Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 17/09/2019

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
67
42
11
Giải bảy
975
622
193
Giải sáu
5512
9704
1183
8439
3584
6266
0852
4664
4432
Giải năm
4513
6216
0670
Giải tư
52470
66584
56579
65570
36947
56068
11083
14716
03329
40344
68812
26217
47731
89309
47742
10752
93984
63696
91542
64659
01416
Giải ba
29401
10336
11086
05302
78809
58679
Giải nhì
39782
05553
61725
Giải nhất
16823
09752
16853
Đặc biệt
347282
389283
582962
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01; 04 02; 09 09
Đầu 1 12; 13 12; 16(2); 17 11; 16
Đầu 2 23 22; 29 25
Đầu 3 36 31; 39 32
Đầu 4 47 42; 44 42(2)
Đầu 5 52; 53 52(2); 53; 59
Đầu 6 67; 68 66 62; 64
Đầu 7 70(2); 75; 79 70; 79
Đầu 8 82(2); 83(2); 84 83; 84; 86 84
Đầu 9 93; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 10/09/2019

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
01
12
14
Giải bảy
904
929
495
Giải sáu
6767
0165
6016
1893
9495
3299
2732
3364
0358
Giải năm
0929
9917
8491
Giải tư
47565
04470
00826
67730
44767
53064
36108
65903
92705
02556
31250
80798
42412
95158
79713
63367
64066
29495
77934
18176
64054
Giải ba
18527
63778
49906
03381
21613
78191
Giải nhì
95770
93849
74879
Giải nhất
67770
96898
11242
Đặc biệt
021649
850698
469523
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01; 04; 08 03; 05; 06
Đầu 1 16 12(2); 17 13(2); 14
Đầu 2 26; 27; 29 29 23
Đầu 3 30 32; 34
Đầu 4 49 49 42
Đầu 5 50; 56; 58 54; 58
Đầu 6 64; 65(2); 67(2) 64; 66; 67
Đầu 7 70(3); 78 76; 79
Đầu 8 81
Đầu 9 93; 95; 98(3); 99 91(2); 95(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 03/09/2019

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
58
30
67
Giải bảy
992
658
933
Giải sáu
3552
1268
1271
3581
3348
6232
7463
4741
2409
Giải năm
8954
4604
5244
Giải tư
70094
10257
87036
33156
38848
99173
95057
94920
43187
43027
03336
57457
46235
87606
62783
85038
11802
37390
01723
40312
53044
Giải ba
06821
71265
81093
63274
44768
18064
Giải nhì
41173
42691
14556
Giải nhất
16999
56775
69569
Đặc biệt
630943
972942
571127
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 04; 06 02; 09
Đầu 1 12
Đầu 2 21 20; 27 23; 27
Đầu 3 36 30; 32; 35; 36 33; 38
Đầu 4 43; 48 42; 48 41; 44(2)
Đầu 5 52; 54; 56; 57(2); 58 57; 58 56
Đầu 6 65; 68 63; 64; 67; 68; 69
Đầu 7 71; 73(2) 74; 75
Đầu 8 81; 87 83
Đầu 9 92; 94; 99 91; 93 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 27/08/2019

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
64
69
43
Giải bảy
623
950
753
Giải sáu
9608
3756
7414
7256
0918
3388
1624
2766
3105
Giải năm
5049
4842
8720
Giải tư
04526
10760
07660
27024
51494
68682
32153
65032
28673
28430
56204
29312
63859
51410
60398
51741
00744
65410
31752
10828
85923
Giải ba
86583
12248
08293
05797
31512
06691
Giải nhì
91715
29797
29459
Giải nhất
88827
53874
20958
Đặc biệt
108094
142138
735161
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 08 04 05
Đầu 1 14; 15 10; 12; 18 10; 12
Đầu 2 23; 24; 26; 27 20; 23; 24; 28
Đầu 3 30; 32; 38
Đầu 4 48; 49 42 41; 43; 44
Đầu 5 53; 56 50; 56; 59 52; 53; 58; 59
Đầu 6 60(2); 64 69 61; 66
Đầu 7 73; 74
Đầu 8 82; 83 88
Đầu 9 94(2) 93; 97(2) 91; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 20/08/2019

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
51
48
64
Giải bảy
879
801
676
Giải sáu
8508
2247
6040
0500
7135
4178
4729
9817
6037
Giải năm
9132
2676
3911
Giải tư
49083
34732
49788
20385
16017
15014
34387
67729
38035
59138
01083
15976
72392
25752
34521
97899
18061
38862
56937
43469
75634
Giải ba
65954
72565
81005
73701
01663
26338
Giải nhì
38589
97547
42187
Giải nhất
49940
57209
48299
Đặc biệt
325635
345875
537269
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 08 00; 01(2); 05; 09
Đầu 1 14; 17 11; 17
Đầu 2 29 21; 29
Đầu 3 32(2); 35 35(2); 38 34; 37(2); 38
Đầu 4 40(2); 47 47; 48
Đầu 5 51; 54 52
Đầu 6 65 61; 62; 63; 64; 69(2)
Đầu 7 79 75; 76(2); 78 76
Đầu 8 83; 85; 87; 88; 89 83 87
Đầu 9 92 99(2)