Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 01/09/2009

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
00
69
Giải bảy
612
606
Giải sáu
3895
7190
1622
4961
6069
5698
Giải năm
8385
2203
Giải tư
45152
16415
18841
18661
17395
96943
23315
21904
48975
01412
75098
67209
91958
66463
Giải ba
58353
89930
38418
00779
Giải nhì
74698
93595
Giải nhất
84964
14072
Đặc biệt
261728
046273
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 00 03; 04; 06; 09
Đầu 1 12; 15(2) 12; 18
Đầu 2 22; 28
Đầu 3 30
Đầu 4 41; 43
Đầu 5 52; 53 58
Đầu 6 61; 64 61; 63; 69(2)
Đầu 7 72; 73; 75; 79
Đầu 8 85
Đầu 9 90; 95(2); 98 95; 98(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 25/08/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
41
11
29
Giải bảy
034
260
894
Giải sáu
2802
2431
0914
0643
3393
6765
5116
0503
9440
Giải năm
0321
2044
6468
Giải tư
23298
51669
77406
98251
53408
11915
30668
84233
95819
86998
99093
66054
71259
45353
03042
64518
30211
69745
35810
48361
87735
Giải ba
94885
73356
38661
86076
85387
57131
Giải nhì
97669
12383
56377
Giải nhất
95706
46685
28894
Đặc biệt
274818
969189
166750
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 02; 06(2); 08 03
Đầu 1 14; 15; 18 11; 19 10; 11; 16; 18
Đầu 2 21 29
Đầu 3 31; 34 33 31; 35
Đầu 4 41 43; 44 40; 42; 45
Đầu 5 51; 56 53; 54; 59 50
Đầu 6 68; 69(2) 60; 61; 65 61; 68
Đầu 7 76 77
Đầu 8 85 83; 85; 89 87
Đầu 9 98 93(2); 98 94(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 18/08/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
86
53
91
Giải bảy
039
217
156
Giải sáu
3764
3894
3822
8486
7331
0814
2080
5070
5336
Giải năm
7549
2884
1671
Giải tư
45112
50228
09908
67951
63733
51414
51655
68396
12668
39795
21633
11018
31498
39389
28095
48977
94169
36655
57867
16953
88372
Giải ba
69120
06799
67394
67328
63625
58874
Giải nhì
69238
73050
52620
Giải nhất
76800
54364
28699
Đặc biệt
040657
744398
881341
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 00; 08
Đầu 1 12; 14 14; 17; 18
Đầu 2 20; 22; 28 28 20; 25
Đầu 3 33; 38; 39 31; 33 36
Đầu 4 49 41
Đầu 5 51; 55; 57 50; 53 53; 55; 56
Đầu 6 64 64; 68 67; 69
Đầu 7 70; 71; 72; 74; 77
Đầu 8 86 84; 86; 89 80
Đầu 9 94; 99 94; 95; 96; 98(2) 91; 95; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 11/08/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
65
35
42
Giải bảy
821
118
824
Giải sáu
3493
3499
3665
1327
3904
4644
1458
3479
0619
Giải năm
8311
5645
7310
Giải tư
08421
45661
33007
93518
39993
69619
58306
38781
62349
21228
10230
58287
73358
79248
41889
17108
18201
91679
17084
08030
Giải ba
61332
08623
27833
04363
02557
58590
Giải nhì
85892
77938
98987
Giải nhất
68115
45611
09642
Đặc biệt
933575
903624
368773
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 06; 07 04 01; 08
Đầu 1 11; 15; 18; 19 11; 18 10; 19
Đầu 2 21(2); 23 24; 27; 28 24
Đầu 3 32 30; 33; 35; 38 30
Đầu 4 44; 45; 48; 49 42(2)
Đầu 5 58 57; 58
Đầu 6 61; 65(2) 63
Đầu 7 75 73; 79(2)
Đầu 8 81; 87 84; 87; 89
Đầu 9 92; 93(2); 99 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 04/08/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
56
87
40
Giải bảy
877
937
756
Giải sáu
2231
7553
6003
0370
1841
9166
5999
8502
2997
Giải năm
8504
3670
9576
Giải tư
73531
67890
85229
98539
48191
69030
16393
66730
48163
54488
05173
05253
99892
24370
61113
66138
07593
62541
63936
03323
68989
Giải ba
63045
85862
40280
96245
82993
21709
Giải nhì
54506
53124
77737
Giải nhất
56262
45602
49931
Đặc biệt
747278
013282
565536
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 03; 04; 06 02 02; 09
Đầu 1 13
Đầu 2 29 24 23
Đầu 3 30; 31(2); 39 30; 37 31; 36(2); 37; 38
Đầu 4 45 41; 45 40; 41
Đầu 5 53; 56 53 56
Đầu 6 62(2) 63; 66
Đầu 7 77; 78 70(3); 73 76
Đầu 8 80; 82; 87; 88 89
Đầu 9 90; 91; 93 92 93(2); 97; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 28/07/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre
Giải tám
95
Giải bảy
978
Giải sáu
1911
9327
5540
Giải năm
3372
Giải tư
03047
75917
51758
92214
64606
23683
68700
Giải ba
98927
26382
Giải nhì
78733
Giải nhất
09035
Đặc biệt
979720
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre
Đầu 0 00; 06
Đầu 1 11; 14; 17
Đầu 2 20; 27(2)
Đầu 3 33; 35
Đầu 4 40; 47
Đầu 5 58
Đầu 6
Đầu 7 72; 78
Đầu 8 82; 83
Đầu 9 95