Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 02/01/2018

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
40
76
01
Giải bảy
106
182
483
Giải sáu
1862
8234
8259
2629
2596
6395
5322
7424
6081
Giải năm
2515
4943
4969
Giải tư
28065
32343
45139
78679
29068
14131
13880
55557
07285
91209
64295
93332
34157
64068
41139
37568
68626
22287
87327
89511
49017
Giải ba
01101
77933
64643
42889
70775
20395
Giải nhì
78756
37958
95908
Giải nhất
98537
94005
52660
Đặc biệt
154150
298866
380383
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01; 06 05; 09 01; 08
Đầu 1 15 11; 17
Đầu 2 29 22; 24; 26; 27
Đầu 3 31; 33; 34; 37; 39 32 39
Đầu 4 40; 43 43(2)
Đầu 5 50; 56; 59 57(2); 58
Đầu 6 62; 65; 68 66; 68 60; 68; 69
Đầu 7 79 76 75
Đầu 8 80 82; 85; 89 81; 83(2); 87
Đầu 9 95(2); 96 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 26/12/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
09
49
98
Giải bảy
451
220
716
Giải sáu
2442
8052
8073
3156
7116
3260
0120
9760
9008
Giải năm
1639
1282
9022
Giải tư
94272
54854
15658
35442
15084
28530
83520
68190
59696
73600
26434
79891
92435
01450
93880
59464
36290
83739
90304
14871
60252
Giải ba
66713
35196
77425
19042
09579
28391
Giải nhì
85001
25545
93856
Giải nhất
24599
67069
00650
Đặc biệt
101604
854935
913292
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01; 04; 09 00 04; 08
Đầu 1 13 16 16
Đầu 2 20 20; 25 20; 22
Đầu 3 30; 39 34; 35(2) 39
Đầu 4 42(2) 42; 45; 49
Đầu 5 51; 52; 54; 58 50; 56 50; 52; 56
Đầu 6 60; 69 60; 64
Đầu 7 72; 73 71; 79
Đầu 8 84 82 80
Đầu 9 96; 99 90; 91; 96 90; 91; 92; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 19/12/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
86
34
27
Giải bảy
850
732
464
Giải sáu
8406
1695
8328
6301
7545
1354
6592
1792
6726
Giải năm
4463
3038
0904
Giải tư
49931
04881
82966
37114
59046
33643
59762
64632
33017
61145
84807
64963
31325
72748
87483
68784
41090
92296
61060
43190
05335
Giải ba
59387
79590
31043
26817
27354
34900
Giải nhì
84256
39695
91222
Giải nhất
03694
94875
80468
Đặc biệt
633055
511077
705815
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 06 01; 07 00; 04
Đầu 1 14 17(2) 15
Đầu 2 28 25 22; 26; 27
Đầu 3 31 32(2); 34; 38 35
Đầu 4 43; 46 43; 45(2); 48
Đầu 5 50; 55; 56 54 54
Đầu 6 62; 63; 66 63 60; 64; 68
Đầu 7 75; 77
Đầu 8 81; 86; 87 83; 84
Đầu 9 90; 94; 95 95 90(2); 92(2); 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 12/12/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
57
40
19
Giải bảy
962
264
027
Giải sáu
5529
6435
8803
3555
5345
2705
7757
3350
9495
Giải năm
6953
6890
2780
Giải tư
68609
76647
84874
58528
02869
88436
63125
97715
70201
56399
35010
41338
54488
28620
87721
18821
40544
04647
88971
06549
40111
Giải ba
00403
03629
33287
39787
85272
30349
Giải nhì
67608
02465
24210
Giải nhất
14523
93161
98065
Đặc biệt
563572
223365
741261
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 03(2); 08; 09 01; 05
Đầu 1 10; 15 10; 11; 19
Đầu 2 23; 25; 28; 29(2) 20 21(2); 27
Đầu 3 35; 36 38
Đầu 4 47 40; 45 44; 47; 49(2)
Đầu 5 53; 57 55 50; 57
Đầu 6 62; 69 61; 64; 65(2) 61; 65
Đầu 7 72; 74 71; 72
Đầu 8 87(2); 88 80
Đầu 9 90; 99 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 05/12/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
38
08
84
Giải bảy
466
054
156
Giải sáu
1604
9793
4409
1381
2182
4409
7538
2873
9129
Giải năm
8290
4518
8010
Giải tư
02775
33406
68407
62293
31313
44667
25683
51086
19911
52608
26087
54436
49441
27511
64620
01104
05137
92807
36262
64985
34841
Giải ba
68258
23996
23312
43877
79701
93087
Giải nhì
18808
14735
19642
Giải nhất
16171
79186
03392
Đặc biệt
431247
670173
737151
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 04; 06; 07; 08; 09 08(2); 09 01; 04; 07
Đầu 1 13 11(2); 12; 18 10
Đầu 2 20; 29
Đầu 3 38 35; 36 37; 38
Đầu 4 47 41 41; 42
Đầu 5 58 54 51; 56
Đầu 6 66; 67 62
Đầu 7 71; 75 73; 77 73
Đầu 8 83 81; 82; 86(2); 87 84; 85; 87
Đầu 9 90; 93(2); 96 92