Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 03/10/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
38
10
81
Giải bảy
708
447
901
Giải sáu
1377
8801
3893
5117
3356
6741
2357
6341
4146
Giải năm
7066
4615
4689
Giải tư
64494
01764
26143
13155
58334
69723
26070
73311
63601
35998
83847
37797
04207
36044
69875
65791
93467
80535
46621
92509
60964
Giải ba
45189
46452
74949
14866
85906
12384
Giải nhì
99415
83000
51937
Giải nhất
03692
82249
71441
Đặc biệt
927952
830615
144293
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01; 08 00; 01; 07 01; 06; 09
Đầu 1 15 10; 11; 15(2); 17
Đầu 2 23 21
Đầu 3 34; 38 35; 37
Đầu 4 43 41; 44; 47(2); 49(2) 41(2); 46
Đầu 5 52(2); 55 56 57
Đầu 6 64; 66 66 64; 67
Đầu 7 70; 77 75
Đầu 8 89 81; 84; 89
Đầu 9 92; 93; 94 97; 98 91; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 26/09/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
50
83
40
Giải bảy
964
329
858
Giải sáu
8075
9061
2267
0721
4930
3245
0225
5287
6613
Giải năm
6386
5558
0193
Giải tư
37088
83254
67428
33208
94280
97314
49109
53716
48331
30742
99953
34736
92838
37866
19792
79613
48041
94460
44828
25806
39482
Giải ba
45964
75621
35456
00029
14704
71145
Giải nhì
57239
09702
08174
Giải nhất
63936
88256
18271
Đặc biệt
098230
108928
839915
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 08; 09 02 04; 06
Đầu 1 14 16 13(2); 15
Đầu 2 21; 28 21; 28; 29(2) 25; 28
Đầu 3 30; 36; 39 30; 31; 36; 38
Đầu 4 42; 45 40; 41; 45
Đầu 5 50; 54 53; 56(2); 58 58
Đầu 6 61; 64(2); 67 66 60
Đầu 7 75 71; 74
Đầu 8 80; 86; 88 83 82; 87
Đầu 9 92; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 19/09/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
32
14
05
Giải bảy
277
933
338
Giải sáu
2646
2088
3899
0473
4371
5938
8757
2086
3217
Giải năm
4977
5149
3375
Giải tư
26399
97630
86583
59099
44341
09349
31563
78750
12121
69816
76888
84841
64391
98650
06081
82017
92011
22270
91143
74593
48789
Giải ba
17734
61509
69223
48361
92082
09093
Giải nhì
85921
31718
94713
Giải nhất
37769
57007
87989
Đặc biệt
586632
347096
242628
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 09 07 05
Đầu 1 14; 16; 18 11; 13; 17(2)
Đầu 2 21 21; 23 28
Đầu 3 30; 32(2); 34 33; 38 38
Đầu 4 41; 46; 49 41; 49 43
Đầu 5 50(2) 57
Đầu 6 63; 69 61
Đầu 7 77(2) 71; 73 70; 75
Đầu 8 83; 88 88 81; 82; 86; 89(2)
Đầu 9 99(3) 91; 96 93(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 12/09/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
12
26
33
Giải bảy
935
015
289
Giải sáu
4012
4925
8666
8153
2720
5054
2153
7879
6750
Giải năm
8582
7003
4101
Giải tư
04869
77129
12356
57707
59157
33346
06982
52611
75995
71812
10795
26718
38267
99790
41837
68240
09974
97559
43101
27443
58950
Giải ba
75302
26637
41935
12865
57856
14460
Giải nhì
13443
01150
72191
Giải nhất
16382
73373
81821
Đặc biệt
701257
561565
133683
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 02; 07 03 01(2)
Đầu 1 12(2) 11; 12; 15; 18
Đầu 2 25; 29 20; 26 21
Đầu 3 35; 37 35 33; 37
Đầu 4 43; 46 40; 43
Đầu 5 56; 57(2) 50; 53; 54 50(2); 53; 56; 59
Đầu 6 66; 69 65(2); 67 60
Đầu 7 73 74; 79
Đầu 8 82(3) 83; 89
Đầu 9 90; 95(2) 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 05/09/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Vũng Tàu
Giải tám
16
58
58
Giải bảy
717
588
588
Giải sáu
6258
1080
0929
9724
3598
3940
9724
3598
3940
Giải năm
4886
7159
7159
Giải tư
13642
08822
84563
20410
37467
03119
05520
85786
79259
39080
23666
99044
07396
60742
85786
79259
39080
23666
99044
07396
60742
Giải ba
56659
86763
00511
17280
00511
17280
Giải nhì
16163
31715
31715
Giải nhất
66445
41945
41945
Đặc biệt
286135
632484
632484
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Vũng Tàu
Đầu 0
Đầu 1 10; 16; 17; 19 11; 15 11; 15
Đầu 2 20; 22; 29 24 24
Đầu 3 35
Đầu 4 42; 45 40; 42; 44; 45 40; 42; 44; 45
Đầu 5 58; 59 58; 59(2) 58; 59(2)
Đầu 6 63(3); 67 66 66
Đầu 7
Đầu 8 80; 86 80(2); 84; 86; 88 80(2); 84; 86; 88
Đầu 9 96; 98 96; 98