Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 17/10/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
65
38
83
Giải bảy
266
768
604
Giải sáu
0816
5588
6595
5481
3494
8329
1823
2055
4150
Giải năm
7099
5391
7262
Giải tư
15821
34964
37051
76914
59711
77280
55103
41549
01836
17825
08103
29888
86440
29727
81862
77092
78266
49732
97126
06934
69261
Giải ba
63648
49304
16519
64626
96226
22832
Giải nhì
04199
84821
48612
Giải nhất
18750
79609
83790
Đặc biệt
575437
625263
233664
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 03; 04 03; 09 04
Đầu 1 11; 14; 16 19 12
Đầu 2 21 21; 25; 26; 27; 29 23; 26(2)
Đầu 3 37 36; 38 32(2); 34
Đầu 4 48 40; 49
Đầu 5 50; 51 50; 55
Đầu 6 64; 65; 66 63; 68 61; 62(2); 64; 66
Đầu 7
Đầu 8 80; 88 81; 88 83
Đầu 9 95; 99(2) 91; 94 90; 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 10/10/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
06
23
01
Giải bảy
973
132
919
Giải sáu
3911
5341
6685
2090
6174
0926
6442
7476
9651
Giải năm
8462
8622
3394
Giải tư
60173
08095
23297
99030
44682
12698
24395
22701
80171
71984
61178
24982
47793
29869
97753
96522
91339
05300
79701
10881
98039
Giải ba
96716
55133
09901
94073
21858
29590
Giải nhì
47316
87719
21131
Giải nhất
41722
03779
02637
Đặc biệt
138338
094110
051041
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 06 01(2) 00; 01(2)
Đầu 1 11; 16(2) 10; 19 19
Đầu 2 22 22; 23; 26 22
Đầu 3 30; 33; 38 32 31; 37; 39(2)
Đầu 4 41 41; 42
Đầu 5 51; 53; 58
Đầu 6 62 69
Đầu 7 73(2) 71; 73; 74; 78; 79 76
Đầu 8 82; 85 82; 84 81
Đầu 9 95(2); 97; 98 90; 93 90; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 03/10/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
38
10
81
Giải bảy
708
447
901
Giải sáu
1377
8801
3893
5117
3356
6741
2357
6341
4146
Giải năm
7066
4615
4689
Giải tư
64494
01764
26143
13155
58334
69723
26070
73311
63601
35998
83847
37797
04207
36044
69875
65791
93467
80535
46621
92509
60964
Giải ba
45189
46452
74949
14866
85906
12384
Giải nhì
99415
83000
51937
Giải nhất
03692
82249
71441
Đặc biệt
927952
830615
144293
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01; 08 00; 01; 07 01; 06; 09
Đầu 1 15 10; 11; 15(2); 17
Đầu 2 23 21
Đầu 3 34; 38 35; 37
Đầu 4 43 41; 44; 47(2); 49(2) 41(2); 46
Đầu 5 52(2); 55 56 57
Đầu 6 64; 66 66 64; 67
Đầu 7 70; 77 75
Đầu 8 89 81; 84; 89
Đầu 9 92; 93; 94 97; 98 91; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 26/09/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
50
83
40
Giải bảy
964
329
858
Giải sáu
8075
9061
2267
0721
4930
3245
0225
5287
6613
Giải năm
6386
5558
0193
Giải tư
37088
83254
67428
33208
94280
97314
49109
53716
48331
30742
99953
34736
92838
37866
19792
79613
48041
94460
44828
25806
39482
Giải ba
45964
75621
35456
00029
14704
71145
Giải nhì
57239
09702
08174
Giải nhất
63936
88256
18271
Đặc biệt
098230
108928
839915
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 08; 09 02 04; 06
Đầu 1 14 16 13(2); 15
Đầu 2 21; 28 21; 28; 29(2) 25; 28
Đầu 3 30; 36; 39 30; 31; 36; 38
Đầu 4 42; 45 40; 41; 45
Đầu 5 50; 54 53; 56(2); 58 58
Đầu 6 61; 64(2); 67 66 60
Đầu 7 75 71; 74
Đầu 8 80; 86; 88 83 82; 87
Đầu 9 92; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 19/09/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
32
14
05
Giải bảy
277
933
338
Giải sáu
2646
2088
3899
0473
4371
5938
8757
2086
3217
Giải năm
4977
5149
3375
Giải tư
26399
97630
86583
59099
44341
09349
31563
78750
12121
69816
76888
84841
64391
98650
06081
82017
92011
22270
91143
74593
48789
Giải ba
17734
61509
69223
48361
92082
09093
Giải nhì
85921
31718
94713
Giải nhất
37769
57007
87989
Đặc biệt
586632
347096
242628
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 09 07 05
Đầu 1 14; 16; 18 11; 13; 17(2)
Đầu 2 21 21; 23 28
Đầu 3 30; 32(2); 34 33; 38 38
Đầu 4 41; 46; 49 41; 49 43
Đầu 5 50(2) 57
Đầu 6 63; 69 61
Đầu 7 77(2) 71; 73 70; 75
Đầu 8 83; 88 88 81; 82; 86; 89(2)
Đầu 9 99(3) 91; 96 93(2)