Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 01/04/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
95
58
47
Giải bảy
739
740
144
Giải sáu
4097
8335
9353
2540
2350
1901
8259
8038
3505
Giải năm
2097
5957
8784
Giải tư
48907
85860
83522
01015
58554
47998
76562
31526
59438
16493
28922
49949
12244
36478
43472
02309
80748
70280
30203
14896
39803
Giải ba
89441
57493
41201
46829
44526
67754
Giải nhì
35657
80940
57455
Giải nhất
41707
52530
58211
Đặc biệt
060794
968951
533423
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 07(2) 01(2) 03(2); 05; 09
Đầu 1 15 11
Đầu 2 22 22; 26; 29 23; 26
Đầu 3 35; 39 30; 38 38
Đầu 4 41 40(3); 44; 49 44; 47; 48
Đầu 5 53; 54; 57 50; 51; 57; 58 54; 55; 59
Đầu 6 60; 62
Đầu 7 78 72
Đầu 8 80; 84
Đầu 9 93; 94; 95; 97(2); 98 93 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 25/03/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
13
40
41
Giải bảy
302
048
934
Giải sáu
3817
6532
6685
9335
6359
0165
4144
4036
7497
Giải năm
0499
9936
8710
Giải tư
91117
59208
56286
35764
77496
65021
67792
04019
82874
03274
03438
39755
83946
81968
39630
68099
06061
99805
04602
56917
90082
Giải ba
18721
43766
93860
98018
42509
34431
Giải nhì
47074
69500
40831
Giải nhất
91388
03474
98319
Đặc biệt
832472
186321
163646
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 02; 08 00 02; 05; 09
Đầu 1 13; 17(2) 18; 19 10; 17; 19
Đầu 2 21(2) 21
Đầu 3 32 35; 36; 38 30; 31(2); 34; 36
Đầu 4 40; 46; 48 41; 44; 46
Đầu 5 55; 59
Đầu 6 64; 66 60; 65; 68 61
Đầu 7 72; 74 74(3)
Đầu 8 85; 86; 88 82
Đầu 9 92; 96; 99 97; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 18/03/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
75
78
00
Giải bảy
374
406
400
Giải sáu
3627
3344
9238
6678
8805
8672
1258
3974
4823
Giải năm
9636
4073
7637
Giải tư
43140
74030
50880
40371
21280
11036
50840
75290
81365
04409
11241
07066
93679
43621
77988
37077
27530
01788
49117
67817
05057
Giải ba
38762
36362
79702
47656
98989
47923
Giải nhì
66250
57601
52752
Giải nhất
98963
50880
00641
Đặc biệt
855462
872768
989729
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 02; 05; 06; 09 00(2)
Đầu 1 17(2)
Đầu 2 27 21 23(2); 29
Đầu 3 30; 36(2); 38 30; 37
Đầu 4 40(2); 44 41 41
Đầu 5 50 56 52; 57; 58
Đầu 6 62(3); 63 65; 66; 68
Đầu 7 71; 74; 75 72; 73; 78(2); 79 74; 77
Đầu 8 80(2) 80 88(2); 89
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 11/03/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
10
17
86
Giải bảy
688
689
641
Giải sáu
7047
2261
8746
6353
8218
7369
5841
2720
4298
Giải năm
2942
0051
9880
Giải tư
50791
52804
60960
41529
05350
54363
30452
02708
54554
47558
93680
19172
29098
10574
84276
85172
46422
33257
04248
23026
39436
Giải ba
98012
72660
14408
91708
26383
64876
Giải nhì
75075
90314
53815
Giải nhất
69579
08084
69838
Đặc biệt
832932
252342
761766
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 04 08(3)
Đầu 1 10; 12 14; 17; 18 15
Đầu 2 29 20; 22; 26
Đầu 3 32 36; 38
Đầu 4 42; 46; 47 42 41(2); 48
Đầu 5 50; 52 51; 53; 54; 58 57
Đầu 6 60(2); 61; 63 69 66
Đầu 7 75; 79 72; 74 72; 76(2)
Đầu 8 88 80; 84; 89 80; 83; 86
Đầu 9 91 98 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 04/03/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
89
53
58
Giải bảy
022
660
407
Giải sáu
8101
7010
2497
8775
0198
3625
8040
2480
0126
Giải năm
0536
6311
4585
Giải tư
97500
60260
45326
17632
93297
54078
43853
54230
42655
53191
75326
16078
20387
61426
72321
13868
94666
79083
27281
81526
58109
Giải ba
42475
55532
61946
64524
05603
58151
Giải nhì
20109
19214
72635
Giải nhất
47041
38568
77754
Đặc biệt
499142
851554
167858
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 01; 09 03; 07; 09
Đầu 1 10 11; 14
Đầu 2 22; 26 24; 25; 26(2) 21; 26(2)
Đầu 3 32(2); 36 30 35
Đầu 4 41; 42 46 40
Đầu 5 53 53; 54; 55 51; 54; 58(2)
Đầu 6 60 60; 68 66; 68
Đầu 7 75; 78 75; 78
Đầu 8 89 87 80; 81; 83; 85
Đầu 9 97(2) 91; 98