Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 10/07/2018

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
96
47
25
Giải bảy
884
845
644
Giải sáu
9823
8115
2756
1756
9902
0899
1530
2355
9311
Giải năm
5698
3824
7633
Giải tư
61497
01339
16767
23192
70835
84240
73969
71667
86791
32513
11702
66101
09075
89697
06387
79323
07072
49181
52689
53786
54205
Giải ba
95258
32282
17556
39090
93613
92445
Giải nhì
16046
15155
44056
Giải nhất
10568
57924
54180
Đặc biệt
637680
233510
378725
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01; 02(2) 05
Đầu 1 15 10; 13 11; 13
Đầu 2 23 24(2) 23; 25(2)
Đầu 3 35; 39 30; 33
Đầu 4 40; 46 45; 47 44; 45
Đầu 5 56; 58 55; 56(2) 55; 56
Đầu 6 67; 68; 69 67
Đầu 7 75 72
Đầu 8 80; 82; 84 80; 81; 86; 87; 89
Đầu 9 92; 96; 97; 98 90; 91; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 03/07/2018

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
69
96
32
Giải bảy
823
011
796
Giải sáu
7140
4388
2446
1596
0682
6236
2048
1105
1318
Giải năm
2502
4982
2473
Giải tư
54834
94800
11056
93070
77350
38519
37176
51545
33234
79748
55943
94755
50364
41131
91648
48960
45161
08530
95728
05510
77216
Giải ba
32686
67468
72299
20210
79092
57602
Giải nhì
88979
87686
20235
Giải nhất
27643
14300
53970
Đặc biệt
871419
014557
329518
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 00; 02 00 02; 05
Đầu 1 19(2) 10; 11 10; 16; 18(2)
Đầu 2 23 28
Đầu 3 34 31; 34; 36 30; 32; 35
Đầu 4 40; 43; 46 43; 45; 48 48(2)
Đầu 5 50; 56 55; 57
Đầu 6 68; 69 64 60; 61
Đầu 7 70; 76; 79 70; 73
Đầu 8 86; 88 82(2); 86
Đầu 9 96(2); 99 92; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 26/06/2018

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
26
84
47
Giải bảy
317
416
367
Giải sáu
7492
6714
8110
6664
4033
2416
5061
0477
1580
Giải năm
9135
9126
1828
Giải tư
50553
90560
13569
92107
05416
63084
52520
49099
65037
78460
78156
43607
12490
37609
50521
85272
41375
75736
53172
11953
89994
Giải ba
71066
21516
29555
73867
56016
51843
Giải nhì
69267
25641
17785
Giải nhất
67976
15945
75977
Đặc biệt
477598
449976
216490
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 07 07; 09
Đầu 1 10; 14; 16(2); 17 16(2) 16
Đầu 2 20; 26 26 21; 28
Đầu 3 35 33; 37 36
Đầu 4 41; 45 43; 47
Đầu 5 53 55; 56 53
Đầu 6 60; 66; 67; 69 60; 64; 67 61; 67
Đầu 7 76 76 72(2); 75; 77(2)
Đầu 8 84 84 80; 85
Đầu 9 92; 98 90; 99 90; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 19/06/2018

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
26
07
26
Giải bảy
413
954
335
Giải sáu
7358
4434
0548
2062
0123
8223
2701
0294
7835
Giải năm
7814
2197
7777
Giải tư
55475
82870
39543
01521
41749
78142
37784
27973
08399
28457
08948
69278
48253
83449
90313
72551
56272
16156
23558
65985
72002
Giải ba
70988
16458
32132
81422
67901
05919
Giải nhì
18245
52019
46764
Giải nhất
50103
28177
34032
Đặc biệt
593136
276928
546701
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 03 07 01(3); 02
Đầu 1 13; 14 19 13; 19
Đầu 2 21; 26 22; 23(2); 28 26
Đầu 3 34; 36 32 32; 35(2)
Đầu 4 42; 43; 45; 48; 49 48; 49
Đầu 5 58(2) 53; 54; 57 51; 56; 58
Đầu 6 62 64
Đầu 7 70; 75 73; 77; 78 72; 77
Đầu 8 84; 88 85
Đầu 9 97; 99 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 12/06/2018

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
92
58
44
Giải bảy
517
341
779
Giải sáu
9534
7531
9734
5967
8983
3856
2512
8214
1261
Giải năm
4812
0054
1418
Giải tư
65227
87719
74279
78977
40609
02216
99813
83821
53551
35584
53426
03126
02951
24614
96127
35578
49555
75823
48720
71739
86135
Giải ba
40463
19941
79336
02510
43534
56309
Giải nhì
38628
54227
29053
Giải nhất
11725
79186
02683
Đặc biệt
183242
697959
633621
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 09 09
Đầu 1 12; 13; 16; 17; 19 10; 14 12; 14; 18
Đầu 2 25; 27; 28 21; 26(2); 27 20; 21; 23; 27
Đầu 3 31; 34(2) 36 34; 35; 39
Đầu 4 41; 42 41 44
Đầu 5 51(2); 54; 56; 58; 59 53; 55
Đầu 6 63 67 61
Đầu 7 77; 79 78; 79
Đầu 8 83; 84; 86 83
Đầu 9 92