Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 27/08/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
89
98
84
Giải bảy
426
086
283
Giải sáu
8477
4132
0487
3945
1127
0980
5120
4596
0446
Giải năm
2569
2359
2976
Giải tư
98980
00923
40798
26816
59821
37056
46507
06558
23886
36928
81842
71687
87658
55428
68776
53826
85394
18524
59514
67281
74545
Giải ba
30187
17082
30038
40993
87022
08790
Giải nhì
83595
02666
63491
Giải nhất
02530
63445
37402
Đặc biệt
799470
033793
149460
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 07 02
Đầu 1 16 14
Đầu 2 21; 23; 26 27; 28(2) 20; 22; 24; 26
Đầu 3 30; 32 38
Đầu 4 42; 45(2) 45; 46
Đầu 5 56 58(2); 59
Đầu 6 69 66 60
Đầu 7 70; 77 76(2)
Đầu 8 80; 82; 87(2); 89 80; 86(2); 87 81; 83; 84
Đầu 9 95; 98 93(2); 98 90; 91; 94; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 20/08/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
77
08
84
Giải bảy
059
905
832
Giải sáu
6805
4742
5064
1261
1116
5827
8582
3517
0821
Giải năm
6611
6736
0334
Giải tư
20117
90004
86175
39458
94051
67353
63375
18504
83536
90487
67297
87479
64568
11573
21391
08501
50598
32462
39339
46059
16173
Giải ba
46051
77672
40030
05719
06660
87940
Giải nhì
86272
33661
34850
Giải nhất
36560
29558
63261
Đặc biệt
958545
704215
979362
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 04; 05 04; 05; 08 01
Đầu 1 11; 17 15; 16; 19 17
Đầu 2 27 21
Đầu 3 30; 36(2) 32; 34; 39
Đầu 4 42; 45 40
Đầu 5 51(2); 53; 58; 59 58 50; 59
Đầu 6 60; 64 61(2); 68 60; 61; 62(2)
Đầu 7 72(2); 75(2); 77 73; 79 73
Đầu 8 87 82; 84
Đầu 9 97 91; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 13/08/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
92
83
58
Giải bảy
591
941
030
Giải sáu
6714
9872
3962
0006
8088
6971
5470
0907
3623
Giải năm
3281
7563
7289
Giải tư
53996
30884
64551
56698
84955
80487
54886
34546
28842
86543
90131
46010
51932
08196
80113
90560
23003
99103
13820
92209
86385
Giải ba
42298
97324
96518
14065
26773
69103
Giải nhì
57357
45336
96813
Giải nhất
22429
01747
92096
Đặc biệt
706817
059968
841522
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 06 03(3); 07; 09
Đầu 1 14; 17 10; 18 13(2)
Đầu 2 24; 29 20; 22; 23
Đầu 3 31; 32; 36 30
Đầu 4 41; 42; 43; 46; 47
Đầu 5 51; 55; 57 58
Đầu 6 62 63; 65; 68 60
Đầu 7 72 71 70; 73
Đầu 8 81; 84; 86; 87 83; 88 85; 89
Đầu 9 91; 92; 96; 98(2) 96 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 06/08/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
12
09
92
Giải bảy
931
460
847
Giải sáu
5161
6296
8931
6890
0222
2728
1791
6538
4201
Giải năm
1860
8226
0090
Giải tư
00064
62764
33842
71855
88322
48875
49367
43341
56618
37140
69350
18042
11106
05468
41750
25974
73271
26429
95315
34398
82923
Giải ba
49948
78087
70813
68705
73852
61007
Giải nhì
98909
59570
26006
Giải nhất
17608
32855
30067
Đặc biệt
135444
979468
162582
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 08; 09 05; 06; 09 01; 06; 07
Đầu 1 12 13; 18 15
Đầu 2 22 22; 26; 28 23; 29
Đầu 3 31(2) 38
Đầu 4 42; 44; 48 40; 41; 42 47
Đầu 5 55 50; 55 50; 52
Đầu 6 60; 61; 64(2); 67 60; 68(2) 67
Đầu 7 75 70 71; 74
Đầu 8 87 82
Đầu 9 96 90 90; 91; 92; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 30/07/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
22
22
93
Giải bảy
813
981
084
Giải sáu
6148
7834
0179
6502
6273
6333
3978
2363
1601
Giải năm
2916
3812
4746
Giải tư
91452
93023
74492
27556
46933
69954
97841
33605
15133
99621
60826
17893
21456
98755
72732
22175
03174
07446
78579
21509
57883
Giải ba
72781
82848
06237
72617
55069
67746
Giải nhì
52122
23923
70935
Giải nhất
85375
55372
68676
Đặc biệt
618122
695546
114643
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 02; 05 01; 09
Đầu 1 13; 16 12; 17
Đầu 2 22(3); 23 21; 22; 23; 26
Đầu 3 33; 34 33(2); 37 32; 35
Đầu 4 41; 48(2) 46 43; 46(3)
Đầu 5 52; 54; 56 55; 56
Đầu 6 63; 69
Đầu 7 75; 79 72; 73 74; 75; 76; 78; 79
Đầu 8 81 81 83; 84
Đầu 9 92 93 93