Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 05/09/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
16
58
58
90
Giải bảy
717
588
588
101
Giải sáu
6258
1080
0929
9724
3598
3940
9724
3598
3940
5745
4374
0933
Giải năm
4886
7159
7159
7660
Giải tư
13642
08822
84563
20410
37467
03119
05520
85786
79259
39080
23666
99044
07396
60742
85786
79259
39080
23666
99044
07396
60742
13470
63696
75842
03495
02456
33197
03701
Giải ba
56659
86763
00511
17280
00511
17280
39393
12676
Giải nhì
16163
31715
31715
19257
Giải nhất
66445
41945
41945
75101
Đặc biệt
286135
632484
632484
943871
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01(3)
Đầu 1 10; 16; 17; 19 11; 15 11; 15
Đầu 2 20; 22; 29 24 24
Đầu 3 35 33
Đầu 4 42; 45 40; 42; 44; 45 40; 42; 44; 45 42; 45
Đầu 5 58; 59 58; 59(2) 58; 59(2) 56; 57
Đầu 6 63(3); 67 66 66 60
Đầu 7 70; 71; 74; 76
Đầu 8 80; 86 80(2); 84; 86; 88 80(2); 84; 86; 88
Đầu 9 96; 98 96; 98 90; 93; 95; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 29/08/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
18
10
17
Giải bảy
965
206
004
Giải sáu
5403
7350
9760
6759
9729
3012
8087
5864
9074
Giải năm
3297
3665
0926
Giải tư
47324
32823
86575
09635
19323
90751
20257
32884
69327
17644
27856
30853
38436
88563
99364
37967
60656
87577
74268
53709
09810
Giải ba
03599
99401
32776
49767
12169
30263
Giải nhì
76507
23926
20453
Giải nhất
92022
50666
61645
Đặc biệt
842111
640367
514086
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01; 03; 07 06 04; 09
Đầu 1 11; 18 10; 12 10; 17
Đầu 2 22; 23(2); 24 26; 27; 29 26
Đầu 3 35 36
Đầu 4 44 45
Đầu 5 50; 51; 57 53; 56; 59 53; 56
Đầu 6 60; 65 63; 65; 66; 67(2) 63; 64(2); 67; 68; 69
Đầu 7 75 76 74; 77
Đầu 8 84 86; 87
Đầu 9 97; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 22/08/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
56
74
64
Giải bảy
113
513
571
Giải sáu
3249
6005
1946
1766
3203
3467
7019
3567
7441
Giải năm
7690
2403
7153
Giải tư
79215
34465
66993
98658
77700
29033
76074
92670
38348
69462
56682
07750
18461
84944
58935
68810
22039
63591
61842
50370
04660
Giải ba
02534
23400
33880
60177
60727
32099
Giải nhì
39626
25128
29430
Giải nhất
95055
68608
05930
Đặc biệt
178033
657666
150768
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 00(2); 05 03(2); 08
Đầu 1 13; 15 13 10; 19
Đầu 2 26 28 27
Đầu 3 33(2); 34 30(2); 35; 39
Đầu 4 46; 49 44; 48 41; 42
Đầu 5 55; 56; 58 50 53
Đầu 6 65 61; 62; 66(2); 67 60; 64; 67; 68
Đầu 7 74 70; 74; 77 70; 71
Đầu 8 80; 82
Đầu 9 90; 93 91; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 15/08/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
39
67
40
Giải bảy
834
083
626
Giải sáu
1369
0153
5655
2936
9085
8363
8511
3107
7585
Giải năm
4682
2191
1102
Giải tư
79287
89276
14386
23853
08838
45644
52702
18084
19634
49432
45725
40365
26532
17055
67694
78540
59803
11949
09597
57469
91374
Giải ba
37237
25011
77377
07072
26643
44911
Giải nhì
96020
14285
48482
Giải nhất
44608
84972
70215
Đặc biệt
115655
485216
434243
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 02; 08 02; 03; 07
Đầu 1 11 16 11(2); 15
Đầu 2 20 25 26
Đầu 3 34; 37; 38; 39 32(2); 34; 36
Đầu 4 44 40(2); 43(2); 49
Đầu 5 53(2); 55(2) 55
Đầu 6 69 63; 65; 67 69
Đầu 7 76 72(2); 77 74
Đầu 8 82; 86; 87 83; 84; 85(2) 82; 85
Đầu 9 91 94; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 08/08/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu
Giải tám
85
31
Giải bảy
408
701
Giải sáu
1469
4739
0808
4341
4877
2226
Giải năm
6875
1432
Giải tư
62754
97862
08778
07909
14403
09027
38558
40108
19491
09686
97150
30799
80898
71715
Giải ba
34235
79026
69578
60335
Giải nhì
68915
86037
Giải nhất
71517
33977
Đặc biệt
293331
642712
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu
Đầu 0 03; 08(2); 09 01; 08
Đầu 1 15; 17 12; 15
Đầu 2 26; 27 26
Đầu 3 31; 35; 39 31; 32; 35; 37
Đầu 4 41
Đầu 5 54; 58 50
Đầu 6 62; 69
Đầu 7 75; 78 77(2); 78
Đầu 8 85 86
Đầu 9 91; 98; 99