Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 13/01/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
36
78
55
Giải bảy
010
642
787
Giải sáu
9527
0001
6931
9975
5894
7771
6368
8653
7383
Giải năm
7019
6129
5656
Giải tư
62512
74724
42404
31352
83401
86249
58267
98442
97383
34788
90617
68133
53366
38758
79165
78222
49313
44123
06334
74989
18591
Giải ba
13445
11394
91994
76522
16568
65634
Giải nhì
29823
76729
98923
Giải nhất
50357
53195
05919
Đặc biệt
952263
250328
228836
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01(2); 04
Đầu 1 10; 12; 19 17 13; 19
Đầu 2 23; 24; 27 22; 28; 29(2) 22; 23(2)
Đầu 3 31; 36 33 34(2); 36
Đầu 4 45; 49 42(2)
Đầu 5 52; 57 58 53; 55; 56
Đầu 6 63; 67 66 65; 68(2)
Đầu 7 71; 75; 78
Đầu 8 83; 88 83; 87; 89
Đầu 9 94 94(2); 95 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 06/01/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
97
46
76
Giải bảy
958
965
049
Giải sáu
4885
2150
7918
0136
0335
1420
1557
6193
9934
Giải năm
3659
3614
9363
Giải tư
75363
35888
52890
17138
61594
15195
84231
14093
66219
67287
62888
63809
93852
45049
69138
43602
66738
15999
24910
80650
01852
Giải ba
08710
24481
40804
73549
73582
59461
Giải nhì
99639
36805
06058
Giải nhất
60670
69142
97628
Đặc biệt
755583
156899
314053
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 04; 05; 09 02
Đầu 1 10; 18 14; 19 10
Đầu 2 20 28
Đầu 3 31; 38; 39 35; 36 34; 38(2)
Đầu 4 42; 46; 49(2) 49
Đầu 5 50; 58; 59 52 50; 52; 53; 57; 58
Đầu 6 63 65 61; 63
Đầu 7 70 76
Đầu 8 81; 83; 85; 88 87; 88 82
Đầu 9 90; 94; 95; 97 93; 99 93; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 30/12/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
95
64
00
Giải bảy
120
740
966
Giải sáu
6206
5932
7215
0773
1724
7660
9420
6398
0357
Giải năm
1638
9665
1351
Giải tư
74103
62659
35181
87554
33306
20207
21491
32143
35687
14254
27728
18342
93627
44734
39981
95147
06981
17597
25179
34789
83585
Giải ba
49169
56392
48461
04451
64500
35057
Giải nhì
48637
30573
01677
Giải nhất
71199
51181
59462
Đặc biệt
412470
883916
562923
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 03; 06(2); 07 00(2)
Đầu 1 15 16
Đầu 2 20 24; 27; 28 20; 23
Đầu 3 32; 37; 38 34
Đầu 4 40; 42; 43 47
Đầu 5 54; 59 51; 54 51; 57(2)
Đầu 6 69 60; 61; 64; 65 62; 66
Đầu 7 70 73(2) 77; 79
Đầu 8 81 81; 87 81(2); 85; 89
Đầu 9 91; 92; 95; 99 97; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 23/12/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
00
71
72
Giải bảy
066
011
654
Giải sáu
2586
5179
2652
5319
8087
9088
8934
9473
6101
Giải năm
8571
9911
6219
Giải tư
37696
38204
24231
48707
41158
50458
20790
31964
80421
70058
01554
02649
45678
66973
47391
60048
95506
91161
07831
66096
61451
Giải ba
37358
02161
96732
49078
36952
91249
Giải nhì
38646
33795
64011
Giải nhất
08463
78439
50827
Đặc biệt
058338
088692
190253
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 04; 07 01; 06
Đầu 1 11(2); 19 11; 19
Đầu 2 21 27
Đầu 3 31; 38 32; 39 31; 34
Đầu 4 46 49 48; 49
Đầu 5 52; 58(3) 54; 58 51; 52; 53; 54
Đầu 6 61; 63; 66 64 61
Đầu 7 71; 79 71; 73; 78(2) 72; 73
Đầu 8 86 87; 88
Đầu 9 90; 96 92; 95 91; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 16/12/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
95
44
73
Giải bảy
563
520
835
Giải sáu
3656
1977
6893
3821
0566
8806
9960
1162
1266
Giải năm
9675
0966
4086
Giải tư
50407
24334
61192
90869
52219
47021
73979
25492
18128
40305
58834
10566
71044
83019
38919
92552
63107
02677
64145
27180
43109
Giải ba
46281
45991
03583
45933
88376
60660
Giải nhì
22290
56083
99892
Giải nhất
01395
62225
94546
Đặc biệt
073524
232815
475725
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 07 05; 06 07; 09
Đầu 1 19 15; 19 19
Đầu 2 21; 24 20; 21; 25; 28 25
Đầu 3 34 33; 34 35
Đầu 4 44(2) 45; 46
Đầu 5 56 52
Đầu 6 63; 69 66(3) 60(2); 62; 66
Đầu 7 75; 77; 79 73; 76; 77
Đầu 8 81 83(2) 80; 86
Đầu 9 90; 91; 92; 93; 95(2) 92 92