Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 25/02/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
86
90
66
Giải bảy
682
051
248
Giải sáu
6460
6012
1292
5081
4957
7055
8365
4295
4829
Giải năm
0860
0396
5545
Giải tư
47154
77793
66802
12072
37956
53126
18992
33287
13346
35247
91449
64462
64119
31959
98608
75355
79679
71313
76308
40133
97574
Giải ba
83269
79875
11813
42754
04923
00086
Giải nhì
73009
93231
15875
Giải nhất
63097
29231
19873
Đặc biệt
671120
615308
907588
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 02; 09 08 08(2)
Đầu 1 12 13; 19 13
Đầu 2 20; 26 23; 29
Đầu 3 31(2) 33
Đầu 4 46; 47; 49 45; 48
Đầu 5 54; 56 51; 54; 55; 57; 59 55
Đầu 6 60(2); 69 62 65; 66
Đầu 7 72; 75 73; 74; 75; 79
Đầu 8 82; 86 81; 87 86; 88
Đầu 9 92(2); 93; 97 90; 96 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 18/02/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
58
15
67
Giải bảy
730
628
125
Giải sáu
9063
8548
0004
8633
4511
5862
8069
4590
2297
Giải năm
3842
9329
8317
Giải tư
85795
04865
75739
27966
29805
57603
71980
27540
53234
58387
47170
24154
22990
56863
86443
45201
92304
01816
63839
21928
44415
Giải ba
09999
05019
14868
41081
88943
55201
Giải nhì
85429
59167
35808
Giải nhất
51958
99390
13353
Đặc biệt
981926
276334
222786
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 03; 04; 05 01(2); 04; 08
Đầu 1 19 11; 15 15; 16; 17
Đầu 2 26; 29 28; 29 25; 28
Đầu 3 30; 39 33; 34(2) 39
Đầu 4 42; 48 40 43(2)
Đầu 5 58(2) 54 53
Đầu 6 63; 65; 66 62; 63; 67; 68 67; 69
Đầu 7 70
Đầu 8 80 81; 87 86
Đầu 9 95; 99 90(2) 90; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 11/02/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
23
96
88
Giải bảy
586
724
852
Giải sáu
4286
1872
7517
0705
9389
9853
3759
3402
9705
Giải năm
9636
8814
8623
Giải tư
80459
10200
68084
50940
93681
78842
63081
40783
14034
04573
28232
26668
23520
42287
21776
20963
21616
41304
82746
84922
23893
Giải ba
27128
67215
15843
44421
03956
31363
Giải nhì
52154
27215
52556
Giải nhất
69743
24784
22599
Đặc biệt
896352
493457
830269
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00 05 02; 04; 05
Đầu 1 15; 17 14; 15 16
Đầu 2 23; 28 20; 21; 24 22; 23
Đầu 3 36 32; 34
Đầu 4 40; 42; 43 43 46
Đầu 5 52; 54; 59 53; 57 52; 56(2); 59
Đầu 6 68 63(2); 69
Đầu 7 72 73 76
Đầu 8 81(2); 84; 86(2) 83; 84; 87; 89 88
Đầu 9 96 93; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 04/02/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
45
56
68
Giải bảy
641
411
013
Giải sáu
1826
6575
6193
4722
0322
0285
7664
2143
3485
Giải năm
2828
8685
4569
Giải tư
97529
94263
51846
53206
60796
60426
64698
83382
53681
66039
11136
50231
26643
35640
60577
47794
58035
23709
67046
73342
37633
Giải ba
42389
23321
78228
21040
54055
47077
Giải nhì
06626
20547
98104
Giải nhất
04295
89663
11478
Đặc biệt
504867
681688
277117
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 06 04; 09
Đầu 1 11 13; 17
Đầu 2 21; 26(3); 28; 29 22(2); 28
Đầu 3 31; 36; 39 33; 35
Đầu 4 41; 45; 46 40(2); 43; 47 42; 43; 46
Đầu 5 56 55
Đầu 6 63; 67 63 64; 68; 69
Đầu 7 75 77(2); 78
Đầu 8 89 81; 82; 85(2); 88 85
Đầu 9 93; 95; 96; 98 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 28/01/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
53
11
93
Giải bảy
150
431
282
Giải sáu
2379
9852
0792
7518
1544
3454
0926
5596
1942
Giải năm
4636
3563
7230
Giải tư
99517
87728
62268
42130
69878
43795
21265
88541
66688
54562
65499
56475
35478
51967
62957
28435
36547
57030
62572
52726
95447
Giải ba
04030
64028
42018
34606
62063
70629
Giải nhì
66199
88289
50741
Giải nhất
83612
22968
67755
Đặc biệt
270459
013837
371248
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 06
Đầu 1 12; 17 11; 18(2)
Đầu 2 28(2) 26(2); 29
Đầu 3 30(2); 36 31; 37 30(2); 35
Đầu 4 41; 44 41; 42; 47(2); 48
Đầu 5 50; 52; 53; 59 54 55; 57
Đầu 6 65; 68 62; 63; 67; 68 63
Đầu 7 78; 79 75; 78 72
Đầu 8 88; 89 82
Đầu 9 92; 95; 99 99 93; 96