Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 06/09/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
03
05
32
Giải bảy
727
631
040
Giải sáu
3493
4032
6357
3240
7858
7231
1613
6475
2131
Giải năm
6129
8623
5381
Giải tư
96268
71901
36847
43441
99499
70106
64707
02027
12448
32457
48863
22541
24044
72305
56315
19187
96094
25696
08178
99143
37868
Giải ba
17337
07006
60337
50377
49069
16695
Giải nhì
96834
92318
38495
Giải nhất
55837
34604
26972
Đặc biệt
523046
574457
613468
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 03; 06(2); 07 04; 05(2)
Đầu 1 18 13; 15
Đầu 2 27; 29 23; 27
Đầu 3 32; 34; 37(2) 31(2); 37 31; 32
Đầu 4 41; 46; 47 40; 41; 44; 48 40; 43
Đầu 5 57 57(2); 58
Đầu 6 68 63 68(2); 69
Đầu 7 77 72; 75; 78
Đầu 8 81; 87
Đầu 9 93; 99 94; 95(2); 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 30/08/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
05
74
23
Giải bảy
943
313
130
Giải sáu
0999
4851
9219
3948
7267
7820
5675
9239
4733
Giải năm
1070
3059
5715
Giải tư
31204
89418
97478
98022
97699
14319
95363
99979
49152
64690
28278
16863
35693
50380
59150
48355
75052
78704
55340
84857
65156
Giải ba
18498
83878
49024
38178
61616
10718
Giải nhì
26863
54414
31661
Giải nhất
03973
20326
48081
Đặc biệt
122739
819274
505234
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 04; 05 04
Đầu 1 18; 19(2) 13; 14 15; 16; 18
Đầu 2 22 20; 24; 26 23
Đầu 3 39 30; 33; 34; 39
Đầu 4 43 48 40
Đầu 5 51 52; 59 50; 52; 55; 56; 57
Đầu 6 63(2) 63; 67 61
Đầu 7 70; 73; 78(2) 74(2); 78(2); 79 75
Đầu 8 80 81
Đầu 9 98; 99(2) 90; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 23/08/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
69
43
61
Giải bảy
291
947
612
Giải sáu
5284
9013
3260
4508
0781
3357
7194
2551
6750
Giải năm
1308
7742
3630
Giải tư
76606
25185
31285
51441
30511
45918
51607
13792
91735
32709
71428
93809
44954
59855
62934
45520
77142
64243
77701
37479
44092
Giải ba
07172
99431
44898
87214
53910
25414
Giải nhì
54470
84074
52093
Giải nhất
78441
03475
90127
Đặc biệt
052246
762993
380086
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 06; 07; 08 08; 09(2) 01
Đầu 1 11; 13; 18 14 10; 12; 14
Đầu 2 28 20; 27
Đầu 3 31 35 30; 34
Đầu 4 41(2); 46 42; 43; 47 42; 43
Đầu 5 54; 55; 57 50; 51
Đầu 6 60; 69 61
Đầu 7 70; 72 74; 75 79
Đầu 8 84; 85(2) 81 86
Đầu 9 91 92; 93; 98 92; 93; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 16/08/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
90
35
27
Giải bảy
030
022
821
Giải sáu
0207
5064
1812
7483
1515
2655
2953
5141
3487
Giải năm
2015
8598
3482
Giải tư
95595
98150
41948
57190
31504
86711
98489
02972
12551
28073
17411
55107
65847
12404
27444
07068
43154
86006
15523
62170
46537
Giải ba
63947
87743
99660
63819
80688
02126
Giải nhì
82960
68748
77982
Giải nhất
37979
99721
69961
Đặc biệt
441477
329740
200972
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 04; 07 04; 07 06
Đầu 1 11; 12; 15 11; 15; 19
Đầu 2 21; 22 21; 23; 26; 27
Đầu 3 30 35 37
Đầu 4 43; 47; 48 40; 47; 48 41; 44
Đầu 5 50 51; 55 53; 54
Đầu 6 60; 64 60 61; 68
Đầu 7 77; 79 72; 73 70; 72
Đầu 8 89 83 82(2); 87; 88
Đầu 9 90(2); 95 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 09/08/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
53
54
69
Giải bảy
138
190
375
Giải sáu
6114
7728
7617
8161
9133
3275
9393
6467
3910
Giải năm
1456
4328
7533
Giải tư
25868
37785
49838
56136
89443
13494
67555
25134
80153
58512
97118
66714
86449
24233
77160
52534
86077
42184
17814
51724
03883
Giải ba
94936
82722
26891
18332
13322
25600
Giải nhì
15382
18444
04138
Giải nhất
62460
44102
39409
Đặc biệt
408908
756275
459801
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 08 02 00; 01; 09
Đầu 1 14; 17 12; 14; 18 10; 14
Đầu 2 22; 28 28 22; 24
Đầu 3 36(2); 38(2) 32; 33(2); 34 33; 34; 38
Đầu 4 43 44; 49
Đầu 5 53; 55; 56 53; 54
Đầu 6 60; 68 61 60; 67; 69
Đầu 7 75(2) 75; 77
Đầu 8 82; 85 83; 84
Đầu 9 94 90; 91 93