Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 07/04/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
76
03
73
Giải bảy
896
802
460
Giải sáu
0519
1947
5065
1272
9319
8351
1603
0180
3537
Giải năm
5881
7822
9110
Giải tư
28829
84628
03583
67599
22621
10876
20880
54615
09288
05919
64845
58689
52556
55450
53921
75720
43683
03548
70393
46025
76701
Giải ba
02593
79846
13171
29141
64048
66577
Giải nhì
58556
36701
84496
Giải nhất
35478
07907
03761
Đặc biệt
247114
276929
492038
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 02; 03; 07 01; 03
Đầu 1 14; 19 15; 19(2) 10
Đầu 2 21; 28; 29 22; 29 20; 21; 25
Đầu 3 37; 38
Đầu 4 46; 47 41; 45 48(2)
Đầu 5 56 50; 51; 56
Đầu 6 65 60; 61
Đầu 7 76(2); 78 71; 72 73; 77
Đầu 8 80; 81; 83 88; 89 80; 83
Đầu 9 93; 96; 99 93; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 31/03/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
82
85
11
Giải bảy
647
988
700
Giải sáu
4927
7769
6014
0598
9886
1849
3513
7123
7684
Giải năm
6094
2149
3731
Giải tư
99389
15044
99441
12169
50294
11043
70493
78478
09518
80554
61687
41805
14007
26137
21272
68111
32900
22846
95474
31697
45665
Giải ba
48942
52284
63462
01867
79842
84662
Giải nhì
10915
04235
47002
Giải nhất
79555
25640
02795
Đặc biệt
500168
566029
483077
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 05; 07 00(2); 02
Đầu 1 14; 15 18 11(2); 13
Đầu 2 27 29 23
Đầu 3 35; 37 31
Đầu 4 41; 42; 43; 44; 47 40; 49(2) 42; 46
Đầu 5 55 54
Đầu 6 68; 69(2) 62; 67 62; 65
Đầu 7 78 72; 74; 77
Đầu 8 82; 84; 89 85; 86; 87; 88 84
Đầu 9 93; 94(2) 98 95; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 24/03/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
69
45
78
Giải bảy
773
677
389
Giải sáu
6226
3760
3922
2260
3985
3150
9142
2016
5175
Giải năm
1464
0999
0680
Giải tư
09049
97503
35413
94394
24869
16521
18441
26019
69217
78939
17317
49612
02890
97622
62286
55447
16519
32280
89248
30442
53314
Giải ba
72011
37362
62860
07513
26308
14649
Giải nhì
83903
17598
08100
Giải nhất
52890
38005
41740
Đặc biệt
365946
991294
198876
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 03(2) 05 00; 08
Đầu 1 11; 13 12; 13; 17(2); 19 14; 16; 19
Đầu 2 21; 22; 26 22
Đầu 3 39
Đầu 4 41; 46; 49 45 40; 42(2); 47; 48; 49
Đầu 5 50
Đầu 6 60; 62; 64; 69(2) 60(2)
Đầu 7 73 77 75; 76; 78
Đầu 8 85 80(2); 86; 89
Đầu 9 90; 94 90; 94; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 17/03/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
27
50
91
Giải bảy
139
482
196
Giải sáu
8623
8477
8101
9617
7826
3273
4786
0752
2699
Giải năm
0821
0295
3848
Giải tư
07368
69789
86141
55358
59821
35447
46036
01999
82892
68646
38025
99443
76095
35258
46559
03390
72375
71203
10403
70376
73162
Giải ba
95529
65208
48432
07669
44043
60573
Giải nhì
32170
49735
84446
Giải nhất
97003
42836
65575
Đặc biệt
241442
947038
970452
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 03; 08 03(2)
Đầu 1 17
Đầu 2 21(2); 23; 27; 29 25; 26
Đầu 3 36; 39 32; 35; 36; 38
Đầu 4 41; 42; 47 43; 46 43; 46; 48
Đầu 5 58 50; 58 52(2); 59
Đầu 6 68 69 62
Đầu 7 70; 77 73 73; 75(2); 76
Đầu 8 89 82 86
Đầu 9 92; 95(2); 99 90; 91; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 10/03/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
93
65
06
Giải bảy
561
390
351
Giải sáu
8789
4785
6344
5495
9407
8154
5143
2712
6645
Giải năm
9335
2135
3236
Giải tư
96091
78507
34189
82228
26212
49861
36247
57711
69627
19511
88918
80640
13545
97945
65981
26896
66287
34925
70438
33127
70518
Giải ba
41401
89871
27236
50849
44242
77818
Giải nhì
96585
63741
48981
Giải nhất
50132
06706
46768
Đặc biệt
352934
449587
664584
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 07 06; 07 06
Đầu 1 12 11(2); 18 12; 18(2)
Đầu 2 28 27 25; 27
Đầu 3 32; 34; 35 35; 36 36; 38
Đầu 4 44; 47 40; 41; 45(2); 49 42; 43; 45
Đầu 5 54 51
Đầu 6 61(2) 65 68
Đầu 7 71
Đầu 8 85(2); 89(2) 87 81(2); 84; 87
Đầu 9 91; 93 90; 95 96