Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 15/08/2017

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bạc Liêu
Giải tám
40
Giải bảy
626
Giải sáu
8511
3107
7585
Giải năm
1102
Giải tư
67694
78540
59803
11949
09597
57469
91374
Giải ba
26643
44911
Giải nhì
48482
Giải nhất
70215
Đặc biệt
434243
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bạc Liêu
Đầu 0 02; 03; 07
Đầu 1 11(2); 15
Đầu 2 26
Đầu 3
Đầu 4 40(2); 43(2); 49
Đầu 5
Đầu 6 69
Đầu 7 74
Đầu 8 82; 85
Đầu 9 94; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 08/08/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
85
31
29
Giải bảy
408
701
538
Giải sáu
1469
4739
0808
4341
4877
2226
7029
9111
6891
Giải năm
6875
1432
6734
Giải tư
62754
97862
08778
07909
14403
09027
38558
40108
19491
09686
97150
30799
80898
71715
87175
93068
42342
03164
68559
80477
97478
Giải ba
34235
79026
69578
60335
87828
94324
Giải nhì
68915
86037
33798
Giải nhất
71517
33977
47118
Đặc biệt
293331
642712
935812
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 03; 08(2); 09 01; 08
Đầu 1 15; 17 12; 15 11; 12; 18
Đầu 2 26; 27 26 24; 28; 29(2)
Đầu 3 31; 35; 39 31; 32; 35; 37 34; 38
Đầu 4 41 42
Đầu 5 54; 58 50 59
Đầu 6 62; 69 64; 68
Đầu 7 75; 78 77(2); 78 75; 77; 78
Đầu 8 85 86
Đầu 9 91; 98; 99 91; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 01/08/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
40
91
67
Giải bảy
836
697
563
Giải sáu
5224
3894
3096
4883
9594
0612
3802
2650
3463
Giải năm
9961
1983
1983
Giải tư
22175
58004
43399
19961
63332
40786
64588
54814
69344
31282
71782
25524
43783
72093
14098
69164
24253
37698
75247
84689
30296
Giải ba
57957
57760
84860
60277
35199
22063
Giải nhì
17296
13491
37810
Giải nhất
87133
90707
09632
Đặc biệt
981163
461876
268430
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 04 07 02
Đầu 1 12; 14 10
Đầu 2 24 24
Đầu 3 32; 33; 36 30; 32
Đầu 4 40 44 47
Đầu 5 57 50; 53
Đầu 6 60; 61(2); 63 60 63(3); 64; 67
Đầu 7 75 76; 77
Đầu 8 86; 88 82(2); 83(3) 83; 89
Đầu 9 94; 96(2); 99 91(2); 93; 94; 97 96; 98(2); 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 25/07/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
54
18
61
Giải bảy
221
453
939
Giải sáu
2496
2659
1966
6938
9438
1879
9319
0922
5020
Giải năm
6742
5189
8727
Giải tư
57295
71214
21843
87682
94712
50930
45009
90259
59675
40874
78867
03822
95659
67666
55147
73446
66005
63082
78414
60639
90577
Giải ba
54139
59459
71126
29245
53266
70498
Giải nhì
89702
53300
68163
Giải nhất
07417
98393
58741
Đặc biệt
944083
286616
656876
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 02; 09 00 05
Đầu 1 12; 14; 17 16; 18 14; 19
Đầu 2 21 22; 26 20; 22; 27
Đầu 3 30; 39 38(2) 39(2)
Đầu 4 42; 43 45 41; 46; 47
Đầu 5 54; 59(2) 53; 59(2)
Đầu 6 66 66; 67 61; 63; 66
Đầu 7 74; 75; 79 76; 77
Đầu 8 82; 83 89 82
Đầu 9 95; 96 93 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 18/07/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
60
27
65
Giải bảy
698
036
015
Giải sáu
2922
8091
7979
8726
1387
3733
8278
4227
9210
Giải năm
2324
3739
4026
Giải tư
70316
69642
75876
26976
18556
36002
96335
51863
63561
91231
15329
23522
82903
33164
43476
97865
83920
25685
45386
02740
51665
Giải ba
45975
08728
57934
32321
27219
93944
Giải nhì
73735
85888
73631
Giải nhất
11142
99595
43898
Đặc biệt
759538
019459
766559
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 02 03
Đầu 1 16 10; 15; 19
Đầu 2 22; 24; 28 21; 22; 26; 27; 29 20; 26; 27
Đầu 3 35(2); 38 31; 33; 34; 36; 39 31
Đầu 4 42(2) 40; 44
Đầu 5 56 59 59
Đầu 6 60 61; 63; 64 65(3)
Đầu 7 75; 76(2); 79 76; 78
Đầu 8 87; 88 85; 86
Đầu 9 91; 98 95 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 11/07/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu
Giải tám
61
26
Giải bảy
974
281
Giải sáu
7163
5000
3457
7994
0565
9951
Giải năm
8138
6058
Giải tư
57032
20436
90798
54848
77277
61140
69168
69469
19905
26092
25783
52670
22293
69543
Giải ba
05969
05943
49172
98326
Giải nhì
03674
05615
Giải nhất
01028
79791
Đặc biệt
903759
095828
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu
Đầu 0 00 05
Đầu 1 15
Đầu 2 28 26(2); 28
Đầu 3 32; 36; 38
Đầu 4 40; 43; 48 43
Đầu 5 57; 59 51; 58
Đầu 6 61; 63; 68; 69 65; 69
Đầu 7 74(2); 77 70; 72
Đầu 8 81; 83
Đầu 9 98 91; 92; 93; 94