Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 19/07/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
09
48
23
Giải bảy
975
555
277
Giải sáu
0448
4093
3383
8842
7676
7343
7134
5527
4590
Giải năm
0472
5031
5767
Giải tư
00261
74877
57469
71354
27092
54342
58312
64420
61460
25241
03240
88299
41051
58603
60842
54049
85099
90728
23330
63322
81228
Giải ba
04826
42618
03533
89370
85049
06876
Giải nhì
74291
70031
53211
Giải nhất
33891
56509
43259
Đặc biệt
975273
884171
980308
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 09 0 (3); 03; 09 0 ; 08
Đầu 1 1 ; 12; 18 1 (2) 11
Đầu 2 2 (2) 2 2 (2); 23; 28
Đầu 3 3 3 ; 31(2)
Đầu 4 4 43; 48 4
Đầu 5 55 59
Đầu 6 6 6 67
Đầu 7 7 ; 72; 73; 75 70; 71 7 ; 76; 77
Đầu 8 8 ; 83 8
Đầu 9 9 ; 91(2) 9 9 (3); 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 12/07/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
71
00
22
Giải bảy
660
652
750
Giải sáu
5052
3550
2653
4448
1624
3546
4932
3008
1364
Giải năm
5964
8775
0631
Giải tư
79466
01368
75508
21375
21861
83109
05450
79816
12375
77975
50140
84350
64980
31447
49669
79453
71903
11913
12215
38892
65341
Giải ba
87370
28229
75061
88432
53840
02978
Giải nhì
47263
18190
06819
Giải nhất
51987
42688
93995
Đặc biệt
182301
498296
270322
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 08; 09 00 03; 08
Đầu 1 16 13; 15; 19
Đầu 2 29 24 22(2)
Đầu 3 32 31; 32
Đầu 4 40; 46; 47; 48 40; 41
Đầu 5 50(2); 52; 53 50; 52 50; 53
Đầu 6 60; 61; 63; 64; 66; 68 61 64; 69
Đầu 7 70; 71; 75 75(3) 78
Đầu 8 87 80; 88
Đầu 9 90; 96 92; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 05/07/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
67
89
00
Giải bảy
529
060
544
Giải sáu
2987
9504
7469
1592
0940
8482
1652
3593
5714
Giải năm
8306
0092
9656
Giải tư
44235
27583
61623
14791
82906
57491
86920
81939
99443
16187
40548
30789
64164
22648
95830
37896
14821
05898
36254
14326
49261
Giải ba
12583
61064
26517
75068
74396
88701
Giải nhì
80599
70339
83284
Giải nhất
27674
98561
61077
Đặc biệt
326382
901673
620786
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 04; 06(2) 00; 01
Đầu 1 17 14
Đầu 2 20; 23; 29 21; 26
Đầu 3 35 39(2) 30
Đầu 4 40; 43; 48(2) 44
Đầu 5 52; 54; 56
Đầu 6 64; 67; 69 60; 61; 64; 68 61
Đầu 7 74 73 77
Đầu 8 82; 83(2); 87 82; 87; 89(2) 84; 86
Đầu 9 91(2); 99 92(2) 93; 96(2); 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 28/06/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
38
30
93
Giải bảy
188
278
561
Giải sáu
0941
7134
3256
2407
0325
9370
6607
3485
6267
Giải năm
4517
4325
9442
Giải tư
07969
59989
82325
05033
63825
04172
64365
45012
35441
06590
22991
86743
25461
12809
56341
14675
79709
58776
60889
49849
40489
Giải ba
90531
18501
74131
40912
97857
80419
Giải nhì
85044
82628
66014
Giải nhất
61303
25017
19432
Đặc biệt
817770
611305
172788
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 03 05; 07; 09 07; 09
Đầu 1 17 12(2); 17 14; 19
Đầu 2 25(2) 25(2); 28
Đầu 3 31; 33; 34; 38 30; 31 32
Đầu 4 41; 44 41; 43 41; 42; 49
Đầu 5 56 57
Đầu 6 65; 69 61 61; 67
Đầu 7 70; 72 70; 78 75; 76
Đầu 8 88; 89 85; 88; 89(2)
Đầu 9 90; 91 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 21/06/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
19
54
68
Giải bảy
150
454
306
Giải sáu
1959
7554
7106
4750
6417
7690
2808
1220
1700
Giải năm
8075
8233
2493
Giải tư
86429
82399
52550
82895
41589
31943
53883
00293
98118
14643
97916
01962
12286
16071
89037
35921
37789
96142
40659
77113
32996
Giải ba
69451
01745
64645
16182
46241
43622
Giải nhì
17430
51272
20343
Giải nhất
10078
70877
60529
Đặc biệt
013530
396665
194950
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 06 00; 06; 08
Đầu 1 19 16; 17; 18 13
Đầu 2 29 20; 21; 22; 29
Đầu 3 30(2) 33 37
Đầu 4 43; 45 43; 45 41; 42; 43
Đầu 5 50(2); 51; 54; 59 50; 54(2) 50; 59
Đầu 6 62; 65 68
Đầu 7 75; 78 71; 72; 77
Đầu 8 83; 89 82; 86 89
Đầu 9 95; 99 90; 93 93; 96