Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 27/01/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
86
70
93
Giải bảy
241
157
184
Giải sáu
3463
7210
1868
3093
5846
5268
2756
8937
5651
Giải năm
5718
4177
9999
Giải tư
39706
57351
49068
73570
83860
44356
20166
43317
91431
36443
51516
02184
43928
02176
00967
15515
43300
60035
76784
98842
91295
Giải ba
32647
23213
86717
36599
09763
39535
Giải nhì
69265
08758
92749
Giải nhất
77542
07317
16100
Đặc biệt
323810
822700
569822
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 06 00 00(2)
Đầu 1 10(2); 13; 18 16; 17(3) 15
Đầu 2 28 22
Đầu 3 31 35(2); 37
Đầu 4 41; 42; 47 43; 46 42; 49
Đầu 5 51; 56 57; 58 51; 56
Đầu 6 60; 63; 65; 66; 68(2) 68 63; 67
Đầu 7 70 70; 76; 77
Đầu 8 86 84 84(2)
Đầu 9 93; 99 93; 95; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 20/01/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
67
58
03
Giải bảy
834
477
655
Giải sáu
9112
5087
7750
0876
7857
3922
4386
9571
4615
Giải năm
8488
0638
4691
Giải tư
18782
30251
05808
34202
71522
99396
06575
26380
52263
85666
66988
20691
54025
54769
08775
64158
12801
72242
53807
81468
00301
Giải ba
01328
92635
56335
55484
92449
49262
Giải nhì
72465
23992
51709
Giải nhất
11370
26455
01738
Đặc biệt
325576
922234
339619
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 02; 08 01(2); 03; 07; 09
Đầu 1 12 15; 19
Đầu 2 22; 28 22; 25
Đầu 3 34; 35 34; 35; 38 38
Đầu 4 42; 49
Đầu 5 50; 51 55; 57; 58 55; 58
Đầu 6 65; 67 63; 66; 69 62; 68
Đầu 7 70; 75; 76 76; 77 71; 75
Đầu 8 82; 87; 88 80; 84; 88 86
Đầu 9 96 91; 92 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 13/01/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
36
78
55
Giải bảy
010
642
787
Giải sáu
9527
0001
6931
9975
5894
7771
6368
8653
7383
Giải năm
7019
6129
5656
Giải tư
62512
74724
42404
31352
83401
86249
58267
98442
97383
34788
90617
68133
53366
38758
79165
78222
49313
44123
06334
74989
18591
Giải ba
13445
11394
91994
76522
16568
65634
Giải nhì
29823
76729
98923
Giải nhất
50357
53195
05919
Đặc biệt
952263
250328
228836
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01(2); 04
Đầu 1 10; 12; 19 17 13; 19
Đầu 2 23; 24; 27 22; 28; 29(2) 22; 23(2)
Đầu 3 31; 36 33 34(2); 36
Đầu 4 45; 49 42(2)
Đầu 5 52; 57 58 53; 55; 56
Đầu 6 63; 67 66 65; 68(2)
Đầu 7 71; 75; 78
Đầu 8 83; 88 83; 87; 89
Đầu 9 94 94(2); 95 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 06/01/2019

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
97
46
76
Giải bảy
958
965
049
Giải sáu
4885
2150
7918
0136
0335
1420
1557
6193
9934
Giải năm
3659
3614
9363
Giải tư
75363
35888
52890
17138
61594
15195
84231
14093
66219
67287
62888
63809
93852
45049
69138
43602
66738
15999
24910
80650
01852
Giải ba
08710
24481
40804
73549
73582
59461
Giải nhì
99639
36805
06058
Giải nhất
60670
69142
97628
Đặc biệt
755583
156899
314053
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 04; 05; 09 02
Đầu 1 10; 18 14; 19 10
Đầu 2 20 28
Đầu 3 31; 38; 39 35; 36 34; 38(2)
Đầu 4 42; 46; 49(2) 49
Đầu 5 50; 58; 59 52 50; 52; 53; 57; 58
Đầu 6 63 65 61; 63
Đầu 7 70 76
Đầu 8 81; 83; 85; 88 87; 88 82
Đầu 9 90; 94; 95; 97 93; 99 93; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 30/12/2018

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
95
64
00
Giải bảy
120
740
966
Giải sáu
6206
5932
7215
0773
1724
7660
9420
6398
0357
Giải năm
1638
9665
1351
Giải tư
74103
62659
35181
87554
33306
20207
21491
32143
35687
14254
27728
18342
93627
44734
39981
95147
06981
17597
25179
34789
83585
Giải ba
49169
56392
48461
04451
64500
35057
Giải nhì
48637
30573
01677
Giải nhất
71199
51181
59462
Đặc biệt
412470
883916
562923
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 03; 06(2); 07 00(2)
Đầu 1 15 16
Đầu 2 20 24; 27; 28 20; 23
Đầu 3 32; 37; 38 34
Đầu 4 40; 42; 43 47
Đầu 5 54; 59 51; 54 51; 57(2)
Đầu 6 69 60; 61; 64; 65 62; 66
Đầu 7 70 73(2) 77; 79
Đầu 8 81 81; 87 81(2); 85; 89
Đầu 9 91; 92; 95; 99 97; 98