Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 12/12/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
57
40
19
Giải bảy
962
264
027
Giải sáu
5529
6435
8803
3555
5345
2705
7757
3350
9495
Giải năm
6953
6890
2780
Giải tư
68609
76647
84874
58528
02869
88436
63125
97715
70201
56399
35010
41338
54488
28620
87721
18821
40544
04647
88971
06549
40111
Giải ba
00403
03629
33287
39787
85272
30349
Giải nhì
67608
02465
24210
Giải nhất
14523
93161
98065
Đặc biệt
563572
223365
741261
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 03(2); 08; 09 01; 05
Đầu 1 10; 15 10; 11; 19
Đầu 2 23; 25; 28; 29(2) 20 21(2); 27
Đầu 3 35; 36 38
Đầu 4 47 40; 45 44; 47; 49(2)
Đầu 5 53; 57 55 50; 57
Đầu 6 62; 69 61; 64; 65(2) 61; 65
Đầu 7 72; 74 71; 72
Đầu 8 87(2); 88 80
Đầu 9 90; 99 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 05/12/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
38
08
84
Giải bảy
466
054
156
Giải sáu
1604
9793
4409
1381
2182
4409
7538
2873
9129
Giải năm
8290
4518
8010
Giải tư
02775
33406
68407
62293
31313
44667
25683
51086
19911
52608
26087
54436
49441
27511
64620
01104
05137
92807
36262
64985
34841
Giải ba
68258
23996
23312
43877
79701
93087
Giải nhì
18808
14735
19642
Giải nhất
16171
79186
03392
Đặc biệt
431247
670173
737151
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 04; 06; 07; 08; 09 08(2); 09 01; 04; 07
Đầu 1 13 11(2); 12; 18 10
Đầu 2 20; 29
Đầu 3 38 35; 36 37; 38
Đầu 4 47 41 41; 42
Đầu 5 58 54 51; 56
Đầu 6 66; 67 62
Đầu 7 71; 75 73; 77 73
Đầu 8 83 81; 82; 86(2); 87 84; 85; 87
Đầu 9 90; 93(2); 96 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 28/11/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
42
64
02
Giải bảy
326
188
810
Giải sáu
0422
0908
6835
9183
1114
4441
3550
1894
3429
Giải năm
7463
6164
1176
Giải tư
97055
45669
49702
88243
05543
88354
29689
08032
21278
81479
60771
99193
65910
28290
14164
66322
82192
04383
45806
55104
47734
Giải ba
14134
30149
37163
29315
35997
21063
Giải nhì
37250
71659
04245
Giải nhất
18592
90466
06543
Đặc biệt
599151
214153
189771
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 02; 08 02; 04; 06
Đầu 1 10; 14; 15 10
Đầu 2 22; 26 22; 29
Đầu 3 34; 35 32 34
Đầu 4 42; 43(2); 49 41 43; 45
Đầu 5 50; 51; 54; 55 53; 59 50
Đầu 6 63; 69 63; 64(2); 66 63; 64
Đầu 7 71; 78; 79 71; 76
Đầu 8 89 83; 88 83
Đầu 9 92 90; 93 92; 94; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 21/11/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
63
20
78
Giải bảy
853
104
044
Giải sáu
0001
0382
3023
3583
1381
7790
2753
1761
7604
Giải năm
7606
5603
5621
Giải tư
32514
00261
14530
28833
27908
14956
85996
38423
98118
33703
50001
10707
79989
46651
45430
78085
11810
12269
97563
47835
67323
Giải ba
99777
96360
54011
24520
49734
47932
Giải nhì
02160
17979
35191
Giải nhất
81039
09252
05361
Đặc biệt
812884
734750
995315
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01; 06; 08 01; 03(2); 04; 07 04
Đầu 1 14 11; 18 10; 15
Đầu 2 23 20(2); 23 21; 23
Đầu 3 30; 33; 39 30; 32; 34; 35
Đầu 4 44
Đầu 5 53; 56 50; 51; 52 53
Đầu 6 60(2); 61; 63 61(2); 63; 69
Đầu 7 77 79 78
Đầu 8 82; 84 81; 83; 89 85
Đầu 9 96 90 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 14/11/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
85
37
68
Giải bảy
238
318
091
Giải sáu
0143
4576
6208
3151
4326
2878
9756
9350
3947
Giải năm
8550
0156
2999
Giải tư
62614
04072
05188
23613
96038
97998
34538
80840
80559
18645
09535
41675
38482
09588
44612
07040
48778
39189
41114
57706
46516
Giải ba
27628
76695
80263
45781
71764
33435
Giải nhì
67706
41747
04665
Giải nhất
53393
96618
05026
Đặc biệt
304031
769324
345710
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 06; 08 06
Đầu 1 13; 14 18(2) 10; 12; 14; 16
Đầu 2 28 24; 26 26
Đầu 3 31; 38(3) 35; 37 35
Đầu 4 43 40; 45; 47 40; 47
Đầu 5 50 51; 56; 59 50; 56
Đầu 6 63 64; 65; 68
Đầu 7 72; 76 75; 78 78
Đầu 8 85; 88 81; 82; 88 89
Đầu 9 93; 95; 98 91; 99