Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 05/06/2018

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
13
44
35
Giải bảy
028
255
926
Giải sáu
3132
6735
6449
3308
4924
4919
5447
4982
7232
Giải năm
1110
4971
6350
Giải tư
25260
32070
09033
47972
83003
99656
63684
33941
73932
79841
13472
83841
83636
57695
10955
64094
60249
24677
89610
59253
38548
Giải ba
36080
93306
32776
45559
85741
26083
Giải nhì
44902
40021
08257
Giải nhất
47631
22783
65136
Đặc biệt
933884
419450
554613
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 02; 03; 06 08
Đầu 1 10; 13 19 10; 13
Đầu 2 28 21; 24 26
Đầu 3 31; 32; 33; 35 32; 36 32; 35; 36
Đầu 4 49 41(3); 44 41; 47; 48; 49
Đầu 5 56 50; 55; 59 50; 53; 55; 57
Đầu 6 60
Đầu 7 70; 72 71; 72; 76 77
Đầu 8 80; 84(2) 83 82; 83
Đầu 9 95 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 29/05/2018

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
04
69
48
Giải bảy
683
169
779
Giải sáu
6367
2297
4953
3784
9825
0472
3598
6468
3363
Giải năm
7706
2329
1166
Giải tư
90814
54474
42837
77338
06552
30110
66403
27406
02269
85698
42691
02196
77695
74418
18948
17488
17286
14577
69060
18670
56406
Giải ba
59383
40387
75012
54606
29178
11998
Giải nhì
12760
35002
67866
Giải nhất
61856
71810
81611
Đặc biệt
130425
629474
491504
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 03; 04; 06 02; 06(2) 04; 06
Đầu 1 10; 14 10; 12; 18 11
Đầu 2 25 25; 29
Đầu 3 37; 38
Đầu 4 48(2)
Đầu 5 52; 53; 56
Đầu 6 60; 67 69(3) 60; 63; 66(2); 68
Đầu 7 74 72; 74 70; 77; 78; 79
Đầu 8 83(2); 87 84 86; 88
Đầu 9 97 91; 95; 96; 98 98(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 22/05/2018

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
90
44
39
Giải bảy
583
505
357
Giải sáu
6649
5307
9536
9521
1149
7662
5218
3191
7013
Giải năm
8653
1167
4813
Giải tư
80349
89569
94674
29193
59650
34183
96613
79007
63331
34122
78615
84404
59515
60905
38567
43365
52398
18351
58634
61965
54313
Giải ba
68333
96747
00481
77479
72461
18327
Giải nhì
55911
39346
44504
Giải nhất
93965
01123
08742
Đặc biệt
835548
785018
946382
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 07 04; 05(2); 07 04
Đầu 1 11; 13 15(2); 18 13(3); 18
Đầu 2 21; 22; 23 27
Đầu 3 33; 36 31 34; 39
Đầu 4 47; 48; 49(2) 44; 46; 49 42
Đầu 5 50; 53 51; 57
Đầu 6 65; 69 62; 67 61; 65(2); 67
Đầu 7 74 79
Đầu 8 83(2) 81 82
Đầu 9 90; 93 91; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 15/05/2018

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
19
98
66
Giải bảy
456
006
000
Giải sáu
0993
8004
3803
1658
8555
9396
0090
1091
2879
Giải năm
9769
7514
8770
Giải tư
03154
19514
54967
00214
50462
20751
18357
52543
35456
18575
17145
64830
31446
24205
06751
32335
27980
27472
35808
12066
82838
Giải ba
81474
44403
57273
42422
52210
82044
Giải nhì
29612
83413
20959
Giải nhất
44784
32578
41630
Đặc biệt
712739
067898
870719
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 03(2); 04 05; 06 00; 08
Đầu 1 12; 14(2); 19 13; 14 10; 19
Đầu 2 22
Đầu 3 39 30 30; 35; 38
Đầu 4 43; 45; 46 44
Đầu 5 51; 54; 56; 57 55; 56; 58 51; 59
Đầu 6 62; 67; 69 66(2)
Đầu 7 74 73; 75; 78 70; 72; 79
Đầu 8 84 80
Đầu 9 93 96; 98(2) 90; 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 08/05/2018

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
04
33
44
Giải bảy
236
190
488
Giải sáu
3071
1354
0910
9517
1422
0304
3643
9439
4043
Giải năm
3234
2155
1597
Giải tư
76649
60435
31076
97175
08419
65465
38763
17700
20398
89251
41507
77627
69396
38502
41892
86239
46011
25661
87280
38105
27863
Giải ba
78410
77712
03188
66896
16120
29956
Giải nhì
60082
28589
04732
Giải nhất
21332
96082
85851
Đặc biệt
348921
493208
921072
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 04 00; 02; 04; 07; 08 05
Đầu 1 10(2); 12; 19 17 11
Đầu 2 21 22; 27 20
Đầu 3 32; 34; 35; 36 33 32; 39(2)
Đầu 4 49 43(2); 44
Đầu 5 54 51; 55 51; 56
Đầu 6 63; 65 61; 63
Đầu 7 71; 75; 76 72
Đầu 8 82 82; 88; 89 80; 88
Đầu 9 90; 96(2); 98 92; 97