Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 31/12/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
43
00
07
Giải bảy
737
950
378
Giải sáu
5973
9680
0072
4845
8574
6592
7470
7693
1785
Giải năm
9149
6476
0008
Giải tư
61815
27519
93739
92343
15594
94866
70780
14823
39683
34313
33631
45415
10745
13582
31451
99927
56316
32374
81774
14620
17494
Giải ba
98563
46648
66209
17430
73794
84337
Giải nhì
70492
24120
26407
Giải nhất
25927
67246
24446
Đặc biệt
890656
221147
244281
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 09 07(2); 08
Đầu 1 15; 19 13; 15 16
Đầu 2 27 20; 23 20; 27
Đầu 3 37; 39 30; 31 37
Đầu 4 43(2); 48; 49 45(2); 46; 47 46
Đầu 5 56 50 51
Đầu 6 63; 66
Đầu 7 72; 73 74; 76 70; 74(2); 78
Đầu 8 80(2) 82; 83 81; 85
Đầu 9 92; 94 92 93; 94(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 24/12/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
56
25
05
Giải bảy
454
364
931
Giải sáu
1275
7358
2111
6852
9088
4520
8042
8693
1908
Giải năm
8742
1906
9363
Giải tư
90488
20572
77480
15122
50504
09831
94670
22201
80645
63296
46958
19257
80129
52468
09053
04753
16932
21410
30627
90451
02754
Giải ba
27848
24742
42430
07118
39092
43570
Giải nhì
08938
55131
53479
Giải nhất
13932
08967
33997
Đặc biệt
554363
356042
042717
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 04 01; 06 05; 08
Đầu 1 11 18 10; 17
Đầu 2 22 20; 25; 29 27
Đầu 3 31; 32; 38 30; 31 31; 32
Đầu 4 42(2); 48 42; 45 42
Đầu 5 54; 56; 58 52; 57; 58 51; 53(2); 54
Đầu 6 63 64; 67; 68 63
Đầu 7 70; 72; 75 70; 79
Đầu 8 80; 88 88
Đầu 9 96 92; 93; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 17/12/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
44
51
29
Giải bảy
439
018
961
Giải sáu
4397
7814
8648
3501
0208
8916
9586
1836
0753
Giải năm
3944
4892
5861
Giải tư
63001
14986
22950
43587
87996
39126
13382
57388
85633
32440
44147
52203
11236
69604
49204
08655
14915
22766
09911
88206
41130
Giải ba
90595
22677
63782
19828
55237
97284
Giải nhì
54508
41075
38091
Giải nhất
32472
58203
39441
Đặc biệt
344639
785294
765075
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 08 01; 03(2); 04; 08 04; 06
Đầu 1 14 16; 18 11; 15
Đầu 2 26 28 29
Đầu 3 39(2) 33; 36 30; 36; 37
Đầu 4 44(2); 48 40; 47 41
Đầu 5 50 51 53; 55
Đầu 6 61(2); 66
Đầu 7 72; 77 75 75
Đầu 8 82; 86; 87 82; 88 84; 86
Đầu 9 95; 96; 97 92; 94 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 10/12/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
50
08
69
Giải bảy
787
127
946
Giải sáu
9089
6333
3289
3939
6840
4498
3628
6448
9457
Giải năm
8243
4349
2884
Giải tư
03391
13944
67967
85319
22803
12848
32613
02082
03756
78414
40287
22812
01788
12673
82947
01405
64472
09732
19826
67235
67423
Giải ba
39700
83550
65319
36374
74064
56175
Giải nhì
20993
18529
62380
Giải nhất
46671
19154
97075
Đặc biệt
733861
044788
278631
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 03 08 05
Đầu 1 13; 19 12; 14; 19
Đầu 2 27; 29 23; 26; 28
Đầu 3 33 39 31; 32; 35
Đầu 4 43; 44; 48 40; 49 46; 47; 48
Đầu 5 50(2) 54; 56 57
Đầu 6 61; 67 64; 69
Đầu 7 71 73; 74 72; 75(2)
Đầu 8 87; 89(2) 82; 87; 88(2) 80; 84
Đầu 9 91; 93 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 03/12/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
30
28
76
Giải bảy
120
847
254
Giải sáu
3138
7482
7247
6667
8670
8727
1290
4303
1966
Giải năm
7424
8578
2533
Giải tư
25160
61076
72923
36732
31787
63128
69487
20813
42200
82361
23744
59776
26383
87334
27397
52182
54562
46044
48945
51792
87110
Giải ba
39301
34502
19660
72780
31230
02915
Giải nhì
69965
42001
90966
Giải nhất
32114
96671
03370
Đặc biệt
797229
349114
645742
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 02 00; 01 03
Đầu 1 14 13; 14 10; 15
Đầu 2 20; 23; 24; 28; 29 27; 28
Đầu 3 30; 32; 38 34 30; 33
Đầu 4 47 44; 47 42; 44; 45
Đầu 5 54
Đầu 6 60; 65 60; 61; 67 62; 66(2)
Đầu 7 76 70; 71; 76; 78 70; 76
Đầu 8 82; 87(2) 80; 83 82
Đầu 9 90; 92; 97