Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 27/02/2018

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
00
96
73
Giải bảy
788
197
771
Giải sáu
2944
5962
8610
5909
5665
7915
7738
3531
2873
Giải năm
8323
5229
6689
Giải tư
22970
02231
38981
33401
70773
84471
39783
70709
43183
29765
70585
67249
24651
99762
46246
81282
85552
19412
81113
04568
35149
Giải ba
76481
58554
79878
19973
01000
14012
Giải nhì
79751
20140
07662
Giải nhất
93730
96581
64178
Đặc biệt
825832
157403
872251
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 00; 01 03; 09(2) 00
Đầu 1 10 15 12(2); 13
Đầu 2 23 29
Đầu 3 30; 31; 32 31; 38
Đầu 4 44 40; 49 46; 49
Đầu 5 51; 54 51 51; 52
Đầu 6 62 62; 65(2) 62; 68
Đầu 7 70; 71; 73 73; 78 71; 73(2); 78
Đầu 8 81(2); 83; 88 81; 83; 85 82; 89
Đầu 9 96; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 20/02/2018

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
92
58
40
Giải bảy
024
805
450
Giải sáu
3549
4596
6993
9615
5897
1890
5338
0470
8728
Giải năm
3469
9946
0133
Giải tư
98470
84915
45165
73106
95118
38295
86299
73737
95766
42865
08083
28953
62310
99189
28438
19477
36167
35732
08220
99740
61965
Giải ba
20420
89069
64321
27581
18760
74628
Giải nhì
54239
44213
55627
Giải nhất
15235
85853
11448
Đặc biệt
089860
726150
691047
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 06 05
Đầu 1 15; 18 10; 13; 15
Đầu 2 20; 24 21 20; 27; 28(2)
Đầu 3 35; 39 37 32; 33; 38(2)
Đầu 4 49 46 40(2); 47; 48
Đầu 5 50; 53(2); 58 50
Đầu 6 60; 65; 69(2) 65; 66 60; 65; 67
Đầu 7 70 70; 77
Đầu 8 81; 83; 89
Đầu 9 92; 93; 95; 96; 99 90; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 13/02/2018

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
43
57
01
Giải bảy
784
974
182
Giải sáu
7427
4794
8680
3118
7992
8557
1075
8902
1129
Giải năm
6494
3264
1547
Giải tư
50207
34200
94894
07579
95191
28132
56703
88073
31054
00716
33273
71306
02834
22745
84809
07689
95444
19331
56609
31400
20388
Giải ba
95917
45594
27549
45773
07595
53720
Giải nhì
73436
07570
41786
Giải nhất
12371
40503
96215
Đặc biệt
794648
289357
850605
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 00; 03; 07 03; 06 00; 01; 02; 05; 09(2)
Đầu 1 17 16; 18 15
Đầu 2 27 20; 29
Đầu 3 32; 36 34 31
Đầu 4 43; 48 45; 49 44; 47
Đầu 5 54; 57(3)
Đầu 6 64
Đầu 7 71; 79 70; 73(3); 74 75
Đầu 8 80; 84 82; 86; 88; 89
Đầu 9 91; 94(4) 92 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 06/02/2018

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
88
69
37
Giải bảy
244
390
538
Giải sáu
2376
2378
0523
2905
4589
8540
4652
9732
2873
Giải năm
0983
6381
9955
Giải tư
14732
57770
77823
90776
30939
75359
06070
86026
73302
02824
70471
69778
70538
66506
43327
23839
95017
16107
00566
86553
70617
Giải ba
41323
34953
99347
27664
36684
75049
Giải nhì
05055
84641
16539
Giải nhất
69806
96561
46884
Đặc biệt
044083
168043
447534
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 06 02; 05; 06 07
Đầu 1 17(2)
Đầu 2 23(3) 24; 26 27
Đầu 3 32; 39 38 32; 34; 37; 38; 39(2)
Đầu 4 44 40; 41; 43; 47 49
Đầu 5 53; 55; 59 52; 53; 55
Đầu 6 61; 64; 69 66
Đầu 7 70(2); 76(2); 78 71; 78 73
Đầu 8 83(2); 88 81; 89 84(2)
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 30/01/2018

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
51
84
40
Giải bảy
340
556
684
Giải sáu
8902
5174
0053
0446
8025
6208
9725
7845
7912
Giải năm
5119
0759
3923
Giải tư
26443
47683
21454
87208
98536
80732
14194
75800
79918
56009
89464
07037
67720
56350
05718
55169
24298
76776
74705
61459
05162
Giải ba
45536
66872
27378
19696
03618
20434
Giải nhì
42979
54843
13802
Giải nhất
61634
95341
92644
Đặc biệt
527440
748484
770634
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 02; 08 00; 08; 09 02; 05
Đầu 1 19 18 12; 18(2)
Đầu 2 20; 25 23; 25
Đầu 3 32; 34; 36(2) 37 34(2)
Đầu 4 40(2); 43 41; 43; 46 40; 44; 45
Đầu 5 51; 53; 54 50; 56; 59 59
Đầu 6 64 62; 69
Đầu 7 72; 74; 79 78 76
Đầu 8 83 84(2) 84
Đầu 9 94 96 98