Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 08/07/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
63
86
02
Giải bảy
432
675
761
Giải sáu
3439
3393
4628
4304
7760
1598
4480
9212
5789
Giải năm
6771
4631
2580
Giải tư
39505
10460
91344
08191
90926
03478
38565
22212
15660
40955
25288
27224
52907
60200
85927
46864
17011
66690
91983
25705
46009
Giải ba
90083
22729
85452
91099
90699
88324
Giải nhì
01696
07748
54378
Giải nhất
54602
03821
40165
Đặc biệt
864312
516962
439388
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 02; 05 00; 04; 07 02; 05; 09
Đầu 1 12 12 11; 12
Đầu 2 26; 28; 29 21; 24 24; 27
Đầu 3 32; 39 31
Đầu 4 44 48
Đầu 5 52; 55
Đầu 6 60; 63; 65 60(2); 62 61; 64; 65
Đầu 7 71; 78 75 78
Đầu 8 83 86; 88 80(2); 83; 88; 89
Đầu 9 91; 93; 96 98; 99 90; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 01/07/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
42
26
37
Giải bảy
768
010
081
Giải sáu
6839
7018
4975
9318
7155
7660
0881
4238
0009
Giải năm
7104
0342
4984
Giải tư
01290
77831
53905
45893
16161
89246
23971
48877
46796
67861
19814
71316
23325
50028
73232
71526
04836
36652
91449
55958
53217
Giải ba
22785
56217
22384
80540
46128
68727
Giải nhì
17158
47273
77057
Giải nhất
55948
13002
50051
Đặc biệt
613118
803667
458717
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 04; 05 02 09
Đầu 1 17; 18(2) 10; 14; 16; 18 17(2)
Đầu 2 25; 26; 28 26; 27; 28
Đầu 3 31; 39 32; 36; 37; 38
Đầu 4 42; 46; 48 40; 42 49
Đầu 5 58 55 51; 52; 57; 58
Đầu 6 61; 68 60; 61; 67
Đầu 7 71; 75 73; 77
Đầu 8 85 84 81(2); 84
Đầu 9 90; 93 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 24/06/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
09
42
96
Giải bảy
938
867
702
Giải sáu
2511
0651
3979
2333
8378
6294
3923
0993
4659
Giải năm
2591
2480
5583
Giải tư
38835
86294
33030
86619
82143
34744
29924
76783
62497
79363
77933
19565
80351
50957
83951
00775
33637
10145
85585
73551
20293
Giải ba
19118
20401
42193
34780
03226
92868
Giải nhì
22831
37802
01125
Giải nhất
06831
21026
95796
Đặc biệt
428584
113849
133610
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 09 02 02
Đầu 1 11; 18; 19 10
Đầu 2 24 26 23; 25; 26
Đầu 3 30; 31(2); 35; 38 33(2) 37
Đầu 4 43; 44 42; 49 45
Đầu 5 51 51; 57 51(2); 59
Đầu 6 63; 65; 67 68
Đầu 7 79 78 75
Đầu 8 84 80(2); 83 83; 85
Đầu 9 91; 94 93; 94; 97 93(2); 96(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 17/06/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
45
48
95
Giải bảy
300
128
779
Giải sáu
7578
5736
4715
0053
7320
2461
9406
6714
7771
Giải năm
4872
3463
0754
Giải tư
96743
25688
84255
48124
87221
28548
07316
45923
26353
92295
11252
98371
62411
70442
34142
19008
02276
61550
83171
28484
00359
Giải ba
30432
62046
48800
31066
08764
23033
Giải nhì
91023
69401
19004
Giải nhất
43917
12811
48206
Đặc biệt
665869
936083
230518
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00 00; 01 04; 06(2); 08
Đầu 1 15; 16; 17 11(2) 14; 18
Đầu 2 21; 23; 24 20; 23; 28
Đầu 3 32; 36 33
Đầu 4 43; 45; 46; 48 42; 48 42
Đầu 5 55 52; 53(2) 50; 54; 59
Đầu 6 69 61; 63; 66 64
Đầu 7 72; 78 71 71(2); 76; 79
Đầu 8 88 83 84
Đầu 9 95 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 10/06/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
64
28
90
Giải bảy
185
061
982
Giải sáu
8196
7201
3397
3935
3908
1039
5498
6793
1631
Giải năm
2503
8829
2371
Giải tư
00891
43430
61736
06538
09011
32106
61293
18677
60141
45742
02442
32593
49442
41266
05599
21871
92088
84628
12897
13058
09035
Giải ba
35376
24081
67306
64827
90446
85389
Giải nhì
12038
65960
90513
Giải nhất
93153
11325
84951
Đặc biệt
587315
348308
518355
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 03; 06 06; 08(2)
Đầu 1 11; 15 13
Đầu 2 25; 27; 28; 29 28
Đầu 3 30; 36; 38(2) 35; 39 31; 35
Đầu 4 41; 42(3) 46
Đầu 5 53 51; 55; 58
Đầu 6 64 60; 61; 66
Đầu 7 76 77 71(2)
Đầu 8 81; 85 82; 88; 89
Đầu 9 91; 93; 96; 97 93 90; 93; 97; 98; 99