Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 29/04/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
09
51
85
Giải bảy
213
226
337
Giải sáu
6644
8827
2717
9239
2506
2532
3189
7570
4946
Giải năm
9608
5702
0910
Giải tư
51032
13669
38305
66125
94628
61413
03788
08547
79961
73021
73186
63127
26573
51422
16087
01237
69401
74286
84781
02658
88925
Giải ba
82050
48790
13289
75889
89389
85582
Giải nhì
80377
96806
51134
Giải nhất
40973
17066
67584
Đặc biệt
733578
727489
154022
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 05; 08; 09 02; 06(2) 01
Đầu 1 13(2); 17 10
Đầu 2 25; 27; 28 21; 22; 26; 27 22; 25
Đầu 3 32 32; 39 34; 37(2)
Đầu 4 44 47 46
Đầu 5 50 51 58
Đầu 6 69 61; 66
Đầu 7 73; 77; 78 73 70
Đầu 8 88 86; 89(3) 81; 82; 84; 85; 86; 87; 89(2)
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 22/04/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
45
90
27
Giải bảy
182
236
407
Giải sáu
6861
5380
8337
7396
6284
9798
1585
7581
8009
Giải năm
8425
5714
3167
Giải tư
42285
10791
92420
53043
23801
54460
21308
35833
11489
74864
94405
44904
03922
60448
07737
89661
23632
86226
86761
66631
81845
Giải ba
87204
00888
36582
63988
24678
56703
Giải nhì
23533
91462
24453
Giải nhất
34753
57377
47027
Đặc biệt
788097
549950
668230
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 04; 08 04; 05 03; 07; 09
Đầu 1 14
Đầu 2 20; 25 22 26; 27(2)
Đầu 3 33; 37 33; 36 30; 31; 32; 37
Đầu 4 43; 45 48 45
Đầu 5 53 50 53
Đầu 6 60; 61 62; 64 61(2); 67
Đầu 7 77 78
Đầu 8 80; 82; 85; 88 82; 84; 88; 89 81; 85
Đầu 9 91; 97 90; 96; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 15/04/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
96
18
15
Giải bảy
434
089
867
Giải sáu
5908
6378
0519
3839
7077
1400
8944
6426
2829
Giải năm
2862
5906
1194
Giải tư
95521
26862
47127
83598
60291
97211
45409
67432
42562
97229
62290
19126
24795
39248
65727
42255
38780
22571
03562
45890
60637
Giải ba
46880
41673
06874
17608
98932
84276
Giải nhì
66049
39664
54371
Giải nhất
03330
46507
91869
Đặc biệt
119519
922641
508763
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 08; 09 00; 06; 07; 08
Đầu 1 11; 19(2) 18 15
Đầu 2 21; 27 26; 29 26; 27; 29
Đầu 3 30; 34 32; 39 32; 37
Đầu 4 49 41; 48 44
Đầu 5 55
Đầu 6 62(2) 62; 64 62; 63; 67; 69
Đầu 7 73; 78 74; 77 71(2); 76
Đầu 8 80 89 80
Đầu 9 91; 96; 98 90; 95 90; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 08/04/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
53
01
14
Giải bảy
882
471
491
Giải sáu
9822
5674
8272
0433
9616
1511
7129
7373
6409
Giải năm
7594
0175
8647
Giải tư
96378
66325
60610
56606
38810
76437
92618
50034
71996
13376
48943
81988
07630
93405
66745
43038
39094
47205
02107
18390
80539
Giải ba
66177
35904
00125
66389
54705
04940
Giải nhì
46248
86193
52127
Giải nhất
82853
54840
84742
Đặc biệt
873882
077677
558023
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 04; 06 01; 05 05(2); 07; 09
Đầu 1 10(2); 18 11; 16 14
Đầu 2 22; 25 25 23; 27; 29
Đầu 3 37 30; 33; 34 38; 39
Đầu 4 48 40; 43 40; 42; 45; 47
Đầu 5 53(2)
Đầu 6
Đầu 7 72; 74; 77; 78 71; 75; 76; 77 73
Đầu 8 82(2) 88; 89
Đầu 9 94 93; 96 90; 91; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 01/04/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
95
58
47
Giải bảy
739
740
144
Giải sáu
4097
8335
9353
2540
2350
1901
8259
8038
3505
Giải năm
2097
5957
8784
Giải tư
48907
85860
83522
01015
58554
47998
76562
31526
59438
16493
28922
49949
12244
36478
43472
02309
80748
70280
30203
14896
39803
Giải ba
89441
57493
41201
46829
44526
67754
Giải nhì
35657
80940
57455
Giải nhất
41707
52530
58211
Đặc biệt
060794
968951
533423
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 07(2) 01(2) 03(2); 05; 09
Đầu 1 15 11
Đầu 2 22 22; 26; 29 23; 26
Đầu 3 35; 39 30; 38 38
Đầu 4 41 40(3); 44; 49 44; 47; 48
Đầu 5 53; 54; 57 50; 51; 57; 58 54; 55; 59
Đầu 6 60; 62
Đầu 7 78 72
Đầu 8 80; 84
Đầu 9 93; 94; 95; 97(2); 98 93 96