Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 14/05/2019

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
68
71
06
Giải bảy
810
276
958
Giải sáu
0181
5994
2381
2902
7929
7107
6945
8640
5041
Giải năm
8611
5107
5631
Giải tư
32629
51743
14543
82370
65458
65143
35685
78365
08447
75919
26379
80802
82907
09041
59670
48212
25176
75698
10514
11825
81738
Giải ba
52094
13027
08340
57950
33677
26627
Giải nhì
98446
62261
44714
Giải nhất
65939
81374
25644
Đặc biệt
758176
762598
276267
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 02(2); 07(3) 06
Đầu 1 10; 11 19 12; 14(2)
Đầu 2 27; 29 29 25; 27
Đầu 3 39 31; 38
Đầu 4 43(3); 46 40; 41; 47 40; 41; 44; 45
Đầu 5 58 50 58
Đầu 6 68 61; 65 67
Đầu 7 70; 76 71; 74; 76; 79 70; 76; 77
Đầu 8 81(2); 85
Đầu 9 94(2) 98 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 07/05/2019

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
67
17
16
Giải bảy
842
091
187
Giải sáu
3419
7436
0731
7278
3094
4133
1461
7553
6765
Giải năm
6304
2497
2249
Giải tư
00372
54750
20397
26380
58758
61972
49268
92546
23233
07116
94963
96686
89978
46144
20563
07669
83555
70856
57285
10135
56979
Giải ba
40814
15673
61321
65252
74060
80036
Giải nhì
99095
15376
18413
Giải nhất
68935
32907
80801
Đặc biệt
482099
546110
224033
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 04 07 01
Đầu 1 14; 19 10; 16; 17 13; 16
Đầu 2 21
Đầu 3 31; 35; 36 33(2) 33; 35; 36
Đầu 4 42 44; 46 49
Đầu 5 50; 58 52 53; 55; 56
Đầu 6 67; 68 63 60; 61; 63; 65; 69
Đầu 7 72(2); 73 76; 78(2) 79
Đầu 8 80 86 85; 87
Đầu 9 95; 97; 99 91; 94; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 30/04/2019

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
11
76
07
Giải bảy
782
283
113
Giải sáu
2311
0711
3754
1720
5634
2114
0616
2539
9478
Giải năm
6654
9250
1297
Giải tư
90398
44924
72269
60624
32304
03363
42644
98333
66258
27924
44632
49077
00286
89412
67836
10755
21671
66491
95222
42875
79972
Giải ba
88675
68950
22222
38213
94756
82858
Giải nhì
95719
31374
12055
Giải nhất
77172
77330
51554
Đặc biệt
208554
025743
951717
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 04 07
Đầu 1 11(3); 19 12; 13; 14 13; 16; 17
Đầu 2 24(2) 20; 22; 24 22
Đầu 3 30; 32; 33; 34 36; 39
Đầu 4 44 43
Đầu 5 50; 54(3) 50; 58 54; 55(2); 56; 58
Đầu 6 63; 69
Đầu 7 72; 75 74; 76; 77 71; 72; 75; 78
Đầu 8 82 83; 86
Đầu 9 98 91; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 23/04/2019

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
64
93
82
Giải bảy
713
857
932
Giải sáu
9738
4247
3341
9299
8674
2283
0562
1818
5133
Giải năm
4166
5076
0435
Giải tư
17201
41076
42933
69353
95497
63432
40466
40705
63204
62248
33838
73935
66607
57351
89316
80939
45766
27599
19650
12417
63898
Giải ba
22368
25686
31981
32355
24879
87443
Giải nhì
61383
08571
35563
Giải nhất
75063
82639
54503
Đặc biệt
609893
563044
840287
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01 04; 05; 07 03
Đầu 1 13 16; 17; 18
Đầu 2
Đầu 3 32; 33; 38 35; 38; 39 32; 33; 35; 39
Đầu 4 41; 47 44; 48 43
Đầu 5 53 51; 55; 57 50
Đầu 6 63; 64; 66(2); 68 62; 63; 66
Đầu 7 76 71; 74; 76 79
Đầu 8 83; 86 81; 83 82; 87
Đầu 9 93; 97 93; 99 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 16/04/2019

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
87
62
59
Giải bảy
291
929
348
Giải sáu
5685
4037
3256
9936
6293
5628
2981
2040
3959
Giải năm
6791
0654
3184
Giải tư
83551
87639
10796
59370
17558
45838
83940
86268
40828
47857
59842
36737
05416
35759
98779
52800
58102
19591
52644
65198
78448
Giải ba
06127
90023
67026
37489
15683
47117
Giải nhì
05887
84548
25465
Giải nhất
71953
62355
84980
Đặc biệt
352620
281219
236623
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 00; 02
Đầu 1 16; 19 17
Đầu 2 20; 23; 27 26; 28(2); 29 23
Đầu 3 37; 38; 39 36; 37
Đầu 4 40 42; 48 40; 44; 48(2)
Đầu 5 51; 53; 56; 58 54; 55; 57; 59 59(2)
Đầu 6 62; 68 65
Đầu 7 70 79
Đầu 8 85; 87(2) 89 80; 81; 83; 84
Đầu 9 91(2); 96 93 91; 98