Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 12/05/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
42
12
08
Giải bảy
166
273
407
Giải sáu
6335
0076
3973
6976
8272
0287
5467
5036
0120
Giải năm
2210
6091
7195
Giải tư
23909
27696
13713
67199
17764
56498
11013
20069
56967
53418
06709
26387
46364
95491
96127
66522
47003
48863
10558
31449
28929
Giải ba
14533
59238
06022
66050
89688
37499
Giải nhì
47381
46367
31879
Giải nhất
83783
91267
04578
Đặc biệt
293580
036168
002268
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 09 09 03; 07; 08
Đầu 1 10; 13(2) 12; 18
Đầu 2 22 20; 22; 27; 29
Đầu 3 33; 35; 38 36
Đầu 4 42 49
Đầu 5 50 58
Đầu 6 64; 66 64; 67(3); 68; 69 63; 67; 68
Đầu 7 73; 76 72; 73; 76 78; 79
Đầu 8 80; 81; 83 87(2) 88
Đầu 9 96; 98; 99 91(2) 95; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 05/05/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
06
20
03
Giải bảy
260
508
599
Giải sáu
0254
3805
6242
5304
8258
7814
0810
1765
3622
Giải năm
4566
6577
0902
Giải tư
65594
08353
39902
74118
39954
78032
33482
00563
89910
03816
04590
92262
76786
18445
06072
62097
26213
24305
10201
37219
60589
Giải ba
57459
63554
97848
62731
22841
67639
Giải nhì
42300
48192
82041
Giải nhất
07568
20558
18849
Đặc biệt
827052
997822
757987
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 02; 05; 06 04; 08 01; 02; 03; 05
Đầu 1 18 10; 14; 16 10; 13; 19
Đầu 2 20; 22 22
Đầu 3 32 31 39
Đầu 4 42 45; 48 41(2); 49
Đầu 5 52; 53; 54(3); 59 58(2)
Đầu 6 60; 66; 68 62; 63 65
Đầu 7 77 72
Đầu 8 82 86 87; 89
Đầu 9 94 90; 92 97; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 28/04/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
44
96
22
Giải bảy
754
287
453
Giải sáu
3760
3523
8954
2770
9495
2326
4655
7143
3809
Giải năm
9291
6108
9259
Giải tư
56077
44299
67884
63135
19277
83318
40666
79376
77888
63787
69636
26420
83146
80939
75253
88565
19148
03012
60876
78786
39937
Giải ba
50892
13444
37494
58181
77571
52521
Giải nhì
12601
29824
33568
Giải nhất
77460
25568
41545
Đặc biệt
751246
956869
689578
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01 08 09
Đầu 1 18 12
Đầu 2 23 20; 24; 26 21; 22
Đầu 3 35 36; 39 37
Đầu 4 44(2); 46 46 43; 45; 48
Đầu 5 54(2) 53(2); 55; 59
Đầu 6 60(2); 66 68; 69 65; 68
Đầu 7 77(2) 70; 76 71; 76; 78
Đầu 8 84 81; 87(2); 88 86
Đầu 9 91; 92; 99 94; 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 21/04/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
91
55
43
Giải bảy
233
960
654
Giải sáu
0330
2243
1904
6161
0599
2775
2788
2527
1867
Giải năm
6873
0684
6718
Giải tư
86062
13052
36820
55883
28200
15606
97257
11757
56596
86362
25733
42463
95784
13877
39455
51441
82103
85618
68555
83251
17276
Giải ba
36805
72561
38055
87724
05541
60340
Giải nhì
82278
40138
37231
Giải nhất
06761
64895
29506
Đặc biệt
945466
458973
852526
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 04; 05; 06 03; 06
Đầu 1 18(2)
Đầu 2 20 24 26; 27
Đầu 3 30; 33 33; 38 31
Đầu 4 43 40; 41(2); 43
Đầu 5 52; 57 55(2); 57 51; 54; 55(2)
Đầu 6 61(2); 62; 66 60; 61; 62; 63 67
Đầu 7 73; 78 73; 75; 77 76
Đầu 8 83 84(2) 88
Đầu 9 91 95; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 14/04/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
50
06
68
Giải bảy
130
159
115
Giải sáu
9401
1186
4947
1803
1934
4670
9436
3024
1030
Giải năm
8743
7150
0018
Giải tư
10168
69443
62369
83120
66422
78046
68248
15726
40232
42465
60592
70378
73425
50849
28484
25903
45169
35020
31952
38816
96045
Giải ba
82930
17018
17303
11851
33945
28005
Giải nhì
93223
23200
77707
Giải nhất
76120
48441
07683
Đặc biệt
992420
081557
739909
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01 00; 03(2); 06 03; 05; 07; 09
Đầu 1 18 15; 16; 18
Đầu 2 20(3); 22; 23 25; 26 20; 24
Đầu 3 30(2) 32; 34 30; 36
Đầu 4 43(2); 46; 47; 48 41; 49 45(2)
Đầu 5 50 50; 51; 57; 59 52
Đầu 6 68; 69 65 68; 69
Đầu 7 70; 78
Đầu 8 86 83; 84
Đầu 9 92