Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 18/10/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
21
08
06
Giải bảy
361
503
977
Giải sáu
9796
0850
1132
7809
0697
4601
9657
1172
8146
Giải năm
7182
8327
4372
Giải tư
66957
45869
64056
50448
62228
79754
10289
19029
66475
41133
68017
27514
82966
11513
93902
56511
76932
51195
81754
51674
49258
Giải ba
81140
53861
90882
53255
98987
10753
Giải nhì
23710
18573
20019
Giải nhất
65260
52116
11797
Đặc biệt
545135
807522
259797
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 03; 08; 09 02; 06
Đầu 1 10 13; 14; 16; 17 11; 19
Đầu 2 21; 28 22; 27; 29
Đầu 3 32; 35 33 32
Đầu 4 40; 48 46
Đầu 5 50; 54; 56; 57 55 53; 54; 57; 58
Đầu 6 60; 61(2); 69 66
Đầu 7 73; 75 72(2); 74; 77
Đầu 8 82; 89 82 87
Đầu 9 96 97 95; 97(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 11/10/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
04
73
94
Giải bảy
325
933
930
Giải sáu
7814
7485
4046
9377
6773
3781
2638
8842
0344
Giải năm
7215
3890
8198
Giải tư
73898
15593
28119
54210
50227
71033
05822
25519
12930
29599
29659
20325
37558
31274
20049
36324
36324
02763
41791
75357
32037
Giải ba
09092
10201
33406
51169
31967
64953
Giải nhì
98426
60679
48840
Giải nhất
05984
75555
61693
Đặc biệt
179263
890653
818234
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 04 06
Đầu 1 10; 14; 15; 19 19
Đầu 2 22; 25; 26; 27 25 24(2)
Đầu 3 33 30; 33 30; 34; 37; 38
Đầu 4 46 40; 42; 44; 49
Đầu 5 53; 55; 58; 59 53; 57
Đầu 6 63 69 63; 67
Đầu 7 73(2); 74; 77; 79
Đầu 8 84; 85 81
Đầu 9 92; 93; 98 90; 99 91; 93; 94; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 04/10/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
78
12
53
Giải bảy
639
396
716
Giải sáu
5816
4898
4118
1548
7995
8534
8070
8063
0924
Giải năm
8273
6858
2637
Giải tư
79826
36779
44656
53641
13036
66805
35864
14716
76300
81484
38298
95313
17405
18007
66921
42171
40213
46495
08657
55239
43554
Giải ba
61409
06366
93560
51026
77288
65935
Giải nhì
22524
47938
13017
Giải nhất
51959
76783
96088
Đặc biệt
847670
963009
356563
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 05; 09 00; 05; 07; 09
Đầu 1 16; 18 12; 13; 16 13; 16; 17
Đầu 2 24; 26 26 21; 24
Đầu 3 36; 39 34; 38 35; 37; 39
Đầu 4 41 48
Đầu 5 56; 59 58 53; 54; 57
Đầu 6 64; 66 60 63(2)
Đầu 7 70; 73; 78; 79 70; 71
Đầu 8 83; 84 88(2)
Đầu 9 98 95; 96; 98 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 27/09/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
83
16
63
Giải bảy
516
507
075
Giải sáu
0329
4168
5472
8267
4506
2443
5060
3472
3343
Giải năm
4285
6135
7366
Giải tư
17314
37548
51282
57726
36231
46870
70973
58490
68657
12359
47114
03692
80342
62761
60598
58023
40595
00541
70264
79987
48932
Giải ba
29757
59184
56975
35315
10039
54120
Giải nhì
24448
73141
362614
Giải nhất
71660
02534
58228
Đặc biệt
688696
963008
911427
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 06; 07; 08
Đầu 1 14; 16 14; 15; 16 14
Đầu 2 26; 29 20; 23; 27; 28
Đầu 3 31 34; 35 32; 39
Đầu 4 48(2) 41; 42; 43 41; 43
Đầu 5 57 57; 59
Đầu 6 60; 68 61; 67 60; 63; 64; 66
Đầu 7 70; 72; 73 75 72; 75
Đầu 8 82; 83; 84; 85 87
Đầu 9 96 90; 92 95; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 20/09/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
79
80
29
Giải bảy
292
890
748
Giải sáu
5391
9973
8416
4733
2041
3341
1688
7259
1162
Giải năm
4053
7316
3318
Giải tư
85765
65713
39220
12018
72409
60209
59378
84689
28529
11255
43689
01337
02939
06524
20346
05200
55365
07473
53657
30348
54703
Giải ba
64359
47644
23993
48057
39471
37109
Giải nhì
10990
17254
83903
Giải nhất
68894
90890
01935
Đặc biệt
986497
081899
659898
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 09(2) 00; 03(2); 09
Đầu 1 13; 16; 18 16 18
Đầu 2 20 24; 29 29
Đầu 3 33; 37; 39 35
Đầu 4 44 41(2) 46; 48(2)
Đầu 5 53; 59 54; 55; 57 57; 59
Đầu 6 65 62; 65
Đầu 7 73; 78; 79 71; 73
Đầu 8 80; 89(2) 88
Đầu 9 90; 91; 92; 94; 97 90(2); 93; 99 98