Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 03/06/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
07
10
64
Giải bảy
256
105
306
Giải sáu
2468
2383
3824
5934
0438
3545
4941
5618
5887
Giải năm
9080
2044
9214
Giải tư
83935
35909
80274
71281
65036
19809
61936
63777
83167
81869
03606
12571
51438
87826
75157
37230
41376
65380
09362
77454
29579
Giải ba
66571
63742
43186
45319
14789
25337
Giải nhì
55662
53485
24757
Giải nhất
05651
92629
99781
Đặc biệt
753447
696660
463285
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 07; 09(2) 05; 06 06
Đầu 1 10; 19 14; 18
Đầu 2 24 26; 29
Đầu 3 35; 36(2) 34; 38(2) 30; 37
Đầu 4 42; 47 44; 45 41
Đầu 5 51; 56 54; 57(2)
Đầu 6 62; 68 60; 67; 69 62; 64
Đầu 7 71; 74 71; 77 76; 79
Đầu 8 80; 81; 83 85; 86 80; 81; 85; 87; 89
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 27/05/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
53
10
69
Giải bảy
997
447
982
Giải sáu
2357
4759
5377
1603
3796
1095
9851
9642
9521
Giải năm
1624
9918
7972
Giải tư
89160
68442
72256
14522
73416
52382
12042
65947
11195
49669
87857
27333
48558
42031
31215
82451
99299
86296
09659
83301
42201
Giải ba
97760
51079
24349
48603
99146
24034
Giải nhì
33967
24341
16114
Giải nhất
46245
16086
46406
Đặc biệt
799397
179516
014287
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 03(2) 01(2); 06
Đầu 1 16 10; 16; 18 14; 15
Đầu 2 22; 24 21
Đầu 3 31; 33 34
Đầu 4 42(2); 45 41; 47(2); 49 42; 46
Đầu 5 53; 56; 57; 59 57; 58 51(2); 59
Đầu 6 60(2); 67 69 69
Đầu 7 77; 79 72
Đầu 8 82 86 82; 87
Đầu 9 97(2) 95(2); 96 96; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 20/05/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
05
34
72
Giải bảy
058
861
039
Giải sáu
7060
8984
3634
4819
5443
2039
9979
1767
4766
Giải năm
6068
2015
3537
Giải tư
23283
63168
13983
12925
97812
10431
81082
26106
80759
53526
19180
44852
94250
21065
44987
74228
96852
83325
94751
67100
05293
Giải ba
88846
95940
28094
23312
91699
31240
Giải nhì
07232
16303
48851
Giải nhất
81944
66229
43269
Đặc biệt
104825
056954
044063
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 05 03; 06 00
Đầu 1 12 12; 15; 19
Đầu 2 25(2) 26; 29 25; 28
Đầu 3 31; 32; 34 34; 39 37; 39
Đầu 4 40; 44; 46 43 40
Đầu 5 58 50; 52; 54; 59 51(2); 52
Đầu 6 60; 68(2) 61; 65 63; 66; 67; 69
Đầu 7 72; 79
Đầu 8 82; 83(2); 84 80 87
Đầu 9 94 93; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 13/05/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
19
83
14
Giải bảy
696
852
724
Giải sáu
5313
0922
1814
3985
1752
0070
0981
2263
6944
Giải năm
5018
6099
8656
Giải tư
32428
56233
29224
70849
20669
17458
89764
19349
08761
65055
53976
78993
80259
53912
96994
23915
63782
08057
50918
16647
78389
Giải ba
07611
16460
67207
24247
83976
83047
Giải nhì
71609
25263
89079
Giải nhất
34096
59241
70743
Đặc biệt
372540
335122
002603
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 09 07 03
Đầu 1 11; 13; 14; 18; 19 12 14; 15; 18
Đầu 2 22; 24; 28 22 24
Đầu 3 33
Đầu 4 40; 49 41; 47; 49 43; 44; 47(2)
Đầu 5 58 52(2); 55; 59 56; 57
Đầu 6 60; 64; 69 61; 63 63
Đầu 7 70; 76 76; 79
Đầu 8 83; 85 81; 82; 89
Đầu 9 96(2) 93; 99 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 06/05/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
37
14
69
Giải bảy
386
106
105
Giải sáu
9605
6995
2270
3550
9384
9957
4878
0887
3578
Giải năm
1684
1671
5121
Giải tư
54380
82874
67586
63497
32057
13779
46003
31918
70479
27675
59528
10239
78092
21698
79478
49198
20002
95410
18068
03992
60777
Giải ba
24278
74885
38876
19127
87406
07032
Giải nhì
25270
65845
88076
Giải nhất
51333
31073
42492
Đặc biệt
192854
949938
620989
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 03; 05 06 02; 05; 06
Đầu 1 14; 18 10
Đầu 2 27; 28 21
Đầu 3 33; 37 38; 39 32
Đầu 4 45
Đầu 5 54; 57 50; 57
Đầu 6 68; 69
Đầu 7 70(2); 74; 78; 79 71; 73; 75; 76; 79 76; 77; 78(3)
Đầu 8 80; 84; 85; 86(2) 84 87; 89
Đầu 9 95; 97 92; 98 92(2); 98