Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 05/11/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
54
92
09
Giải bảy
234
228
109
Giải sáu
2095
9551
2766
8536
0251
8598
0068
1410
4455
Giải năm
6007
0966
5857
Giải tư
07861
79062
63042
45899
75444
10561
35945
26175
26116
42184
47635
37809
48538
13412
64678
96547
67249
37955
53780
61966
25516
Giải ba
62216
79108
76870
53866
55652
63963
Giải nhì
07026
29842
51457
Giải nhất
11379
51972
14431
Đặc biệt
630031
757780
586659
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 07; 08 09 09(2)
Đầu 1 16 12; 16 10; 16
Đầu 2 26 28
Đầu 3 31; 34 35; 36; 38 31
Đầu 4 42; 44; 45 42 47; 49
Đầu 5 51; 54 51 52; 55(2); 57(2); 59
Đầu 6 61(2); 62; 66 66(2) 63; 66; 68
Đầu 7 79 70; 72; 75 78
Đầu 8 80; 84 80
Đầu 9 95; 99 92; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 29/10/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
16
15
08
Giải bảy
589
483
749
Giải sáu
6116
9689
1347
8876
1871
8056
6949
3384
7635
Giải năm
1746
0930
3687
Giải tư
51635
87734
36755
45218
86884
03069
65045
71475
28776
12039
01096
90765
16200
57248
02779
40923
04608
46752
90157
52716
78686
Giải ba
45191
46495
49075
21719
47754
42666
Giải nhì
11806
90346
50533
Giải nhất
17306
52063
98839
Đặc biệt
856381
637570
990259
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 06(2) 00 08(2)
Đầu 1 16(2); 18 15; 19 16
Đầu 2 23
Đầu 3 34; 35 30; 39 33; 35; 39
Đầu 4 45; 46; 47 46; 48 49(2)
Đầu 5 55 56 52; 54; 57; 59
Đầu 6 69 63; 65 66
Đầu 7 70; 71; 75(2); 76(2) 79
Đầu 8 81; 84; 89(2) 83 84; 86; 87
Đầu 9 91; 95 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 22/10/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
76
09
47
Giải bảy
956
888
315
Giải sáu
3162
8443
4117
8291
4990
0336
7310
1237
9639
Giải năm
7553
2300
9020
Giải tư
03852
57746
44087
79189
12732
93495
54000
50646
13206
99361
25329
91486
14504
70781
16148
96279
69943
16401
96080
79659
23939
Giải ba
11649
00562
70847
10018
30936
16060
Giải nhì
68182
49597
57175
Giải nhất
40445
32585
35229
Đặc biệt
597103
459370
381000
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 03 00; 04; 06; 09 00; 01
Đầu 1 17 18 10; 15
Đầu 2 29 20; 29
Đầu 3 32 36 36; 37; 39(2)
Đầu 4 43; 45; 46; 49 46; 47 43; 47; 48
Đầu 5 52; 53; 56 59
Đầu 6 62(2) 61 60
Đầu 7 76 70 75; 79
Đầu 8 82; 87; 89 81; 85; 86; 88 80
Đầu 9 95 90; 91; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 15/10/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
08
74
15
Giải bảy
583
788
951
Giải sáu
7092
3053
7159
1657
2293
9699
6385
8162
4508
Giải năm
1084
0871
9330
Giải tư
48628
97526
08789
86362
06465
50428
83553
69914
59598
00609
38916
59851
84794
33095
56055
21713
97297
37678
70218
78449
98032
Giải ba
42206
17354
18903
88283
24753
08583
Giải nhì
19978
73418
88279
Giải nhất
94292
12517
43366
Đặc biệt
707506
436239
048262
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 06(2); 08 03; 09 08
Đầu 1 14; 16; 17; 18 13; 15; 18
Đầu 2 26; 28(2)
Đầu 3 39 30; 32
Đầu 4 49
Đầu 5 53(2); 54; 59 51; 57 51; 53; 55
Đầu 6 62; 65 62(2); 66
Đầu 7 78 71; 74 78; 79
Đầu 8 83; 84; 89 83; 88 83; 85
Đầu 9 92(2) 93; 94; 95; 98; 99 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 08/10/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
38
25
63
Giải bảy
894
164
381
Giải sáu
1802
2029
9356
0870
8749
0578
8483
2585
2265
Giải năm
7272
6621
9658
Giải tư
60375
26301
91816
79359
46221
08648
60393
73582
75134
91284
48610
27962
89635
13533
69044
25426
20504
29989
71011
47215
96462
Giải ba
70222
56878
42676
00377
03565
46257
Giải nhì
77589
54034
67866
Giải nhất
68517
65781
45270
Đặc biệt
804234
632929
479834
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 02 04
Đầu 1 16; 17 10 11; 15
Đầu 2 21; 22; 29 21; 25; 29 26
Đầu 3 34; 38 33; 34(2); 35 34
Đầu 4 48 49 44
Đầu 5 56; 59 57; 58
Đầu 6 62; 64 62; 63; 65(2); 66
Đầu 7 72; 75; 78 70; 76; 77; 78 70
Đầu 8 89 81; 82; 84 81; 83; 85; 89
Đầu 9 93; 94