Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 04/06/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
07
67
71
Giải bảy
358
746
094
Giải sáu
2600
6675
8686
6645
5572
3977
4747
5536
3640
Giải năm
2280
1785
0105
Giải tư
16321
63803
25841
28845
47994
11141
73785
31651
18891
12302
96191
72072
72768
52338
20624
73752
17873
89589
32557
09711
04402
Giải ba
91556
73273
07560
50445
89197
69948
Giải nhì
19249
78062
14355
Giải nhất
03253
56683
60022
Đặc biệt
480817
677233
599776
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 03; 07 02 02; 05
Đầu 1 17 11
Đầu 2 21 22; 24
Đầu 3 33; 38 36
Đầu 4 41(2); 45; 49 45(2); 46 40; 47; 48
Đầu 5 53; 56; 58 51 52; 55; 57
Đầu 6 60; 62; 67; 68
Đầu 7 73; 75 72(2); 77 71; 73; 76
Đầu 8 80; 85; 86 83; 85 89
Đầu 9 94 91(2) 94; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 28/05/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
07
97
93
Giải bảy
187
377
763
Giải sáu
0406
0783
3362
2255
9155
1282
9490
3010
4328
Giải năm
8672
1464
6584
Giải tư
50419
43516
84121
58798
03115
67912
51976
37636
21050
86739
46942
71413
98312
74583
59063
35571
51730
44633
07786
92791
40810
Giải ba
88316
83341
10223
17935
67808
20677
Giải nhì
39096
27836
89405
Giải nhất
03058
99014
85392
Đặc biệt
577110
029399
491065
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 06; 07 05; 08
Đầu 1 10; 12; 15; 16(2); 19 12; 13; 14 10(2)
Đầu 2 21 23 28
Đầu 3 35; 36(2); 39 30; 33
Đầu 4 41 42
Đầu 5 58 50; 55(2)
Đầu 6 62 64 63(2); 65
Đầu 7 72; 76 77 71; 77
Đầu 8 83; 87 82; 83 84; 86
Đầu 9 96; 98 97; 99 90; 91; 92; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 21/05/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
93
69
54
Giải bảy
732
792
340
Giải sáu
9689
5617
7840
3952
1586
6268
8355
2297
5542
Giải năm
8117
6330
8308
Giải tư
18181
35782
66168
94733
11156
13428
87654
35181
22373
24542
16905
40824
62727
10459
10642
78284
19180
62816
96028
47355
87058
Giải ba
80011
05450
69535
96654
60555
62087
Giải nhì
35611
48586
46966
Giải nhất
85689
62921
76538
Đặc biệt
114434
938110
242046
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 05 08
Đầu 1 11(2); 17(2) 10 16
Đầu 2 28 21; 24; 27 28
Đầu 3 32; 33; 34 30; 35 38
Đầu 4 40 42 40; 42(2); 46
Đầu 5 50; 54; 56 52; 54; 59 54; 55(3); 58
Đầu 6 68 68; 69 66
Đầu 7 73
Đầu 8 81; 82; 89(2) 81; 86(2) 80; 84; 87
Đầu 9 93 92 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 14/05/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
38
43
39
Giải bảy
821
963
764
Giải sáu
1368
8476
5058
6560
0601
1142
6860
9505
0056
Giải năm
4451
2201
9040
Giải tư
88457
03550
05864
33310
57434
23150
83691
20350
30680
15184
96708
41071
91630
46335
71732
62343
52724
87654
20175
08706
49675
Giải ba
62795
23031
51981
59303
88573
25131
Giải nhì
96426
46893
78268
Giải nhất
99335
58956
25772
Đặc biệt
165045
682003
060742
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01(2); 03(2); 08 05; 06
Đầu 1 10
Đầu 2 21; 26 24
Đầu 3 31; 34; 35; 38 30; 35 31; 32; 39
Đầu 4 45 42; 43 40; 42; 43
Đầu 5 50(2); 51; 57; 58 50; 56 54; 56
Đầu 6 64; 68 60; 63 60; 64; 68
Đầu 7 76 71 72; 73; 75(2)
Đầu 8 80; 81; 84
Đầu 9 91; 95 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 07/05/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
30
62
82
Giải bảy
896
125
882
Giải sáu
7036
2865
0511
3467
3407
6161
2047
6159
1669
Giải năm
0406
7176
5367
Giải tư
90324
90836
89097
59310
70696
84330
20607
25101
02723
16939
33142
36979
21629
24967
54176
49505
03998
47403
15715
49838
35283
Giải ba
98514
61074
67505
08864
41981
65211
Giải nhì
63108
19306
84172
Giải nhất
39727
03712
43643
Đặc biệt
73494
770105
497984
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 06; 07; 08 01; 05(2); 06; 07 03; 05
Đầu 1 10; 11; 14 12 11; 15
Đầu 2 24; 27 23; 25; 29
Đầu 3 30(2); 36(2) 39 38
Đầu 4 42 43; 47
Đầu 5 59
Đầu 6 65 61; 62; 64; 67(2) 67; 69
Đầu 7 74 76; 79 72; 76
Đầu 8 81; 82(2); 83; 84
Đầu 9 94; 96(2); 97 98