86
Giải bảy
688
689
641
Giải sáu
7047
2261
8746
6353
8218
7369
5841
2720
4298
Giải năm
2942
0051
9880
Giải tư
50791
52804
60960
41529
05350
54363
30452
02708
54554
47558
93680
19172
29098
10574
84276
85172
46422
33257
04248
23026
39436
Giải ba
98012
72660
14408
91708
26383
64876
Giải nhì
75075
90314
53815
Giải nhất
69579
08084
69838
Đặc biệt
832932
252342
761766
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 04 08(3)
Đầu 1 10; 12 14; 17; 18 15
Đầu 2 29 20; 22; 26
Đầu 3 32 36; 38
Đầu 4 42; 46; 47 42 41(2); 48
Đầu 5 50; 52 51; 53; 54; 58 57
Đầu 6 60(2); 61; 63 69 66
Đầu 7 75; 79 72; 74 72; 76(2)
Đầu 8 88 80; 84; 89 80; 83; 86
Đầu 9 91 98 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 04/03/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
89
53
58
Giải bảy
022
660
407
Giải sáu
8101
7010
2497
8775
0198
3625
8040
2480
0126
Giải năm
0536
6311
4585
Giải tư
97500
60260
45326
17632
93297
54078
43853
54230
42655
53191
75326
16078
20387
61426
72321
13868
94666
79083
27281
81526
58109
Giải ba
42475
55532
61946
64524
05603
58151
Giải nhì
20109
19214
72635
Giải nhất
47041
38568
77754
Đặc biệt
499142
851554
167858
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 01; 09 03; 07; 09
Đầu 1 10 11; 14
Đầu 2 22; 26 24; 25; 26(2) 21; 26(2)
Đầu 3 32(2); 36 30 35
Đầu 4 41; 42 46 40
Đầu 5 53 53; 54; 55 51; 54; 58(2)
Đầu 6 60 60; 68 66; 68
Đầu 7 75; 78 75; 78
Đầu 8 89 87 80; 81; 83; 85
Đầu 9 97(2) 91; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 25/02/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
86
90
66
Giải bảy
682
051
248
Giải sáu
6460
6012
1292
5081
4957
7055
8365
4295
4829
Giải năm
0860
0396
5545
Giải tư
47154
77793
66802
12072
37956
53126
18992
33287
13346
35247
91449
64462
64119
31959
98608
75355
79679
71313
76308
40133
97574
Giải ba
83269
79875
11813
42754
04923
00086
Giải nhì
73009
93231
15875
Giải nhất
63097
29231
19873
Đặc biệt
671120
615308
907588
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 02; 09 08 08(2)
Đầu 1 12 13; 19 13
Đầu 2 20; 26 23; 29
Đầu 3 31(2) 33
Đầu 4 46; 47; 49 45; 48
Đầu 5 54; 56 51; 54; 55; 57; 59 55
Đầu 6 60(2); 69 62 65; 66
Đầu 7 72; 75 73; 74; 75; 79
Đầu 8 82; 86 81; 87 86; 88
Đầu 9 92(2); 93; 97 90; 96 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 18/02/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
58
15
67
Giải bảy
730
628
125
Giải sáu
9063
8548
0004
8633
4511
5862
8069
4590
2297
Giải năm
3842
9329
8317
Giải tư
85795
04865
75739
27966
29805
57603
71980
27540
53234
58387
47170
24154
22990
56863
86443
45201
92304
01816
63839
21928
44415
Giải ba
09999
05019
14868
41081
88943
55201
Giải nhì
85429
59167
35808
Giải nhất
51958
99390
13353
Đặc biệt
981926
276334
222786
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 03; 04; 05 01(2); 04; 08
Đầu 1 19 11; 15 15; 16; 17
Đầu 2 26; 29 28; 29 25; 28
Đầu 3 30; 39 33; 34(2) 39
Đầu 4 42; 48 40 43(2)
Đầu 5 58(2) 54 53
Đầu 6 63; 65; 66 62; 63; 67; 68 67; 69
Đầu 7 70
Đầu 8 80 81; 87 86
Đầu 9 95; 99 90(2) 90; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 11/02/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
23
96
88
Giải bảy
586
724
852
Giải sáu
4286
1872
7517
0705
9389
9853
3759
3402
9705
Giải năm
9636
8814
8623
Giải tư
80459
10200
68084
50940
93681
78842
63081
40783
14034
04573
28232
26668
23520
42287
21776
20963
21616
41304
82746
84922
23893
Giải ba
27128
67215
15843
44421
03956
31363
Giải nhì
52154
27215
52556
Giải nhất
69743
24784
22599
Đặc biệt
896352
493457
830269
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00 05 02; 04; 05
Đầu 1 15; 17 14; 15 16
Đầu 2 23; 28 20; 21; 24 22; 23
Đầu 3 36 32; 34
Đầu 4 40; 42; 43 43 46
Đầu 5 52; 54; 59 53; 57 52; 56(2); 59
Đầu 6 68 63(2); 69
Đầu 7 72 73 76
Đầu 8 81(2); 84; 86(2) 83; 84; 87; 89 88
Đầu 9 96 93; 99