Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 01/10/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
00
53
07
Giải bảy
388
215
851
Giải sáu
0185
6426
8137
9796
6997
9034
4269
5175
3573
Giải năm
2797
9768
7259
Giải tư
22952
81805
83282
34738
30616
51457
79554
92607
90112
27096
39508
14492
68129
82378
05629
42834
75754
59293
11111
43174
58378
Giải ba
78936
27706
63198
27769
63670
58100
Giải nhì
59170
70097
44829
Giải nhất
75244
72049
33253
Đặc biệt
571987
702081
457163
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 05; 06 07; 08 00; 07
Đầu 1 16 12; 15 11
Đầu 2 26 29 29(2)
Đầu 3 36; 37; 38 34 34
Đầu 4 44 49
Đầu 5 52; 54; 57 53 51; 53; 54; 59
Đầu 6 68; 69 63; 69
Đầu 7 70 78 70; 73; 74; 75; 78
Đầu 8 82; 85; 87; 88 81
Đầu 9 97 92; 96(2); 97(2); 98 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 24/09/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
74
07
16
Giải bảy
469
918
333
Giải sáu
1808
2775
4526
6987
4146
9370
4303
9083
0876
Giải năm
0285
8349
2023
Giải tư
41107
51271
66436
22605
73312
03858
74612
81313
68628
95222
19242
96909
64158
65041
29917
82213
30466
30822
62697
88402
66920
Giải ba
69264
41638
41281
95651
56512
54288
Giải nhì
63248
97288
02612
Giải nhất
31096
69404
22373
Đặc biệt
913435
869204
119143
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 05; 07; 08 04(2); 07; 09 02; 03
Đầu 1 12(2) 13; 18 12(2); 13; 16; 17
Đầu 2 26 22; 28 20; 22; 23
Đầu 3 35; 36; 38 33
Đầu 4 48 41; 42; 46; 49 43
Đầu 5 58 51; 58
Đầu 6 64; 69 66
Đầu 7 71; 74; 75 70 73; 76
Đầu 8 85 81; 87; 88 83; 88
Đầu 9 96 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 17/09/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
81
42
02
Giải bảy
995
300
990
Giải sáu
1822
7619
4367
7035
3256
8301
5732
6753
5244
Giải năm
3901
7304
0974
Giải tư
58373
51495
26292
64332
40727
76128
62344
60973
67502
80823
91691
78249
60077
74746
39297
53102
70422
81977
74948
80126
83216
Giải ba
56897
28102
48340
75646
18929
84473
Giải nhì
37309
92541
97309
Giải nhất
80875
14713
32433
Đặc biệt
482457
254457
951605
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 02; 09 00; 01; 02; 04 02(2); 05; 09
Đầu 1 19 13 16
Đầu 2 22; 27; 28 23 22; 26; 29
Đầu 3 32 35 32; 33
Đầu 4 44 40; 41; 42; 46(2); 49 44; 48
Đầu 5 57 56; 57 53
Đầu 6 67
Đầu 7 73; 75 73; 77 73; 74; 77
Đầu 8 81
Đầu 9 92; 95(2); 97 91 90; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 10/09/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
23
85
43
Giải bảy
951
576
706
Giải sáu
1747
2759
0206
2374
7669
3465
6971
5362
1997
Giải năm
0256
0154
8977
Giải tư
66582
79385
50961
35123
49842
00158
56572
81796
44351
26708
50202
94137
87131
22150
16610
33232
63515
24965
03182
62313
16040
Giải ba
73226
72308
31549
87701
98162
64692
Giải nhì
70616
86289
51884
Giải nhất
09947
33660
30767
Đặc biệt
352158
311895
087121
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 06; 08 01; 02; 08 06
Đầu 1 16 10; 13; 15
Đầu 2 23(2); 26 21
Đầu 3 31; 37 32
Đầu 4 42; 47(2) 49 40; 43
Đầu 5 51; 56; 58(2); 59 50; 51; 54
Đầu 6 61 60; 65; 69 62(2); 65; 67
Đầu 7 72 74; 76 71; 77
Đầu 8 82; 85 85; 89 82; 84
Đầu 9 95; 96 92; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 03/09/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
57
48
70
Giải bảy
192
923
209
Giải sáu
3254
6244
8495
6295
7895
1701
3960
6889
8975
Giải năm
0266
7448
8372
Giải tư
74387
26575
22802
04940
10068
77525
13971
51656
53599
21520
96563
43838
79186
90078
07674
48259
27395
28775
19048
77541
46989
Giải ba
37483
42421
49932
03247
32274
67540
Giải nhì
15431
90431
69855
Giải nhất
67663
08273
10286
Đặc biệt
606883
349314
691993
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 02 01 09
Đầu 1 14
Đầu 2 21; 25 20; 23
Đầu 3 31 31; 32; 38
Đầu 4 40; 44 47; 48(2) 40; 41; 48
Đầu 5 54; 57 56 55; 59
Đầu 6 63; 66; 68 63 60
Đầu 7 71; 75 73; 78 70; 72; 74(2); 75(2)
Đầu 8 83(2); 87 86 86; 89(2)
Đầu 9 92; 95 95(2); 99 93; 95