Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 13/11/2018

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
04
00
12
Giải bảy
430
979
584
Giải sáu
4790
6364
5739
0867
4296
9649
7278
0642
5207
Giải năm
7419
9709
2047
Giải tư
52276
50680
33419
36614
73642
31146
50365
65682
77811
37365
28542
75735
94310
12688
52454
73044
60237
35086
16822
78158
76976
Giải ba
96105
04125
40618
40796
60274
27108
Giải nhì
66035
70572
27250
Giải nhất
54262
92405
93537
Đặc biệt
788472
469795
631826
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 04; 05 00; 05; 09 07; 08
Đầu 1 14; 19(2) 10; 11; 18 12
Đầu 2 25 22; 26
Đầu 3 30; 35; 39 35 37(2)
Đầu 4 42; 46 42; 49 42; 44; 47
Đầu 5 50; 54; 58
Đầu 6 62; 64; 65 65; 67
Đầu 7 72; 76 72; 79 74; 76; 78
Đầu 8 80 82; 88 84; 86
Đầu 9 90 95; 96(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 06/11/2018

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
12
33
59
Giải bảy
489
059
970
Giải sáu
6118
6960
9637
1858
8900
8466
2235
2045
5888
Giải năm
9674
9379
0623
Giải tư
45670
90855
88461
70863
29682
95384
21257
72824
09078
76149
69340
92599
82792
52389
56260
24072
09002
95318
01799
11222
33476
Giải ba
35343
20525
50301
14354
20369
75128
Giải nhì
73160
58316
53184
Giải nhất
95634
03367
71170
Đặc biệt
719393
627837
571188
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 00; 01 02
Đầu 1 12; 18 16 18
Đầu 2 25 24 22; 23; 28
Đầu 3 34; 37 33; 37 35
Đầu 4 43 40; 49 45
Đầu 5 55; 57 54; 58; 59 59
Đầu 6 60(2); 61; 63 66; 67 60; 69
Đầu 7 70; 74 78; 79 70(2); 72; 76
Đầu 8 82; 84; 89 89 84; 88(2)
Đầu 9 93 92; 99 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 30/10/2018

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
73
57
02
Giải bảy
796
983
139
Giải sáu
2771
1978
9378
0364
2735
8987
1103
6464
7990
Giải năm
4778
4117
4989
Giải tư
66633
45514
74158
15355
26466
39135
31637
51367
75547
55335
50961
48341
45823
84631
00222
28667
16435
32758
33827
54270
85060
Giải ba
70044
69761
86869
27755
71829
75841
Giải nhì
48993
80845
89257
Giải nhất
14301
18533
31425
Đặc biệt
130986
539695
896955
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01 02; 03
Đầu 1 14 17
Đầu 2 23 22; 25; 27; 29
Đầu 3 33; 35; 37 31; 33; 35(2) 35; 39
Đầu 4 44 41; 45; 47 41
Đầu 5 55; 58 55; 57 55; 57; 58
Đầu 6 61; 66 61; 64; 67; 69 60; 64; 67
Đầu 7 71; 73; 78(3) 70
Đầu 8 86 83; 87 89
Đầu 9 93; 96 95 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 23/10/2018

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
36
19
87
Giải bảy
864
764
640
Giải sáu
1686
3802
0561
7187
0738
5596
4138
2372
7112
Giải năm
5222
6389
1879
Giải tư
40881
94468
51810
49050
65247
90927
11989
13132
81179
49816
58747
44295
52890
08415
85005
73545
63893
41755
24162
39368
08294
Giải ba
56058
20403
48022
56246
29011
11869
Giải nhì
45087
45816
92100
Giải nhất
94730
12430
47209
Đặc biệt
010421
459695
063867
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 02; 03 00; 05; 09
Đầu 1 10 15; 16(2); 19 11; 12
Đầu 2 21; 22; 27 22
Đầu 3 30; 36 30; 32; 38 38
Đầu 4 47 46; 47 40; 45
Đầu 5 50; 58 55
Đầu 6 61; 64; 68 64 62; 67; 68; 69
Đầu 7 79 72; 79
Đầu 8 81; 86; 87; 89 87; 89 87
Đầu 9 90; 95(2); 96 93; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 16/10/2018

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
67
45
75
Giải bảy
643
293
738
Giải sáu
9158
6106
5934
5996
2265
0679
7882
8967
3000
Giải năm
2540
9680
2171
Giải tư
60150
29711
57919
14140
89649
62236
24696
40725
54274
51062
08670
40931
76130
22437
40150
20940
70043
12422
10275
52301
33507
Giải ba
93849
55913
52889
12706
52267
04046
Giải nhì
77439
48425
72628
Giải nhất
76666
99793
74877
Đặc biệt
093158
389525
441497
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 06 06 00; 01; 07
Đầu 1 11; 13; 19
Đầu 2 25(3) 22; 28
Đầu 3 34; 36; 39 30; 31; 37 38
Đầu 4 40(2); 43; 49(2) 45 40; 43; 46
Đầu 5 50; 58(2) 50
Đầu 6 66; 67 62; 65 67(2)
Đầu 7 70; 74; 79 71; 75(2); 77
Đầu 8 80; 89 82
Đầu 9 96 93(2); 96 97