Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 09/07/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
71
87
28
Giải bảy
982
792
572
Giải sáu
3808
6219
6583
1594
7291
2581
6646
7970
6773
Giải năm
6740
1676
8051
Giải tư
03147
26338
47537
37963
28726
26925
37082
18553
27366
73368
88816
12093
01097
74779
45572
88217
60462
52028
84798
84367
06869
Giải ba
60200
91464
38248
94796
41969
40782
Giải nhì
74240
29840
49149
Giải nhất
16471
40301
35144
Đặc biệt
721981
806834
082834
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 08 01
Đầu 1 19 16 17
Đầu 2 25; 26 28(2)
Đầu 3 37; 38 34 34
Đầu 4 40(2); 47 40; 48 44; 46; 49
Đầu 5 53 51
Đầu 6 63; 64 66; 68 62; 67; 69(2)
Đầu 7 71(2) 76; 79 70; 72(2); 73
Đầu 8 81; 82(2); 83 81; 87 82
Đầu 9 91; 92; 93; 94; 96; 97 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 02/07/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
69
15
20
Giải bảy
565
039
154
Giải sáu
1373
3115
1701
1739
4835
0566
5540
4160
7443
Giải năm
7205
7004
2545
Giải tư
19514
96836
59434
41127
33106
24253
24183
88589
49001
04750
84532
22542
95887
15237
56376
68975
20095
20120
96585
46992
16654
Giải ba
76875
13876
05967
42986
58834
01301
Giải nhì
59187
83764
53767
Giải nhất
06241
79323
54715
Đặc biệt
251394
521485
598919
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 05; 06 01; 04 01
Đầu 1 14; 15 15 15; 19
Đầu 2 27 23 20(2)
Đầu 3 34; 36 32; 35; 37; 39(2) 34
Đầu 4 41 42 40; 43; 45
Đầu 5 53 50 54(2)
Đầu 6 65; 69 64; 66; 67 60; 67
Đầu 7 73; 75; 76 75; 76
Đầu 8 83; 87 85; 86; 87; 89 85
Đầu 9 94 92; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 25/06/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
83
19
82
Giải bảy
806
629
324
Giải sáu
6651
8543
0020
9970
8820
8094
5724
2331
3465
Giải năm
1780
1090
1344
Giải tư
88032
75088
64382
70295
26530
42646
61384
00172
13294
25531
91519
22903
46850
10181
80024
37778
22500
76587
45888
30693
65544
Giải ba
25741
14346
44977
80780
22140
78622
Giải nhì
34524
45478
92409
Giải nhất
00140
40563
03884
Đặc biệt
236559
699709
962875
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 06 03; 09 00; 09
Đầu 1 19(2)
Đầu 2 20; 24 20; 29 22; 24(3)
Đầu 3 30; 32 31 31
Đầu 4 40; 41; 43; 46(2) 40; 44(2)
Đầu 5 51; 59 50
Đầu 6 63 65
Đầu 7 70; 72; 77; 78 75; 78
Đầu 8 80; 82; 83; 84; 88 80; 81 82; 84; 87; 88
Đầu 9 95 90; 94(2) 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 18/06/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
47
57
95
Giải bảy
616
546
257
Giải sáu
5337
2941
4873
4484
1505
5521
0430
8973
5104
Giải năm
2370
8676
6536
Giải tư
40878
39091
49395
16308
61807
92286
67534
19369
44897
59585
88782
55686
20431
60806
23524
76813
19424
32577
21014
23900
66242
Giải ba
32682
10782
91334
90023
77304
48478
Giải nhì
66536
96799
47146
Giải nhất
81736
07629
85115
Đặc biệt
196318
477472
299333
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 07; 08 05; 06 00; 04(2)
Đầu 1 16; 18 13; 14; 15
Đầu 2 21; 23; 29 24(2)
Đầu 3 34; 36(2); 37 31; 34 30; 33; 36
Đầu 4 41; 47 46 42; 46
Đầu 5 57 57
Đầu 6 69
Đầu 7 70; 73; 78 72; 76 73; 77; 78
Đầu 8 82(2); 86 82; 84; 85; 86
Đầu 9 91; 95 97; 99 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 11/06/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
75
52
65
Giải bảy
890
836
802
Giải sáu
1527
1517
3186
3898
0083
9075
8590
7001
3068
Giải năm
6783
9583
0694
Giải tư
11766
09472
75645
53172
89109
61723
26430
04171
98970
07463
14665
29460
60384
40741
15727
99088
88873
12552
91427
17258
81241
Giải ba
40342
08791
80839
57503
31919
84254
Giải nhì
34726
62481
68075
Giải nhất
95673
88235
75349
Đặc biệt
510631
770373
448366
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 09 03 01; 02
Đầu 1 17 19
Đầu 2 23; 26; 27 27(2)
Đầu 3 30; 31 35; 36; 39
Đầu 4 42; 45 41 41; 49
Đầu 5 52 52; 54; 58
Đầu 6 66 60; 63; 65 65; 66; 68
Đầu 7 72(2); 73; 75 70; 71; 73; 75 73; 75
Đầu 8 83; 86 81; 83(2); 84 88
Đầu 9 90; 91 98 90; 94